משלי, תנ"ך

רות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

שיר השירים, תנ"ך