För dig utgiven

Bakpärmens text

Denna lilla nattvardsskrift, som i finsk språkdräkt utkommit under namnet MIKSI EN MENISI, har inom det finska språkområdet rönt ett välförtjänt gott mottagande. Nattvardsmässan och bönen /O, du allra mildaste Herre Jesus/ utgör utgångspunkten för korta men innehållsrika och av djup själasörjarvisdom präglade meditationer. I kärleksfull, evangelisk anda behandlas människan och hennes problem inför nattvardens gåva och sakrament. Den rädda och försagda kan här finna både uppmuntran och hjälp till att våga bli delaktig av Nattvardens välsignelse. Samtidigt ges det ingen plats för övermod eller självgodhet. En anda av medmänsklig värme och förståelse, som inspireras av Ordet genomsyrar hela framställningen. Måtte boken röna samma goda mottagande på svenskt håll och bli många till glädje och inre rikedom. FÖR DIG UTGIVEN ... är värd att spridas och begrundas.

E r i k  E w a l d s

Omslag