Bro i Böcker

Risto Santala

f. 1929

Risto Santala
Risto Santala på sommaren 2001
Foto: Jussi Mursula

In English

Suomeksi

Bibliografi

Risto Santala har gjort sitt huvudsakliga livsverk med Israel och judemission. Han vigdes till präst av Ev. luth. kyrkan i Finland i år 1953. Sedermera har han fått prosts titel som enligt honom man får när "man har fyllt femtio år och har inte kriminalregister".

Risto Santala har blivit känd för sin skriftliga produktion och sitt undervisning- och själavårdsverk. Han har arbetat som pastor i Finland och andra länder, i början bl a som ungdomspastor i Helsingfors och som sjömanspräst i Haifa. I 1957 började han arbeta som lärare i Finska Missionssällskapets hebreiska arbetcenter och skola Shalhevetjah i Jerusalem. Där föddes som sorgarbete i 1960 den första boken: Pieni astia Pyhässä maassa, en berättelse om Santalas son Ismo som sov bort som barn.

I 1968 blev det omöjligt att fortsätta arbetet i Israel varvid Santala återkom till Finland och arbetade som rektor vid Helsingin Raamattukoulu (Helsingfors Bibelskola) till år 1975. Under dessa år kunde han fördjupa sig i Bibeln och i rabbiniska källor. Under åren 1975-1986 tjänade han åter i Israel. Där föddes hans främsta verk, ursprungligen på hebreiska skrivna Messias i Gamla och Nya testamentet i ljud av rabbiniska litteratur (på finska Kristinuskon juuret, delar 1 och 2).

Från år 1987 arbetade Risto Santala som kyrkoherde i Lahtis Joutjärvis ev. luth. församling till år 1987 varvid gick han i pension. Som pensionär har han fortsatt verka inom undervisning och som författare. Med hans "hustrus mans" skriftliga produktion kan man bekanta sig i bibliografi.

Santalas själavårdande verk Savesta astiaksi som finns i Bro i böcker publicerades första gången år 1967. Verket publicerades också på svenska med titeln Ett lerkärl blir till (omslag). Den svenskspråkiga versionen som finns i Bro i böcker, Lerkärlet, är ändå en förnyad upplaga från år 1991. Det finns några paragrafer i den upplagan som inte finns i den ursprungliga upplagan från år 1967, men som är bekanta från den senare finskspråkiga produktionen av Santala.

Också tre andra böcker av Risto Santala publicerade i Internet: de engelskspråkiga The Messiah in the Old Testament, The Messiah in the New Testament och Paul - the Man and the Teacher. Dessa verk och annan information om Risto Santala finner man på Harri Jussilas hemsidor: <http://www.kolumbus.fi/hjussila/>.

Till början