Tekijät

Viitteet

Sisältö

1   2   3   4  


1
Seuraavat raamatunkohdat puhuvat yhdestä paikallisesta seurakunnasta yhdellä paikkakunnalla:

"Sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan." Apt. 8: 1.

"Sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin." Apt. 11: 22.

"Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia." Apt. 13: 1.

"Suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija." Room. 16: 1.

"Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle." 1. Kor. 1: 2.

"Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa." 2. Kor. 1: 1.

"Kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille." Fil. 1: 1.

"Toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa." Kol. 4: 16.

"Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa." 1. Tess. 1: 1.

"Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa." 2. Tess. 1: 1.

"Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus." 1. Piet. 5: 13.

"Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan." Ilm. 1: 11.

"Efeson seurakunnan enkelille kirjoita." Ilm. 2: 1.

"Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita." Ilm. 2: 8.

"Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita." Ilm. 2: 12.

"Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita" Ilm. 2: 18.

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita." Ilm. 3: 1.

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita." Ilm. 3: 7.

"Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita." Ilm. 3: 14.

Seurakunta-aihetta käsittelevät myös seuraavat teokset:

Blomgren, Alvar: Seurakunta ja sen virat. RV-kirjat. 2. p. Porvoo, Juva, 1988. 156 s. ISBN 951-606-058-7.
Nee, Watchman: Apostolinen lähetystyö. Lähetys Ystävä. 2. p. Jyväskylä 1986. 284 s. ISBN 951-9444-24-6.

2
"Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Joh. 3: 3.

3
"Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi." Apt. 11: 26b.

4
Seuraavat raamatunkohdat puhuvat yhdestä maailmanlaajuisesta seurakunnasta:

"Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani." Matt. 16: 18.

"Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." Joh. 10: 16.

"Tämän Jeesus puhui - - ja sanoi: "Isä - - varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. - - Että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. - - Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä."" Joh. 17: 1, 11, 21, 22, 23.

"Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha." Apt. 9: 31.

"Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa." Apt. 20: 28.

"Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä." Room. 12: 5.

"Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset." 1. Kor. 10: 17.

"Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. - - Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis." 1. Kor. 12: 12, 13, 20.

"Olen vainonnut Jumalan seurakuntaa." 1. Kor. 15: 9.

"Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa." Gal. 3: 28.

"Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää." Ef. 1: 22, 23.

"Te ennen, te lihanne puolesta pakanat - - olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta - - nyt - - olette Kristuksessa Jeesuksessa, - - joka teki molemmat yhdeksi - - luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi - - yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta. - - Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä." Ef. 2: 11 - 22.

"Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon." Ef. 3: 10.

"Hänelle kunnia seurakunnassa." Ef. 3: 21.

"Kehoitan - - teitä vaeltamaan - - pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa." Ef. 4: 1 - 6.

"Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, - - että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on." Ef. 4: 13, 15, 16.

"Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. - - seurakunta on Kristukselle alamainen - - Kristuskin rakasti seurakuntaa - - saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan - - Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa." Ef. 5: 22 - 32.

"Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen." Kol. 1: 18.

"Mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta." Kol. 1: 24.

"Tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. - - Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa." Kol. 3: 11, 15.

"Te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö." Hebr. 12: 22 - 24.

"Oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin." Ilm. 7: 9.


Sivun alkuun