תורה נביאים וכתובים

על פי המסורה בכתב יד לנינגרד

סדר ספרי התנ"ך

חמשה חומשי תורה     מספר הפרקים    
בראשית50
שמות40
ויקרא27
במדבר36
דברים34
נביאים ראשונים
יהושע24
שופטים21
שמואל א31
שמואל ב24
מלכים א22
מלכים ב25
נביאים אחרונים
ישעיהו66
ירמיהו52
יחזקאל48
הושע14
יואל4
עמוס9
עבדיה1
יונה4
מיכה7
נחום3
חבקוק3
צפניה3
חגי2
זכריה14
מלאכי3
כתובים
דברי הימים א29
דברי הימים ב36
תהלים150
איוב42
משלי31
רות4
שיר השירים8
קהלת12
איכה5
אסתר10
דניאל12
עזרא10
נחמיה13

אותיות גדולות
אותיות קטנות

אל הברית החדשה