פרק קודם, איוב, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

איוב פרק טז

טז ויען איוב, ויאמר: 2 שמעתי כאלה רבות; מנחמי עמל כלכם: 3 הקץ לדברי-רוח; או מה-ימריצך, כי תענה: 4 גם אנכי ככם אדברה לו-יש נפשכם תחת נפשי, אחבירה עליכם במלים; ואניעה עליכם, במו ראשי: 5 אאמצכם במו-פי; וניד שפתי יחשך: 6 אם-אדברה לא-יחשך כאבי; ואחדלה, מה-מני יהלך: 7 אך-עתה הלאני; השמות, כל-עדתי: 8 ותקמטני לעד היה; ויקם בי כחשי, בפני יענה: 9 אפו טרף וישטמני, חרק עלי בשניו; צרי ילטוש עיניו לי: 10 פערו עלי בפיהם, בחרפה הכו לחיי; יחד, עלי יתמלאון: 11 יסגירני אל אל עויל; ועל-ידי רשעים ירטני: 12 שלו הייתי ויפרפרני, ואחז בערפי ויפצפצני; ויקימני לו, למטרה: 13 יסבו עלי רביו, יפלח כליותי ולא יחמול; ישפך לארץ, מררתי: 14 יפרצני פרץ על-פני-פרץ; ירץ עלי כגבור: 15 שק תפרתי עלי גלדי; ועללתי בעפר קרני: 16 פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי; ועל עפעפי צלמות: 17 על לא-חמס בכפי; ותפלתי זכה: 18 ארץ אל-תכסי דמי; ואל-יהי מקום, לזעקתי: 19 גם-עתה הנה-בשמים עדי; ושהדי, במרומים: 20 מליצי רעי; אל-אלוה, דלפה עיני: 21 ויוכח לגבר עם-אלוה; ובן-אדם לרעהו: 22 כי-שנות מספר יאתיו; וארח לא-אשוב אהלך:

פרק הבא, איוב, תנ"ך