עבדיה, תנ"ך

יונה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

מיכה, תנ"ך