תנ"ך

ואלין אותיות קטנות

(על פי המסורה בכתב יד לנינגרד)

א    ויקרא אל משה (ויק' א 1)
ב    לעלוקה שתי בנות (משלי ל 15)
ב    בני ציון היקרים (איכה ד 2)
ג    גורו לכם מפני חרב (איוב יט 29)
ד    ודוד בא מחנימה (שמ"ב יז 24)
ד    אדם עשק בדם (משלי כח 17)
ה    אלה תולד' הש' וה' בהבראם (ברא' ב 4)
ה    כי המרו את רוחו (תהל' קו 33)
ו    דנפשו (??)
ו    וישפל איש (ישע' ב 9)
ז    זרמי מים עבות קול (תהל' עז 18)
ח    לשום חתול לחבש' (יחז' ל 21)
ט    טבעו בארץ (איכה ב 9)
ט    וטהרתים מכל (נחמ' יג 30)
י    צור ילדך תשי (דבר' לב 18)
כ    לספד לשרה ולבכ' (ברא' כג 2)
כ    וממכותיך ארפאך (ירמ' ל 17)
ל    לוא אליכם כל עברי (איכה א 12)
ל    עליזי גאותי (ישע' יג 3)
מ    כי מרתה באלהיה (הושע יד 1)
ן    נטע ארן וגשם (ישע' מד 14)
ן    ונבושזבן רב סריס (ירמ' לט 13)
ן    דברי נרגן כמ' (משלי כו 22)
ס    בסופה ובשערה (נחום א 3)
ס    סורו ממני כל פע' (תהל' ו 9)
ע    לעות אדם בריבו (איכה ג 36)
ע    עצו עצה ותפר (ישע' ח 10)
פ    בשפרפרא (דניאל ו 20)
ף    בשצף קצף (ישע' נד 8)
צ    וצוחת ירושלם (ירמ' יד 2)
צ    צפו עורים כלם (ישע' נו 10)
ץ    יפרצני פרץ על פני (איוב טז 14)
ק    קצתי בחיי (ברא' כז 46)
ר    אלחנן בן יערי (שמ"ב כא 19)
ש    בעד אשנבי נשק' (משלי ז 6)
ש    ואת פרשנדתא (אסתר ט 7)
ת    ואת פרמשתא (אסתר ט 9)
ת    תם עונך (איכה ד 22)

תנ"ך