Bro i Böcker

Niilo Syvänne

Niilo Syvänne (kasvokuva)
Niilo Syvänne

Suomeksi

Bibliografi


Teologie doktor h. c. Niilo Syvänne (1900 - 1986) arbetade som pastor i olika församlingar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Under åren 1929-30 deltog han i missionsarbet i Kina. Som sjukhussjälavårdare Niilo var en av pionjärer i Finland. Han arbetade som sjukhuspastor under åren 1947-66, ett par sista av vilka som ledande sjukhusteolog. Erfarenheter om långvarigt själavårdsverk i praktiken har Niilo delat i flera sina böcker som han har skrivit.