תנ"ך

אלין אותיות גדולות

(על פי המסורה בכתב יד לנינגרד)

א   אדם שת אנוש (דהי"א א 1)
א   אשריך ישראל (דבר' לג 29)
ב   בראשית ברא אל' (ברא' א 1)
ג   לגלגלתם (במד' א 2)
ג   והתגלח ואת הנתק (ויק' יג 33)
ג   וגוש עפר עורי רגע (איוב ז 5)
ד   יי אלהינו יי אחד (דבר' ו 4)
ה   הליי תגמלו זאת (דבר' לב 6)
ו   ואת ויזתא (אסתר ט 9)
ו   גחון (ויק' יא 42)
ז   זכרו תורת משה (מלא' ג 22)
ז   לבז אתן (ירמ' טו 13)
ח   חור כרפס ותכלת (אסתר א 6)
ט   יסר מעלי שבטו (איוב ט 34)
י   יגדל נא כח אדני (במד' יד 17)
כ   וכנה אשר נטעה (תהל' פ 16)
ל   וישלכם אל ארץ (דבר' כט 27)
ל   לאדני אלהינו הרחמ' (דניאל ט 9)
מ   משלי שלמה בן דוד (משלי א 1)
נ   ליני הלילה והיה (רות ג 13)
ן   ויקרב מש' א' משפטן (במד' כז 5)
ס   סוף דבר הכל נשמע (קהלת יב 13)
ע   שמע ישראל יי אל' (דבר' ו 4)
פ    בשפרפרא (דניאל ו 20)
צ   צפיו עירים כלם (ישע' נו 10)
ק   ודרור קן לה (תהל' פד 4)
ק   כי יקרא קן צפור (דבר' כב 6)
ר   כי לא תשתחוה ל"ר (שמות לד 14)
ש   שיר השירים אשר (שיר' א 1)
ת   ותכתב אסתר (אסתר ט 29)
ת   את כל תקף לקים (אסתר ט 29)

תנ"ך