Kirjasilta

Niilo Syvänne

Niilo Syvänne (kasvokuva)
Niilo Syvänne

På svenska

Bibliografia


Teologian tohtori h. c. Niilo Syvänne (1900 - 86) toimi pappina Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri seurakunnissa. Vuosina 1929 - 30 hän oli lähetystyöntekijänä Kiinassa. Suomen sairaalasielunhoidossa Niilo oli uranuurtajia. Sairaalapappina hän toimi vuosina 1947 - 66, joista viimeiset pari vuotta johtavana sairaalateologina. Pitkäaikaisen käytännön sielunhoitotyön kokemukset Niilo on jakanut useiden kirjoittamiensa teosten välityksellä.