Kirjasilta

Risto Santala

s. 1929

Risto Santala
Risto Santala Kirkastusjuhlilla 2001
Kuva: Jussi Mursula

In English

På svenska

Bibliografia

Lehtiartikkelit

Kasettituotantoa

Haastattelu
Kotimaa-lehdessä 31/2000

Risto Santala on tehnyt pääasiallisen elämäntyönsä Israelin ja juutalaislähetyksen parissa. Hänet vihittiin Suomen Ev. lut. kirkon papiksi vuonna 1953. Sittemmin hän on saanut rovastin arvonimen, jonka hänen mukaansa saa kun "on täyttänyt viisikymmentä vuotta ja ei omista rikosrekisteriä".

Risto Santala on tullut tunnetuksi kirjallisesta tuotannostaan sekä julistus- ja sielunhoitotyöstään. Hän on toiminnut pastorina kotimaassa ja ulkomailla, aluksi mm. nuorisopastorina Helsingissä sekä merimiespappina Haifassa. Vuonna 1957 hän siirtyi Suomen Lähetysseuran heprealaisen Shalhevetjah-työkeskuksen ja koulun opettajaksi Jerusalemiin. Täällä syntyi surutyönä v. 1960 ensimmäinen kirja Pieni astia Pyhässä maassa, kertomus Santalan nuorena nukkuneesta Ismo-pojasta.

Vuonna 1968 työskentely Israelissa kävi mahdottomaksi, jolloin Santala palasi Suomeen "seitsemäksi laihaksi vuodeksi", toimien ansiokkaasti Helsingin Raamattukoulun rehtorina vuoteen 1975 saakka. Näinä vuosina hänellä oli mahdollisuus opiskella lisää Raamattua sekä rabbinistisia lähteitä. Vuosina 1975-1986 hän palveli jälleen Israelissa. Tuolloin syntyivät hänen tuotantonsa pääteokset, alunperin hepreaksi kirjoitetut Messias Vanhassa ja Uudessa testamentissa rabbinistisen kirjallisuuden valossa (suom. Kristinuskon juuret I ja II).

Vuodesta 1987 Risto Santala toimi Lahden Joutjärven ev. lut. seurakunnan kirkkoherrana vuoteen 1992 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Eläkkeellä ollessaan Santala on jatkanut opetustyötään ja kirjoittamista. Hänen "vaimonsa miehen" kirjalliseen tuotantoon voi tutustua bibliografiasta.

Kirjasillassa oleva Santalan sielunhoidollinen teos Savesta astiaksi on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1967. Teos julkaistiin tuolloin myös ruotsinkielisenä nimellä Ett lerkärl blir till (kansikuva). Kirjasillassa oleva ruotsinkielinen versio Lerkärlet on kuitenkin uusittu laitos vuodelta 1991. Tässä laitoksessa on pari kappaletta, joita ei ole alkuperäisessä vuoden 1967 laitoksessa, mutta jotka ovat tuttuja Santalan myöhemmästä suomenkielisestä tuotannosta.

Kirjasillassa oleva Risto Santalan vähemmän tunnettu vihkonen Rakoileeko Raamattu? (16 s.) vuodelta 1972 on tekijän kannanotto aikansa liberaaliteologiaan, aiheeseen, joka on ajankohtainen tänäkin päivänä. Kirjanen on koottu Sana-lehdessä samana vuonna ilmestyneistä artikkeleista.

Kolme muutakin Risto Santalan teosta on julkaistu Internetissä: englanninkieliset The Messiah in the Old Testament, The Messiah in the New Testament ja Paul - the Man and the Teacher. Nämä sekä muuta tietoa Risto Santalasta ja hänen kirjoistaan löytyvät Harri Jussilan kotisivuilta: <http://www.kolumbus.fi/hjussila/>.

Sivun alkuun