Suositeltavat kristilliset kirjat

Teosten esittely

Aalto, Sinikka ja Mikko: Armo kadoksissa?  

Karas-Sana. 1989. 157 s.

Käsittelee armon ja lain alla olemisen eroa.

Pääotsikot: Lukijalle. Näinhän meillekin on käynyt... Ansion ja armon periaatteet tässä maailmassa. Armon ymmärtämisen vaikeus. Ensimmäinen perusprosessi: omanvanhurskauden armoilla. Toinen ja kolmas perusprosessi: kykenemättömyys kohdata oma syntisyys. Fariseukset esimerkkinä perusprosessista. Omatunto - ystävä vai vihollinen? Armo ja totuus. Armon ja totuuden siruja. Armon ja lain maailmankuvat. Kristittynä eläminen. Kristillisyys - ihmiseksi tulemista. Armoon kasvaminen. Armon julistaminen. Sanoma sinulle, joka et enää jaksa. Lopuksi.

Andersen, Leif   Kun Jumala vaikenee

Perussanoma Oy. 2016. 93 s. Tanskankielinen alkuteos: Når Gud er tavs. Suom. Marita Jaakkola.

Teos on kaksiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee Jumalan vaikenemista vastoinkäymisten aikana sielunhoidollisesta näkökulmasta. Toinen osa käsittelee kärsimyksen ymmärtämistä. Taustalla on Anders Breivikin tekemä joukkosurma Utøyssa kesällä 2011.

Sisällys: Lukijalle. I Osa - Kun Jumala vaikenee. Gjøril. Kaikki kärsivät eivät koe, että Jumala vaikenee. Mutta miksi? Viha. Eikö hän todellakaan vastaa?

II Osa - Jumalan rakkauden löytäminen. Aluksi. Johdanto. Jumalan rakkaus ja pyhyys. Ei minun tahtoni, vaan sinun. Enemmän kuin yksi vastaus. Paholaisen valta ja Kristuksen valta. Itkevä Jumala. Maailmanhistoria ja pelastushistoria. Ei niin eikä näin, vaan... Lapsen etuoikeus. Peter Olsenin näkemys. Profeetallinen valtuutus. Tärkeimmät tekstit. Jumalan työ. Jumalan kaikkivaltius ja evankeliumi. Evankeliumin valo. Kokoavia ajatuksia. Lopuksi. Kirjallisuus. Taustaa.

Andersen, Leif   Miksi nukut, Herra?

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys. Kirjaneliö. 1989. 223 s. Tanskankielinen alkuteos: Gud, hvorfor sover du? 1987. Suom. Helinä Kuusiola.

Kärsimyksen alkuperä ja tarkoitus kristityn elämässä. Rehellisiin kysymyksiin etsitään vastausta Raamatusta.

Ensimmäisessä osassa pyritään yksinkertaiseen aiheen käsittelyyn. Se sisältää luvut: 1) Nukkuvan Jumalan arvoitus, 2) Meille vastataan, 3) Mistä kärsimys tulee, 4) Saatana vai Jumala? 5) Mikä on tarkoitus, 6) Lapsen puhetta, 7) Sitä varten, 8) Puolustuspuhe elämän todellisuudelle.

Toinen osa täydentää ja syventää ensimmäistä seuraavin luvuin: 9) Evankeliumi salatusta Jumalasta, 10) Jumalan heikkous, 11) Vanha testamentti ja Uusi testamentti.

  Andersen, Øivind   Uskosta uskoon
Pelastuksen perustotuudet Roomalaiskirjeen 1-8 lukujen valossa

Uusi Tie. 1975. 445 s. Norjankielinen alkuteos: Grunnsannheter til frelse. Suom. Paula Ranssi, Tuulikki Eerola ja Marja-Liisa Nokelainen.

Roomalaiskirjeen I pääosan (Room. 1 - 8) selitys. Øivind Andersen [s. 1944] on toiminut raamattu- lähetyskoulun opettajana Fjellhaugissa, Oslossa.

Sisällys [lyhentäen muokattu]: Esipuhe. Johdanto.

Synnistä (1: 18 - 3: 20): 1. Synti uskosta osattomien elämässä. 2 Synti uskovien elämässä. 3. Luonnollinen ihminen. 4. Lain suhde luonnolliseen ihmiseen.

Uskosta vanhurskauttaminen (3: 21 - 5: 21): 1. Vanhurskauttamisen perusteet. 2. Uskon olemus ja vaikutus. 3. Uskosta vanhurskautettu. 4. Vanhurskauttamisen perusteet ja kohde.

Kristittynä eläminen (6: 1 - 8: 39): 1. Armo elämän perustana. 2. Mikä on mahdotonta laille. 3. Pyhitys.

Antila, Armas   Viimeinen vaivattu
Kokoelma kertomuksia

Herättäjä-Yhdistys. Kuopio 1951. 153 s.

Lyhyitä kertomuksia lähinnä rovasti Antilan kotiseuduilta Etelä-Pohjanmaalta ja Kainuusta.

Sisällys: I Viimeinen vaivattu.

II Sieluni maisema: 1. Sakramentti. 2. Pako. 3. Israelin sankari. 4. Pääsinpäivä. 5. Parhain onni.

III Korpikansaa: 1. Haukka lensi ikkunaan. 2. Mustat veret. 3. Jumalan hullu. 4. Muukalainen. 5. Hengessä köyhä. 6. Aivan tavallinen mies. 7. Vapauteen, veljet. 8. Makedonian mies.

IV Koditon Kristus: 1. Koditon Kristus. 2. Paareilla kannettavia. 3. Soutajat. 4. Vienan mies. 5. Kuorman alla heidät siunattiin. 6. Pimeä ei sitä käsittänyt. 7. Se oli leivätön joulu.

V Pelastetut: 1. Omatunto. 2. Ensimmäinen rippikoululaiseni. 3. Rannalle jäänyt. 4. Suurin niistä on rakkaus.

VI Särjetyt sydämet.

Bacciocchi, Samuele   Sapatti ja sunnuntai
Historiallinen tutkimus sunnuntain vieton synnystä ja sapatin syrjäytymisestä kristillisessä kirkossa

Kirjatoimi. 1984. 306 s. Alkuteos: From Sabbath to Sunday, A Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity, [1977]. Suom. Olavi Rouhe.

Lepopäivää ja sen merkitystä koskeva perusteellinen tutkimus Uuden testamentin ja ensimmäisten vuosisatojen kristillisen historian valossa. Suomennos pohjautuu kirjailijan väitöskirjastaan tekemään kansanomaistettuun versioon.

Pääluvut: 1) Johdanto, 2) Kristus ja Herran päivä, 3) Kristuksen ylösnousemus ja sunnuntain vieton alkuperä, 4) Kolme Uuden testamentin tekstiä ja sunnuntain alkuperä, 5) Jerusalem ja sunnuntain alkuperä, 6) Rooma ja sunnuntain alkuperä, 7) Kirkkoisien juutalaisvastaisuus ja sunnuntain alkuperä, 8) Auringonpalvonta ja sunnuntain alkuperä, 9) Sunnuntain teologia, 10) Yhteenveto tutkimuksen tuloksista.

Bae & Foley, Eric   Kolmen sukupolven usko

Stefanus-Lähetys ry. 2 p. 2015. 117 s. Alkuteos: These are the Generations. Suom. Katja Bågman.

Uskon eläminen todeksi Baen perheessä Pohjois-Korean vainoissa kolmen sukupolven ajan. Bae on nimimerkki, turvallisuussyistä.

Sisällys: Alkusanat. 1. Isoisä: Ensimmäinen pohjoiskorealainen Jeesus-intoilija. 2. Poika: Perunoita varastava kristitty aave, joka vaelsi päättäväisesti pois kaupungista. 3. Äiti: Elämän leipää myymässä. 4. Vaimo: Aivan toisenlainen sotilas. 5. Perhe: Immanuel. Loppusanat. Näky/Tehtävä. Lähdeluettelo.

Bailey, Kenneth E.   Jeesus Lähi-idän asukkaan silmin

Perussanoma Oy. 2008. 463 s. Alkuteos: Jesus Through Middle Eastern Eyes, Cultural Studies in the Gospels. Suom. Anne Leu.

Selittää Jeesuksen elämää, opetusta ja tekoja. Baileyn teokset sisältävät myös itäisten, arabiankielisten seurakuntien tulkintaperinnettä, joka on läntisessä tulkintaperinteessä vähemmän tunnettua.

Sisällys: Johdanto. Osa 1: Jeesuksen syntymä: 1 Kertomus Jeesuksen syntymästä. 2 Jeesuksen sukuluettelo ja Joosef Hurskas. 3 Vapahtaja, tietäjät ja Jesajan näky. 4 Herodeksen julmuudet, Simeon ja Hanna.

Osa 2: Autuaaksijulistukset: 5. Autuaaksijulistukset 1. 6. Autuaaksijulistukset 2.

Osa 3: Isä meidän -rukous: 7 Isä meidän -rukous: Jumala, Isämme. 8 Isä meidän -rukous: Jumalan pyhyys. 9 Isä meidän -rukous: Jumalan valtakunta ja meidän leipämme. 10 Isä meidän -rukous: Meidän syntimme ja paha.

Osa 4: Jeesuksen tekoja: 11 Pietarin kutsuminen. 12 Jeesuksen toiminnan alku. 13 Sokea mies ja Sakkeus.

Osa 5: Jeesus ja naiset: 14 Johdanto. 15 Nainen kaivolla. 16 Kanaanilainen nainen. 17 Tätä naista ei saa kivittää. 18 Nainen fariseus Simonin luona. 19 Vertaus leskestä ja tuomarista. 20 Vertaus viisaista ja tyhmistä neidoista.

Osa 6: Jeesuksen vertaukset: 21 Johdantoa vertauksiin. 22 Vertaus laupiaasta samarialaisesta. 23 Vertaus rikkaasta hullusta. 24 Vertaus suurista pidoista. 25 Vertaus kahdesta rakentajasta. 26 Vertaus epärehellisestä taloudenhoitajasta. 27 Vertaus fariseuksesta ja publikaanista. 28 Vertaus armollisesta isännästä. 29 Vertaus palvelevasta isännästä. 30 Vertaus Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. 31 Vertaus kultarahoista. 32 Vertaus jalosta viinitarhan omistajasta ja hänen pojastaan. Kirjallisuusluettelo.

Bailey, Kenneth E.   Maalaisjärjellä
Avaimia Jeesuksen vertauksiin

Perussanoma oy. 2. p. 1995. 293 s. Raamattukirjasto 25. Alkuteos: Through Peasant Eyes, 1980. Suom. Mervi Pöntinen.

Selittää Jeesuksen vertausten rakennetta ja sisältöä.

Sisältää seuraavat Luukkaan evankeliumin vertaukset: 1. Kaksi velallista (7: 36 - 50), 2. Kettu, hautajaiset ja kyntöaura (9: 57 - 62), 3. Laupias samarialainen (10: 25 - 37), 4. Rikas hullu (12: 13 - 21), 5. Pilatus, torni ja viikunapuu (13: 1 - 9), 6. Suuret pidot (14: 15 - 24), 7. Kuuliainen palvelija (17: 7 - 10), 8. Tuomari ja leski (18: 1 - 8), 9. Fariseus ja publikaani (18: 9 - 14), 10. Kameli ja neulansilmä (18: 18 - 30).

  Bailey, Kenneth E.   Tuhlaajapoikien paluu
Jaakobin tarina Jeesuksen uudelleen kertomana

Perussanoma oy. 2003. 280 s. Alkuteos: Jacob & Prodigal, How Jesus Retold Israel's Story, 2003. Suom. Anne Leu. Raamattukirjasto 45.

Selittää Luukkaan evankeliumin tuhlaajapoikien vertauksen rakennetta ja sisältöä vertaamalla sitä 1. Mooseksen kirjan kertomukseen Jaakobista ja Eesausta. Jatkoa teokselle Yhtä juhlaa.

Sisältää neljä osaa: I. Johdanto: Jeesus teologina? II. Tuhlaajapoikavertaus (Luuk. 15) ja Jaakobin tarina (1. Moos. 27 - 35): Luukkaan kertomuksen puitteet. III. Tuhlaajapoikavertaus (Luuk. 15) ja Jaakobin tarina (1. Moos. 27 - 35): Sukutarina ja vertaus: Vertailua ja vastakohtia. IV. Tämän tutkimuksen merkitys Jeesuksen teologian ymmärtämisessä.

  Bailey, Kenneth E.   Yhtä juhlaa
Luukas 15:n vertaukset

Perussanoma oy. 1995. 204 s. Alkuteos: Finding the Lost: Cultural Keys to Luke 15, 1992. Suom. Mervi Pöntinen. Raamattukirjasto 27.

Selittää Luukkaan evankeliumin 15:nen luvun vertausten rakennetta ja sisältöä. Aiheen käsittely jatkuu teoksessa Tuhlaajapoikien paluu.

Sisältö: 1. luku, Hyvä Paimen ja kadonnut lammas (j. 1 - 7). 2. luku, Hyvä nainen ja kadonnut hopearaha (j. 8 - 10). 3. luku, Hyvä Isä ja hänen kaksi kadonnutta poikaansa, osa 1: Nuorempi poika (j. 11 - 24). 4. luku, Hyvä Isä ja hänen kaksi kadonnutta poikaansa, osa 2: Vanhempi poika (j. 25 - 32). 5. luku, Luukkaan 15. luku ja Psalmi 23 , Kuva täydentyy.

Bar, Eitan   Messias ja rabbien opetukset
Miksi juutalaisuus ei hyväksy Jeesusta Messiaana?

Avainmedia Lähetysjärjestö ry. 2021. 304 s. Alkuteos: Refuting Rabbinic Objections to Christianity and Messianic Prophecies. Suom. Kaija Turunen.

Kristinuskon ja nykyjuutalaisuuden vertailu. Kirjoittaja on messiaaninen juutalainen ja apologeetta.

Sisällys: Suomalaisen laitoksen esipuhe. Esipuhe. Osa 1 Messiaaniset profetiat (Jeesus Vanhassa testamentissa): Luku 1 Messiaaniset profeetat - mitä ne ovat? Luku 2 Psalmi 22 - profetia ristiinnaulitusta Messiaasta. Luku 3 Lävistetty Messias - Sakarja 12: 10. Luku 4 Jesaja 53 - Profetia Messiaan hylkäämisestä. Luku 5 Neitseestä syntyminen: satu vai Raamatun profetia? Luku 6 Mitä tarkoittaa, että Jumalalla on Poika? Eikö se ole pakanallinen käsitys? Luku 7 Milloin Messias saapuu? Luku 8 Uuden liiton profetia - Jeremia 31. Luku 9 Jeesuksen ja Mooseksen vertailu. Luku 10 Rinnakkaisuus Joosefin ja Daavidin elämässä esikuvana Messiaasta. Luku 11 Miksi Messiaan täytyy olla Jumala?

Osa 2 Rabbiinisten vastaväitteiden kumoaminen (Valikoitujen rabbiinisten, kristinuskoa vastustavien vastaväitteiden kumoaminen): Luku 12 Jos Jeesus todella on Messias, miksei sitten ole maailmanrauhaa? Luku 13 Messias: kärsivä Palvelija vai voittoisa Kuningas? Luku 14 Antaako Uusi testamentti ymmärtää, että Jumala on jättänyt Israelin? Luku 15 Polveutuuko Jeesus todella Daavidin suvusta? Luku 16 Vääristääkö Uusi testamentti Vanhan testamentin? Luku 17 Ristiriitaisuudet Uudessa testamentissa? Luku 18 Onko Uusi testamentti pahaksi juutalaisille? Luku 19 Myytti Mooseksen miljoonista silminnäkijöistä. Luku 20 Voiko rukous korvata uhrin? Luku 21 Onko lain mukaista korvata veriuhri jollakin muulla? Luku 22 Onko veri tarpeen syntien sovittamiseksi? Luku 23 Alkuperäisen synnin vitsaus. Luku 24 Missä Jumala oli holokaustin aikana? Luku 25 Inkvisitio, ristiretket ja pogromit - Jeesuksen nimessäkö? Luku 26 Onko Uusi testamentti juutalaisvastainen? Luku 27 Oliko Jeesus antisemiitti? Luku 28 Jeesus Talmudissa. Luku 29 Oliko Jeesus väärä profeetta? Luku 30 Uskommeko kolmeen jumalaan, kuten rabbit väittävät? Luku 31 Onko Jeesus vain kopio itäisistä uskonnoista? Luku 32 Vastaus rabbiinisille vastaväitteille Jeesuksen ylösnousemuksesta. Luku 33 Onko Jeesus tarkoitettu vain yksinkertaisille ja oppimattomille? Luku 34 Tarvitseeko juutalainen kansa välimiestä (Jeesusta)?

Osa 3 Rabbiinijuutalaisuuden kyseenalaistaminen (Kynäsota rabbiinista juutalaisuutta vastaan): Luku 35 Onko Jumala uskonnollinen? Käyttääkö hän jarmulkaa? Luku 36 Kuinka kohdella naisia: rabbit vastaan Jeesus. Luku 37 Kuka on "lähimmäiseni", jota minun täytyy rakastaa? Luku 38 Ääneen lausumaton syy siihen, miksi juutalainen kansa ei usko, että Jeesus on Messias! Luku 39 Mistä Jeesuksessa oikein on kyse? Luku 40 Kahdeksan aluetta, joissa voit nähdä Jeesuksen aikaansaaman muutoksen maailmassa. Luku 41 Mikä oli Tooran (Mooseksen lain) tarkoitus? Luku 42 Miksi Tooran käskyt ovat niin juomia? Luku 43 Talmud (rabbiininen perimätieto) vastaan Uusi testamentti. Luku 44 Rabbien vääristetyt drash-tulkinnat. Luku 45 Perinteiden psykologinen vaikutusvalta juutalaiseen kansaan (Kristuksen hylkäämisessä). Luku 46 Välittääkö Jumala ihmistekoisista perinteistä? Luku 47 Onko suullinen laki tosiaankin tarpeellinen Raamatun ymmärtämiseksi? Luku 48 Mikä on todellinen syy siihen, että rabbit hylkäävät Jeesuksen? Suomentajan laatima sanasto kirjassa esiintyvistä käsitteistä ja nimistä.

Barth, Karl   Kristus ja me kristityt

Kirjaneliö. 1978. 56 s. Pisara-sarja 7. Saksankielinen alkuteos: Christus und wir christen. Suom. Juhani Simojoki.

Kristuksen olemus kristittynä olemisen perustana.

Sisällys: Kristus ja me kristityt. Kristus on Jumalan sana. Kristus on Jumalan armahduksen henkilöitymä. Kristus on heittänyt tulen maan päälle. Kristus on Herra. Kristus on seurakuntansa pää. Kristus on lohduttaja. Kristus on voittaja.

Bergstén, Gösta   Kärsimyksen ongelma
Jobin kirjan valossa

Aikamedia Oy. 2. uudistettu p. 2015. 159 s. Suomennettu ruotsinkielisestä julkaisemattomasta käsikirjoituksesta ensipainoksena 1971.

Jobin kirjan sanoma sielunhoidollisesta näkökulmasta. Gösta Bergstén (1914 - 2010) toimi Raamatun opettajana ja sillanrakentajana suomen- ja ruotsinkielisen hengellisen toiminnan välillä Suomessa.

Sisällys: Lukijalle. Johdanto. Job kärsimyksen esikuvana. Lohduttajat saapuvat. Elifas - armoton ystävä. Bildad - virheiden metsästäjä. Soofar - tyly neuvonantaja. Puntarissa Jumala. Ystäviin pettynyt. Elihu - rinnalla kulkija. Jumalan läsnäolossa. Kuin savi sinetin alla. Ihmeellinen luomakunta. Luja mutta lempeä. Ansioton rakkaus.

Bergstén, Gösta   Mies jota Jumala auttoi

Ristin Voitto. 1979. 86 s.

Vapaamuotoinen kertomus Paavalin elämästä ja kuinka Jumala auttoi häntä työtovereiden kautta.

Sisällys: 1. Mies jota Jumala auttoi. 2. Fanaattinen fariseus. 3. Kuka olet, herra? 4. Aivan tavallinen seurakuntalainen. 5. Vastakääntyneet opetuslapset aloitteentekijöinä. 6. Paleltumaisillaan kuoliaaksi palavassa seurakunnassa. 7. Siivet eivät vielä kanna. 8. Tulevaisuudennäkymä. 9. Teltantekijä vaihtaa alaa. 10. Kivitetty lähetyssaarnaaja kävelee kaupunkiin. 11. Rakastettu veli - apuna hädässä. 12. Jumalan työtoverit. 13. Kiitos veljistä, Jumala! 14. Apu Auttajalta. 15. Sinä, minä ja Jumalan suunnitelma.

Bergstén, Gösta   Psalmien kuva Kristuksesta

Ristin Voitto. 1987. 148 s. Suom. Ulla Salava.

Psalmien messiasennustukset.

Sisällys: Psalmien evankeliumi. Osa 1, Messiaan henkilökuva: Jeesuksen jumaluus. Jeesus - Jumalan Poika. Jeesus - Kuningas. Jeesus - Iankaikkinen Pappi.

Osa 2, Messiaan maanpäällinen tehtävä: Jeesus - Kärsivä Messias. Messias - pelastuksen julistaja pakanoille. Messias - Jumalan tahdon toteuttaja.

Osa 3, Messiaan kärsimys ja kuolema: Lähetetty kuolemaan meidän edestämme. Jeesus Getsemanessa. Jeesuksen viimeien yö maan päällä. Jeesuksen kärsimys ja kuolema.

Osa 4, Messias - Voittaja: Jeesuksen ylösnousemus. Messiaalla on valta myös tuomita.

Epilogi: Psalmit - profeetallisessa tarkkuudessaan ihme.

Bernspång, Erik   Armolahjat ja hengen hedelmät

Kustannus oy kuva ja sana. 1975. 112 s. Alkuteos: Jesus Kristus, uppenbarad, andens frukt och andens gåvor. Suom. Heljä Meuronen.

Käsittelee hengen hedelmää (I osa) ja erityisesti yhdeksää armolahjaa (II osa).

I osa sisältää luvut: 1) Mikä on hengen hedelmä? 2) Hengen hedelmä ja lihan teot, 3) Jeesus puhuu hedelmistä, 4) Hengen hedelmä Paavalin kirjeissä, 5) Hengen hedelmät Paavalin elämässä, 6) Hengen hedelmät ja ihmisten väliset suhteet, 7) Hengen hedelmä on rakkaus.

II osa sisältää luvut: 1) Mitä ovat hengen lahjat? 2) Tiedon [Viisauden] sanojen lahja, 3) Lahja puhua tiedon sanoja, 4) Uskon armolahja, 5) Terveeksitekemisen lahja, 6) Lahja tehdä voimatekoja, 7) Profetian lahja, 8) Lahja erottaa henkiä, 9) Kielilläpuhumisen lahja, 10) Kielien selittämisen lahja, 11) Kuinka monta armolahjaa on olemassa, 12) Hengen kaste ja hengen lahjat, 13) Lahjojen käyttö ja väärinkäyttö.

Blomgren, Alvar   Seurakunta ja sen virat

RV-kirjat. 1988. 156 s.

Käsittelee uusitestamentillista seurakuntaa ja siihen liittyviä aiheita.

Sisällys: 1. luku [Seurakunnan esikuva]. 2. luku [Uusitestamentillinen seurakunta]: Johtajaveljistä seurakunnan sydämenä. 3. luku [Virat]: Heidän tehtävänsä on rukoilla sairaiden puolesta. Vanhimpien asettaminen tehtäväänsä. Seurakunnan velvollisuuksista vanhimpiin nähden. Muutama sana diakoneista. Vähän profeetoista. 4. luku, Ristiriidat ja vaikeudet seurakunnissa sekä miten sellaisia tulisi selvitellä: Seurakuntakurista. 5. luku, Hengellisistä armolahjoista. 6. luku, Kokouksistamme. 7. luku, Lasten ja nuorten työstä. 8. luku, Seurakunnan taloudesta.

Blum, Julia   Jos olet Jumalan Poika astu alas ristiltä

Päivä Osakeyhtiö. 2008. 208 s. Venäjänkielinen alkuteos: Jesli ty Syn Bozij, sojdi s kresta. Suom. Päivi Saurio.

Käsittelee Israelin kansan kärsimystä ja sen vertauskuvia Raamatussa. Osittain jatkoa teokselle 'Mitä itket? Ketä etsit?'

Pääluvut: Johdanto [Aabrahamin uhri]. Luku 1 [Job]. Luku 2 [Joosef]. Luku 3 [Lasarus]. Luku 4 [Täydentyvä kuva].

Blum, Julia   Mitä itket? Ketä etsit?

Rakveren Helluntaiseurakunta. 1997. 181 s. Suom. Päivi Saurio.

Venäjänjuutalaisen Julia Blumin pohdintaa Jobin kirjan äärellä. Henkilökohtainen todistus uskoontulosta ja uskossa vaeltamisesta. Kärsimys-teeman käsittely jatkuu teoksessa ''Jos olet Jumalan Poika astu alas ristiltä'.

Sisältää seitsemän lukua.

ten Boom, Corrie; Sherill John & Elizabeth: Kätköpaikka

Kustannuskeskus Päivä. 2. p. 1978. 253 s. Alkuteos: The Hiding Place, 1971. Suom. Rauno Luoto.

Hollantilaisen Corrie ten Boomin toiminta vainottujen juutalaisten hyväksi sekä kokemukset vankilassa ja keskitysleirissä. Tositapahtumiin perustuva romaani.

Sisällys: Tapaaminen. 1. Satavuotissyntymäpäivä. 2. Ehyt perhepiiri. 3. Karel. 4. Kellosepänliike. 5. Miehitys. 6. Salainen huone. 7. Eusie. 8. Myrskypilvet kokoontuvat. 9. Ratsia. 10. Scheveningen. 11. Luutnantti. 12. Vught. 13. Ravensbrück. 14. Sininen villapusero. 15. Kolme näkyä. Mitä sitten tapahtui.

Borchsenius, Poul   Pitkä vaellus 1. osa
Juutalaisten historia Jerusalemin hävityksestä Israelin valtion perustamiseen

Ristin Voitto. 1976. 347 s. 2 karttaa. Tanskankielinen alkuteos: Den Lange Vandring, 1975. Suom. Toivo Koilo.

Kaksiosaisen teoksen ensimmäinen osa käsittelee historiaa n. v. 70 - 1700 jKr. Sisältää kolme päälukua sekä [nimi- ja asia]hakemiston.

I) Juudasta Baabeliin: Judaea capta. Hän joka tulee. Diaspora. Eräs Israelin kallio. Tähden poika. Palestiina ja Babylonia. Talmud.

II) Espanja ja ristiretket: Espanja. Risti ja tähti. Puolikuun alla. Kulta-aika. Ei ketään Mooseksen kaltaista. Kabbala. Ristin varjossa. "Espanjan linna". Inkvisitio.

III) Muurin takana: Avoimet ovet. Getto. Pannaan julistettu. Itämailla. Italia. Saksa. "Kolmas temppeli". Särkynyt unelma. Hasidilaisuus.

Borchsenius, Poul   Pitkä vaellus 2. osa
Juutalaisten historia Jerusalemin hävityksestä Israelin valtion perustamiseen

Ristin Voitto. 1977. 319 s. 2 karttaa. Tanskankielinen alkuteos: Den Lange Vandring, 1975. Suom. Toivo Koilo.

Kaksiosaisen teoksen toinen osa käsittelee historiaa n. v. 1700 - 1948 jKr. Sisältää kaksi päälukua sekä [nimi- ja asia]hakemiston.

I) Kirvonneet kahleet: Tie. Kirvonneet kahleet. Vastavaikutus. Judenschmerz - juutalaistuska. Heinrich Heine. Uudistus. Vapauden hedelmät. Hep, hep! Pogromit. Eksodus - lähtö. Siion.

II) Ja tuli aamu: Ilta ja aamu. Die Endlösung - lopullinen ratkaisu. Kreml. "Aurinko, seiso alallasi!" Jerikon ruusu.

Boyd, Edward K. & Gregory A.   Epäilijän kirjeet
Isän ja pojan väittelyä uskosta

Aika Oy. 1996. 247 s. Alkuteos: Letters from a Skeptic, A Son Wrestles with His Father's Questions about Christianity, 1994. Suom. Pekka Nieminen.

Isän Edward Boydin ja hänen poikansa Georgyn välinen keskustelu kristinuskon peruskysymyksistä. Kirjeenvaihto johtaa agnostikon uskon tielle. Kristinuskon puolustus. Sisältää 29 kysymystä luokiteltuna neljän pääotsikon alle.

I: Kysymyksiä Jumalasta. 1. Miksi kristinusko on saanut niin paljon pahaa aikaan? 2. Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä? 3. Onko valinnanvapaus aiheuttamansa kärsimyksen arvoinen? 4. Onko Jumala selvillä tulevaisuudesta? 5. Miksi Jumala luo maanjäristyksiä ja nälänhätää? 6. Miksi Jumala loi saatanan? 7. Onko sinun Jumalasi kaikkivaltias? 8. Miksi yleensä olisi uskottava Jumalaan? 9. Eikö kaiken voisi selittää sattumalla? 10. Miksi Jumala antoi äitisi kuolla? 11. Mihin kaikkivaltias Jumala tarvitsee rukousta? 12. Miksi Jumala välittäisi pienestä ihmisestä?

II: Kysymyksiä Jeesuksesta Kristuksesta. 13. Voiko evankeliumeihin luottaa? 14. Eivätkö evankeliumit olekin täynnä ristiriitoja? 15. Kuka kirjoitti evankeliumit ja milloin? 16. Miten voi uskoa jonkun nousseen kuolleista? 17. Miten voi uskoa, että joku ihminen oli Jumala?

III: Kysymyksiä Raamatusta. 18. Miksi Jumala on tehnyt uskomisen niin vaikeaksi? 19. Miksi Raamattu on mielestäsi Pyhän Hengen inspiroima? 20. Mutta Raamattuhan on täynnä taruja ja Jumalan kostonhalua! 21. Eikö Raamattu olekin katolisen kirkon laatima kirjakokoelma? 22. Miksi on niin monia erilaisia raamatuntulkintoja? 23. Entä muiden uskontojen "pyhät kirjat"?

IV: Kysymyksiä kristillisestä elämästä ja opista. 24. Joutuvatko ei-kristityt helvettiin? 25. Miten rakkauden Jumala voi piinata ihmistä ikuisesti helvetissä? 26. Eikö kristillisyyttä olekin mahdotonta toteuttaa käytännössä? 27. Miten jonkun toisen kuolema voi hankkia minulle armahduksen? 28. Miten on mahdollista olla samalla pyhä ja syntinen? 29. Miten voi olla varma, että tämä kaikki on totta? Jälkikirjoitus: Minä uskon!

Brand, Paul & Yancey, Philip: Ihmeellisesti tehty

Ristin Voitto. 1981. 291 s. Alkuteos: Fearfully and Wonderfully Made. Kuvitus Charles Shaw. Suom. Marja Liljeqvist.

Englantilainen leprasairaiden lääkäri Paul Brand (1914 - 2003) kuvaa ihmisruumista seurakuntaruumiin esikuvana.

Sisällys: 1. Jäseniä. 2. Erikoistuminen. 3. Erilaisuus. 4. Arvo. 5. Yhteenkuuluvuus. 6. Palveleminen. 7. Kapina. 8. Tukiranko. 9. Lujuus. 10. Vapaus. 11. Kasvu. 12. Sopeutuminen. 13. Sisäpuoli päällepäin. 14. Ulkonäkö. 15. Tuntoherkkyys. 16. Mukautumiskyky. 17. Yhteyden saaminen. 18. Rakkauden osoittaminen. 19. Ulkomaailman kohtaaminen. 20. Liike. 21. Tasapaino. 22. Toimintahäiriöt. 23. Hierarkia. 24. Johdatus. 25. Läsnäolo. Viitteet.

Brand, Paul   Kuninkaan pöydässä

Aika Oy. 1996. 235 s. Alkuteos: The Forever Feast, Letting God Satisfy Your Deepest Hunger. Suom. Pekka Nieminen.

Ravitsemus ja elintarpeiden nauttiminen, terveys ja sairaus, puhtaus ja elinympäristö sekä näiden vertauskuvallinen sanoma hengelliseen todellisuuteen.

Sisällys: Alkusanat. Ja siksi kiitän Herraa. Nälkä on maailman paras mauste. Houkuttelevia makuja ja tuoksuja. Janon sammuttaja vailla vertaa. Hyvä maa. Satoa kaikkina vuodenaikoina. Maito - täydellinen ravinto. Ei enää ilmaista ruokaa. Pesemättömin käsin. Valitsemisen vaikeus. Portinvartijat. Anna meille... jokapäiväinen leipämme. Jaettu leipä maistuu paremmalta. Itsekuri kunniaan. Vähäinen hapatus. Herran ehtoollinen: Leipä. Herran ehtoollinen: Viini. Herran aamiainen.

Brinsmead, Robert D.   Jumalan liitto

PerusSanoma Oy. 1989. 109 s. Raamattukirjasto 10. Alkuteos: Covenant. Suom. Jukka Norvanto.

Jumalan ja ihmisen välinen liittosuhde.

Sisällys: 1 Liittojen keskeinen asema. 2 Liitto-sanan merkitys. 3 Liitto-käsitteen asiasisältö. 4 Liittojen nimet ja ominaisuudet. 5 Liiton avainsanat. 6 Liiton profeetat. 7 Liittojen ykseys ja jännite. 8 Liiton Välittäjä. 9 Kristus ja velvoittavat liitot. 10 Kristus ja lupauksen liitot. 11 Liiton merkit ja sinetit. 12 Liiton ylistäminen ja juhliminen.

Bruce, Frederick F.   Raamatun juuret

Perussanoma Oy. 1992. 341 s. Raamattukirjasto 19. Alkuteos: The Books and the Parchments. Suom. Michael Cox.

Raamatun kielet ja käännökset sekä Raamatun kaanon ja kaanonin ulkopuoliset teokset.

Sisällys: Frederick Fyvie Bruce (1910 - 1990): oppilaan kunnianosoitus. Tekijän esipuhe viidenteen painokseen. Toimittajan esipuhe ja kiitokset. 1. Kirjat ja pergamentit. 2. Raamattu ja aakkoset. 3. Heprean kieli. 4. Aramean kieli. 5. Kreikan kieli. 6. Kaksi testamenttia. 7. Raamatun muoto. 8. Raamatun kaanon. 9. Vanhan testamentin teksti. 10. Samarialainen pentateukki. 11. Targumit. 12. Kreikankielinen Vanha testamentti. 13. Apokryfikirjat. 14. Uuden testamentin teksti. 15. Syyriankielinen Raamattu. 16. Latinankielinen Raamattu. 17. Muita varhaisia käännöksiä. Liite I: Kadonneet kirjat. Liite II: Uuden testamentin apokryfikirjat ja muita varhaisia kristillisiä teoksia. Liite III: Yleistä kirjallisuutta. Suomalaisen laitoksen liite: Suomalaisen Raamatun 350 vuotta.

Budziszewski, J.   Tätä emme voi olla tietämättä

Kustannus Oy Uusi Tie. 2011. 303 s. Alkuteos: What We Can't Not Know. A Guide. Suom. Tapio Puolimatka.

Käsittelee ihmiskunnan yhteistä moraalilakia ja nykyihmisen itsepetosta.

Pääluvut: Johdanto suomalaiseen painokseen: J . Budziszewskin elämä ja ajattelu. Esipuhe toiseen painokseen: Vanhan tradition uusi vaihe. Esipuhe ensimmäiseen painokseen: Kenelle tämä kirja on tarkoitettu. Tätä emme voi olla tietämättä.

Osa I Kadotettu maailma. 1. Asioita, joita emme voi olla tietämättä. 2. Mitä on se, mitä emme voi olla tietämättä? 3. Voimmeko tulla toimeen tietämällä vähemmän?

Osa II Selitys kadotetulle maailmalle. 4. Ensimmäinen ja toinen todistaja. 5. Kolmas ja neljäs todistaja. 6. Joitakin vastaväitteitä.

Osa III Kuinka se kadotettiin? 7. Torjunta. 8. Auringonpimennys.

Osa IV Kadotetun maailman uudelleen löytäminen. 9. Moraalisesti väärän suhdetoiminta. 10. Moraalisesti oikean suhdetoiminta. 11. Madollisia tulevaisuuksia. Liitteet.

Bunyan, John   Kristityn vaellus [1]
Turmeluksen kaupungista Taivaan maahan

Suomen Lähetysseura. 10. p. 1972. 186 s. Alkuteos: The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come [The First Part].

Englantilainen saarnaaja ja kirjailija John Bunyan (1628 - 1688) kuvaa allegorisesti uskovan elämän vaellusta. Teos saa jatkoa toisessa osassa.

Sisällys: John Bunyanin elämä. 1. Kristitty pakenee Turmeluksen kaupungista ja löytää oppaan. 2. Kristitty kohtaa Maailman Viisaan. 3. Kristitty kulkee Ahtaan portin kautta. 4. Kristitty saa neuvoja Selittäjän talossa. 5. Kristitty ristin luona. 6. Kristitty vaikeuksien vuorella. 7. Kristitty kulkee leijonain ohi ja virkistyy Ihanuuden linnassa. 8. Kristitty taistelee Nöyryytyksen laaksossa Apollyonia vastaan. 9. Kuoleman varjon laakso. 10. Kristitty kohtaa Uskollisen. 11. Kristitty ja Uskollinen kohtaavat Lavertelijan. 12. Evankelista ja vaeltaja kohtaavat toisensa. 13. Turhuuden markkinat. 14. Kristitty tapaa Toivorikkaan ja Lipevän. 15. Epäilyksen linna. 16. Matkamiehet Suloisilla vuorilla. 17. Taitamaton ja Heikkouskoinen. 18. Toivorikas kertoo kääntymyksestään. 19. Keskustelua Taitamattoman kanssa. 20. Matkamiehet kulkevat kuoleman virran yli. Päätös.

Bunyan, John   Kristityn vaellus 2
Kristityn lesken vaellus

Kirjaneliö. 1988. 167 s. Alkuteos: The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come, The Second Part. Suom. Oili Aho. Runot suom. Anna-Maija Raittila. Johdanto: Tauno Väinölä. Hengen tie 14.

Kristityn lesken ja tämän lapsien vaellus allegoriana seurakunnan elämästä. Jatkoa ensimmäiseen osaan.

Bunyan, John   Pyhä sota

Ev.lut. Herätysseura. 2. p. 2011. 143 s., joista 18 kuvasivuja. [Alkuteos: The Holy War - The Losing and Taking Again of the Town of Man-soul (The Holy War Made by King Shaddai upon Diabolus, for the Regaining of the world)]. Suom. 1904; uudelleen lyhentäen suom. Kaarina Luhtala.

Kertomus Kaikkivaltiaan taistelusta paholaista vastaan ihmissielussa. Allegorinen kuvaus.

Sisältää 16 lukua. Alussa esittely John Bunyanin elämästä.

Bunyan, John   Ylenpalttinen armo syntisistä suurimmalle
Oma elämänkerta

Ev.lut. Herätysseura ry. 2005. 224 s. Vanhasta suomenkielisestä painoksesta kielellisesti korjattu.

Kirjoittajan kuvaus omista kokemuksistaan.

Sisältää 140 lyhyttä lukua.

Coleman, Robert E.   Mestarin menetelmä
Tavoitteellinen evankelioiminen

Suomen Lähetysseura. Kirjaneliö. 1981. 122 s. Alkuteos: The Master Plan of Evangelism, 1964. Suom. Oili Aho.

Jeesuksen käyttämä menetelmä opetuslasten kasvattamiseen ja ilosanoman levittämiseen. Korostaa seurakunnan pienryhmien merkitystä. Aiheen käsittely jatkuu teoksessa Opetuslapseus.

Sisältää luvut: Johdanto: Mestari ja hänen suunnitelmansa, 1. Valinta, 2. Yhteys, 3. Hinta, 4. Lahja, 5. Esikuva, 6. Työnjako, 7. Ohjaus, 8. Hedelmä, Lopuksi: Mestari ja sinun suunnitelmasi.

Coleman, Robert E.   Opetuslapseus
Apostolien teoissa ja NYT

Karas-Sana Oy. 6. p. 2003. 171 s. Alkuteos: The Master Plan of Discipleship, 1987. Suom. Yrjö Rossi ja Ritva Harjunen.

Opetuslasten käyttämä menetelmä seurakuntalaisten kasvattamiseen ja ilosanoman levittämiseen. Jatkoa teokselle Mestarin menetelmä.

Sisällys: Esipuhe, Johdanto, 1. Toteutettava näky, 2. Voitettavat ihmiset, 3. Vaalittava yhteys, 4. Jakamisen palvelutehtävä, 5. Pidettävä kurinalaisuus, 6. Tuleva voima, Jälkisana.

Conlon, Carter  

Järkähtämättömät
Kun kaikki horjuu, Jumalaan voi luottaa

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus Oy. 2014. 158 s. Alkuteos: Unshakable: Trusting God When All Else Fails. Suom. Päivi Hautala.

David Wilkersonin työn jatkaja käsittelee sitä, kuinka varautua tulevaan vaikeaan aikaan.

Pääluvut: Kiitokset. Esipuhe. Alkusanat.

Ensimmäinen osa: Ajan ymmärtäminen: Arvioinnin aika. Vaikeat ajat: Esiripun takana.

Toinen osa: Jumalalliset sijoitukset: Kultaakin kalliimpaa. Kaikkea ei voi oppia kirjoista. Oikea reagointitapa.

Kolmas osa: Ehtymättömän lähteen löytäminen: Mihin tulisi investoida? Varastohuoneen avaimet. Maan viimeinen pankki.

Conlon, Carter  

Älä pelkää
Rohkea elämä epävarmoina aikoina

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus. 2013. 121 s. Alkuteos: Fear not. Suom. Marjut Mäntyjärvi.

Kuinka päästä halvaannuttavasta pelosta rauhaan ja rohkeuteen.

Sisällys: Kiitokset. Esipuhe. Leonard Ravenhillin kirje pastori Carter Conlonille. Johdanto. 1. Lähestyvä myrsky. 2. Kauhu siinä, missä ei kauhistavaa ole. 3. Pelko: väkevä ase. 4. Kun pelko saa vallan. 5. Kun epäonnistuminen johtaa pelkoon. 6. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. 7. Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn. 8. Valitse seurata Jumalaa. 9. Valitse kohdata vihollisesi. 10. Valitse rakastaa.

Compston, John   Jumala käyttää käyttökelvotonta

K. O. Syväntö. 1987. 38 s. Suom. Aino Kaukomaa.

Englantilaisen E. M. S. Paveyn todistus siitä, kuinka Jumala käyttää invalidia lähettäjän palvelutehtävässä: rukouksessa, yhteydessä lähetteihin ja varojen keräämisessä.

Sisältää luvut: Invalidineiti. Nuori kapinallinen. Seikkailu alkaa. "Myykää, mitä teillä on". Kaikki muuttuu kullaksi. Murujen keräilyä. Kaupankäyntiä ja taloudenhoitoa. Ahtaalla. Jumala siunaa. Minä korvaan. Pikku puoti. Raparperinlehdet polttoaineena. Pikku puutarha. Lainaksi Jumalalle. Suuri perhe. Jumalan työtoverina. Lisää työmiehiä eloon. Pojat. Jumalan rikkaudet ovat teidän.

Damkani, Jakov   Siionin poika

Uusi Tie. 1997. 261 s. + valokuvia 32 s. Alkuteos: Why Me? 1996. Suom. Heljä Meuronen ja Jorma Ersta.

Messiaanisen juutalaisen Jakov Damkanin omaelämänkerta totuuden etsinnästä, löytämisestä ja jakamisesta.

Sisältö: 1. Trumpeldor ja muita nuoruuteni sankareita. 2. Paikallisessa synagogassa. 3. Rajaseudun lapsia. 4. Muutto kaupunkiin. 5. Suureen maailmaan. 6. New York, mahdollisuuksien kaupunki. 7. Asiakas nimeltä Jeff. 8. Sillä lihan sielu on veressä. 9. Kuka sitten on uhri? 10. Mikä on totuus? 11. Mitä tähän kirjaan on kätketty? 12 Kasvu on myös luopumista. 13. Suuntana länsi. 14. Kuria Kaliforniassa. 15. Takaisin itään. 16. Veljeni haudalla. 17. Ensimmäiset askeleet kotimaan kamaralla. 18. Joosefilta Joosefille. 19. Saman öljypuun oksia. 20. Evankeliumi ja sen palkinto. 21. Juhlia ja liittoja. 22. Voi sinua, ystäväni Michael! 23. Kivinen leijona vastaan Juudan leijona. Lopuksi. Sana seurakunnalle.

Dolman, D. H.   Ilmestysmajassa

Ev.lut. herätysseura. 3. p. 1986. 260 s. [Alkuteos: Simple Talks on the Tabernacle (tieto tarkistamatta)]. Suom. Aune Krohn.

Avaa Vanhan testamentin varjokuvia - ilmestysmajaa ja sen osia sekä siihen liittyviä palvelustoimia - Uuden testamentin sanomalla. 50 lyhyttä kirjoitusta.

Sisällys: Evankeliumin ilosanoma. Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Veren ympäröimänä. Ei sovi. Tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Isännälleen hyödyllinen astia. Alttiita antajia. Paras Johdattaja. Jotta Hän olisi kaikissa asioissa ensimmäinen. Valkoiset ympärysverhot. Pylvääksi Jumalan temppeliin. Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Vaskialttari. Alttarin sarvet. Lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi". Vaskiallas. Esipihasta pyhäkköön. Jumalan etsivä rakkaus (s. 104). Jumalan etsivä rakkaus (s. 106). Hopeajalustat. Että he kaikki olisivat yhtä. Kullalla päällystetty. Elämäni on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ilmestysmajan katto. Sireeninnahkapeite. Punainen oinaannahkapeite. Vuohenkarvapeite. Kerratuista valkoisista pellavalangoista tehty asumus. Revennyt esirippu. Kultainen seitsenhaarainen lamppu. Valo ja hedelmä. Jeesukselle loistamassa. Hengen voimaa ja hengen täyteyttä. Himmeävaloisia lamppuja. Näkyleipäpöytä. He syökööt pyhässä paikassa. Elämä ja yltäkylläisyys. Elämän leipä. Rauhan Jumala pyhittäköön teidän koko olemuksenne. Puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat! Kultainen suitsutusalttari. Suitsuke. Jeesus heidän keskellään. Sulje ovesi. Kuulematta jääneet rukoukset. Anokaa, niin te saatte. Liitonarkki ja armoistuin. Kulta-astia ja versova sauva. Kasvoista kasvoihin.

Doukhan, Jacques, B  

Kaksi todistajaa
Israel ja seurakunta puhuvat saman Jumalan puolesta

TV7 Kustannus. 2009. 98 s. Alkuteos: Israel and the Church: Two Voices for the Same God. Suom. Väinö Jaakkola, Kalle Venäläinen, Yrjö Väyrynen, Päivi Helminen ja Kirsti Hanhijärvi.

Messiaaninen juutalainen käsittelee juutalaisuuden ja kristillisyyden yhteisiä juuria, erilleen ajautumista ja yhteen paluuta.

Pääluvut: Alkusanat. Esipuhe: Kaksi juutalaista.

Luku 1: Juutalaisten ja kristittyjen yhteinen alkutaival: Kristityt olivat juutalaisia. Juutalaiset olivat kristittyjä.

Luku 2: Teiden eroaminen: Juutalaiset hylkääjinä. Kristityt hylkääjinä.

Luku 3: Kristityt juutalaisten korvaajina: Kirkko-opillinen korvaaminen. Teologinen korvaaminen. Juutalaisuuden ja kristillisyyden vastakkainasettelu.

Luku 4: Mahdoton tehtävä: Kristittyjen lähetystyö. Juutalaisten lähetystyö. Auschwitzin ja Jerusalemin jälkeen.

Jälkikatsaus: Kaksi todistajaa: Seurakunta tarvitsee Israelia. Israel tarvitsee seurakuntaa. Kaksi ääntä saman Jumalan puolesta.

Nimi- ja asiahakemisto. Muinaisten tietolähteiden hakemisto. Arvosteluja.

Edsinger, Olof   Sodat Raamatussa

Perussanoma Oy. 2007. 160 s. Ruotsinkielinen alkuteos: Krigen i Gamla testament. Suom. Sirpa Kuusisto.

Raamatun sodat ja niihin liittyvät kysymykset.

Sisällys: Stefan Gustavssonin esipuhe. Johdanto: Vaikeat raamatuntekstit tutkittava perin pohjin. Sodat - erityinen kompastuskivi. Teoksen rakenne.

Osa I. Joitakin keskeisiä huomioita: Israelin ratkaiseva käännekohta: lähtö Egyptistä. Kirkon ratkaiseva käännekohta: risti.

Herra, sotajoukkojen Jumala: Jumala soturina Vanhassa testamentissa. Jumala soturina Uudessa testamentissa.

Faktoja I: Sotalakeja: Vanhan testamentin sotia koskevat yleiset lait. Vanhan testamentin hävityssotia koskevat lait. Muiden kansojen sodat.

Faktoja II: Sotien syitä: Tilan raivaaminen israelilaisille. Rankaiseminen pahuudesta. Epäjumalien voittaminen. Moraalisen uudistumisen mahdollistaminen.

Faktoja III: Pyhiä sotia? Ei! Kyllä! Jumalan sodat. Jumalan sodat Israelia vastaan. Vajavaiset välineet - täydelliset tavoitteet.

Osa II. Periaatteellisia ja moraalisia kysymyksiä: 1. Eikö sotiminen ole aina väärin? 2. Eikö tappaminen ole aina väärin? 3. Eikö Vanhan testamentin sodissa tapettu syyttömiä ihmisiä? 4. Eikö Vanhan testamentin aikaisten sotien puolustaminen anna oikeutusta myöhemmillekin uskonsodille? 5. Eivätkö Vanhan testamentin sodat antaneet tilaa kostonhimolle ja vihalle? 6. Eikö Jumala olisi voinut toimia toisin?

Teologisia kysymyksiä: 1. Eivätkö Vanhan ja Uuden testamentin jumalakuvat ole toisilleen vastakkaisia? 2. Eivätkö Vanhan testamentin sotakuvaukset ole ristiriidassa Uuden testamentin rakkauden sanoman kanssa? 3. Eivätkö Vanhan testamentin sotakuvaukset ole ristiriidassa Uuden testamentin rauhan sanoman kanssa?

Mihin armo katosi? Ihmiskunnan tilanne. Jumalan armo ja siirretty tuomio. Synnin vakavuus ja sovituksen virka. Jumalan täydellinen ilmestyminen ristillä.

Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra: Paradoksaalinen Jumala. Jeesus - Karitsa ja Leijona. Kuka tarvitsee rauhanruhtinasta? Viimeinen taistelu. Armo ja totuus. Lähteet. Siteeratut kirjoittajat.

Edsinger, Olof  

Tuomio
Evankeliumin unohdettu ulottuvuus

Perussanoma Oy. 2016. 140 s. [Ruotsinkielinen alkuteos: Domen: Evangeliets bortglömda dimension.] Suom. Anna Norrback.

Jumalan tuomio osana Raamatun ilmoitusta.

Sisällys: Johdanto. Jumalan valtakunta: tuomio ja pelastus. Tuomio ja Jumalan hyvyys. Tuomio ja Jumalan viha. Vanhan ja Uuden testamentin välisiä eroja. Elämän antaja ja hengenvaarallinen. Älä tuomitse? Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Viimeinen tuomio. Loppusanat.

Engelsviken, Tormod   Vapaaksi Paholaisen vallasta

Perussanoma oy. 1994. 153 s. Norjankielinen alkuteos: Besettelse og åndsutdrivelse i Bibelen, historien og vår egen tid. Suom. Jukka Norvanto. Raamattukirjasto 22.

Pahat henget ja niistä vapautuminen. Aihetta käsitellään Raamatun ja historian todistuksen sekä nykyajan näkökulmasta. Sisältää neljä osaa.

I Johdanto: Miksi kirjoittaa pahoista hengistä? Uskoa vai tiedettä? Uskonnollisuuden kukoistus.

II Raamatun todistusaineisto: Vanha testamentti. Juutalaisuuden käsitys hengistä. Paholainen ja hänen toimintansa. Saatana ja demonit. Riivaus. Pahojen henkien karkottamiskertomuksien omaleimaisuus. Riivauksen tuntomerkit. Jeesus pahojen henkien karkottajana. Belsebul-puhe. Jeesuksen valta ja voitto. Miten voitto saatiin? Opetuslasten valta. Onko henkien karkottaminen armolahja? Kristityn taistelu Saatanaa vastaan. Johtopäätös. Miten vapautua riivauksesta? Voiko kristitty joutua pahan hengen valtaamaksi? Miksi joku joutuu pahan hengen valtaan?

III Historian todistus: Varhaiskirkko. Lutherin oppi. Tanska-Norjan kirkko. Rooman kirkon rituaali. Lähetystyöntekijöiden kokemukset. Etiopia.

IV Kirkon vastuu nykyaikana: Riivaustilat ja psykiatria. Riivaus ja parapsykologia. Sielunhoito ja henkien karkottaminen.

Erkkilä, Minna-Leena   Valtakunta

Kustannus Oy Arkki. 2007. 286 s.

Kunlandian ja Valtakunnan välinen sota sekä lohikäärmettä palvovien louhikistien ja Jeshuan seuraajien välinen taistelu. Fantasiaseikkailu.

Sisällys: 1. Naapuri. 2. Veljensä vartija. 3. Vihollinen. 4. Lähetystö. 5. Pako. 6. Valta, voima ja kunnia. 7. Taivaan portaat. 8. Porstua. 9. Talvi. 10. Kapinanjohtaja. 11. Areski. 12. Marionetti. 13. Uteliaisuuden hinta. 14. Enkeli. 15. Prinsessa ja puoli valtakuntaa. 16. Jäähyväiset.

Eskelinen, Pekka   Laulun aika on tullut
Ahaa-elämyksiä Laulujen laulun äärellä

Kustannus Oy Uusi Tie. 2005. 119 s. Avain Raamattuun 23.

Korkea veisun eli Laulujen laulun tulkinta: juutalainen häärunokokoelma. Kuvaus miehen ja naisen välisestä rakkaudesta sekä ihmisen ja/tai seurakunnan ja Jumalan välisestä rakkaudesta.

Pääotsikot: Johdanto. Ihanampaa kuin viini. Minä olen kaunis. Seuraa lampaitten jälkiä. Ihana on kaulasi ketjuineen. Nardukseni levittää tuoksuaan. Miten kaunis oletkaan. Kuin lilja ja omenapuu. Rakkaudesta sairas. Älkää häiritkö rakkautta. Ottakaa ketut kiinni. Minä kaipasin häntä. Tässä on kuningas Salomo. Kaikki sinussa on kaunista. Mutta hän oli mennyt. Olen rakkaudesta sairas. Kalleimpani! Yksi on minun kyyhkyni. Miten minun kävikään? Mitä ihmeellistä minussa on? Minä olen rakkaani oma. Pane minut sinetiksi sydäntäsi vasten. Sen liekki on Herran liekki. Mutta kun rakastettuni tulee. Tule, rakkaani. Eräitä johtopäätöksiä.

Eskelinen, Pekka   Maailmanvaltojen nousu ja tuho
Ahaa-elämyksiä Danielin kirjan äärellä

Uusi Tie. 2001. 266 s. Avain Raamattuun 12.

Danielin kirjan selitys. Profetioiden toteutuminen historiassa ja tulevaisuudessa.

Sisältää pääluvut: Johdanto. Selityksiä Danielin kirjaan. 1. Kuusi tapahtumaa (luvut 1 - 6). 1.1 Daniel joutuu Babyloniaan (1. luku). 1.2 Nebukadnessarin uni kuvapatsaasta (2. luku). 1.3 Danielin ystävät kuolemaan tuomittuina (3:1 - 30). 1.4 Nebukadnessarin toinen uni ja mielisairaus (3: 31 - 4: 34). 1.5. Babylonian perikato (5. luku). 1.6 Daniel persialaisvaltiaan palveluksessa (6. luku).

2. Unet, näyt ja ilmestykset (luvut 7 - 12). 2.1 Danielin uni (7 luku). 2.2 Susan näky (8. luku). 2.3 Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa (9. luku). 2.4 Näky Tigris-virran rannalla (luvut 10 - 12). Epilogi.

Evensen, Sigmund   Salatut sanat

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry, Päivä Osakeyhtiö. 2006. 299 s. Norjankielinen alkuteos: De skjulte ordene. Suom. Kari Valkama.

Sigmund ja Ingjerd Evensen raamatunkäännöstyössä Bonenepissa, Papua-Uudessa-Guineassa.

Sisällys: 1 Suuri päivä. 2 Yhdeksäntoista vuotta aikaisemmin. 3 Lapseksi jälleen. 4 Umanakainaheimon maailma. 5 Jumala, tämän täytyy olla virhe! 6 Uudelleenkoulutusta. 7 Kieliryhmän etsimistä. 8 Elämä yhdessä. 9 Cargo-kultti. 10 Ukarumpa. 11 Hämmennys. 12 Kjetil. 13 Ei oikotietä evankeliumille. 14 Läpimurto. 15 Löydämme sanat. 16 Haaste. 17 Iloa ja surua. Jälkisanat. Sana kaikille kansoille. Kirjallisuutta.

Ewalds, Erik   Isä meidän ajassamme

Karas-Sana Oy. 2010. 116 s. Ruotsinkielinen käsikirjoitus: Fader vår. Toimittaen suom. Heli von Bruun.

Isä meidän rukouksen kokonaisvaltainen terveysohjelma. Kirjailijan viimeinen, eläessään keskeneräiseksi jäänyt teos.

Pääluvut: Lukijalle. Isä meidän. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme. Tulkoon sinun valtakuntasi. Älä saata meitä kiusaukseen. Päästä meidät pahasta. Jeesuksen kiusaukset. Kun isät pettävät. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Sillä sinun on valtakunta.

Finney, Charles G.   Ihmeellisiä herätyksiä
Charles G. Finneyn muistelmat

Ev.lut. Herätysseura ry. 2 p. 1984. 411 s. Suom. Aune Krohn.

Kirjoittajan [1792 - 1875] oma kuvaus herätyksestä ja toiminnastaan herätyssaarnaajana.

Sisällys: I. Syntymä ja aikaisempi kasvatus. II. Kääntymykseni. III. Työ alkaa. IV. "Lähetyssaarnaajana." V. Evans' Millsin herätys ja sen seuraukset. Herätyksiä Antwerpissä. Jälleen Evans' Millsissä. Herätyksiä Gouverneurissä. Herätystä De Kalbissa. Herätyksiä Westernissä. Herätystä Romessa. Herätyksiä Uticassa. Herätystä Auburnissa 1826. Herätystä Stephentownissa. Herätystä Philadelphiassa. Herätystä Readingissa. Herätystä Kolumbiassa ja New Yorkissa. Herätystä Rochesterisa 1830. Herätystä Auburnissa, Buffalossa, Providencessa ja Bostonissa. New Yorkissa v:sta 1832 alkaen. Työtä Bostonissa ja Providencessa. Herätystä Rochesterissa. Toinen talveni Bostonissa. Ensimmäinen käyntini Englannissa. Työntekijöitä Lontoossa. Työssä Hartfordissa ja Syrakusassa. Työssä Westernissä ja Romessa 1854 - 1855. Herätystä Rochesterissa 1855. Herätystä Bostonissa 1856 - 58. Toinen käyntini Englannissa. Työssä Skotlannissa ja Englannissa. Työssä kotona. Loppusanat.

Flynn, Leslie ja Bernice   Mistä tiedän Jumalan tahdon

Karas-Sana Oy. 1986. 152 s. Alkuteos: God's Will, You Can Know it. Suom. Eeva Mesiäinen.

Jumalan johdatus kristityn elämässä. Käytännön kokemusten rikastuttama raamattuopetus.

Sisällys: Esipuhe. Johdattaako Jumala meitä nykyaikanakin?: Epäraamatullisia johdatuksen etsimistapoja. Jumalan johdatus Raamatun aikoina. Jumalan tahdon voi tietää. Mitä Jumalan tahto ei ole.

Miten Jumalan tahdon voi saada selville: Jumalan sanan väärinkäyttö. Jumala puhuu sanassaan. Raamattua on tulkittava oikein. Selvät käskyt. Epäselviä kysymyksiä koskevia periaatteita. Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Tutki jatkuvasti sanaa.

Sisäinen ääni: Sisäisen varmuuden eri nimityksiä. Pyhän Hengen ääni. Miten Pyhä Henki johdattaa? Onko sisäinen ääni aina Hengen ääni?

Kun palapelin osaset tulevat paikoilleen: Jumala ilmaisee, että olen oikealla tiellä. Elämän suunta muuttuu. Jumala sulkee oven. Kiinni olevat ovet voivat myös avautua. Älä aina tee ratkaisuja suotuisten olosuhteiden mukaan. Tarkista, että olosuhteet pitävät yhtä muiden arviointiperusteiden kanssa.

Jumala antoi sinulle järjen - käytä sitä: Käytä järkeäsi. Jeesus käytti järkeään. Paavali käytti järkeään. Vanha kunnon talonpoikaisjärki. Ajattele asiat loppuun asti. Käytä paperia ja kynää. Ihmisjärjellä on rajansa.

Tärkeimmät asiat ensimmäisiksi: Tee se, mikä on tehtävä tässä ja nyt. Jumalan tahdon noudattaminen voi olla yksitoikkoista. Pitääkö meidän etsiä uusi työpaikka, kun olemme tulleet uskoon? Kuuliaisuus on perusasioita. Ole uskollinen vähässä, niin Herra panee sinut paljon haltijaksi. Kutsu voi tulla kesken kiireisen työn.

Askel kerrallaan: Ei yksityiskohtaista suunnitelmaa samalla kertaa. Ota ensimmäinen askel. Meidän on oltava liikkeellä. Valoa seuraavaa askelta varten. Jumalan johdatus tapahtuu vähä vähältä. Ei aina niin repäisevää kuin luulisi. Ole valmis muutoksiin.

Vielä olosuhteista: luonnonlahjat ja hyvät neuvot: Luonnonlahjat. Toisten uskovien neuvot.

Odota ja rukoile: Odottaminen. Jumala johdattaa viivyttämällä ratkaisua. Jumala tekee työtään näyttämön takana. Rukoile Jumalalta johdatusta. Meitä kehotetaan pyytämään johdatusta. Paasto ja rukous.

Merkin pyytäminen, usko ja rauha. Asian varmistamiseksi, mutta ei johdatuksen pyytämiseksi. Usko eikä merkki. Toimi uskossa. Rauha.

Kaiken A ja O: Jotkut eivät halua tietää Jumalan tahtoa. Enemmän kuin uteliaisuutta. Olemmeko halukkaat luopumaan omista, meille mieluisista suunnitelmistamme? Meidän tulee kaikissa asioissa myöntyä Jumalan tahtoon.

Jos joudun harhaan Jumalan tahdon tieltä: On mahdollista poiketa pois Jumalan tahdon tieltä. On mahdollista päästä takaisin Jumalan tahdon tielle. Toinen mahdollisuus. Noudata tästä lähtien Jumalan tahtoa. Seuraukset.

Flynn, Leslie B.   Ne kaksitoista
Koristelematon kuvaus tavallisista miehistä, jotka Jeesus valitsi

Perussanoma Oy. 1988. 155 s. Raamattukirjasto 9. Alkuteos: The Twelve. Suom. Seppo Kosonen.

Kahdentoista apostolin esittely.

Sisällys: Ne kaksitoista. Simon Pietari, kallio. Andreas, esittelijä. Jaakob, kiivas. Johannes, rakastettu ukkosen poika. Filippus, varovainen. Bartolomeus - Natanael, vilpitön. Tuomas, kyselijä. Matteus, veronkerääjä. Jaakob, nuorempi, ja Juudas, ei Iskariot, unohdetut seuraajat. Simon, selootti. Juudas, kavaltaja.

France, Richard D.   Mies joka muutti maailman

Perussanoma oy. 1991. 177 s. Alkuteos: Jesus the Radical, A Portrait of the Man they Crucified. 1989. Suom. Mervi Pöntinen. Raamattukirjasto 16.

Jeesuksen elämä ja merkitys historian dokumenttien valossa.

Sisällys: Ensimmäisen painoksen alkusanat. Toisen painoksen alkusanat. 1. Nasaret. 2. Odotus. 3. Valmistautuminen. 4. Opetuslapset. 5. Ihmeet. 6. Yhteiskunta. 7. Ristiriita. 8. Jumalan valtakunta. 9. Yhteentörmäys. 10 Tuomio. 11. Voitto. 12 Valinnan edessä. Liite: Evankeliumit tietolähteenä.

Frankl, Viktor E.   Ihmisyyden rajalla

Uusi Tie. 2001. 266 s. Alkuteos: Man's Search for Meaning, 1963. Suom. Osmo Jokinen ja Eila Sandborg.

Kirjailijan kokemukset keskitysleirillä ja niiden vaikutuksesta syntynyt logoterapia, joka keskittyy elämän tarkoitukseen ja sen etsimiseen.

Sisällys: Alkulause. I osa: Kokemuksia keskitysleiristä. II osa: Logoterapian peruskäsitteet.

Giertz, Bo   Kalliopohja

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1942. 229 s. Ruotsinkielinen alkuteos: Stengrunden. Suom. Aune Brotherus.

Kolmen eri sukupolvea edustavan pastorin uskonkilvoitus Ödesjön pappilassa, Ruotsissa. [Kirjoittajan aikomuksena oli alun perin laatia sielunhoidon oppikirja, joka sitten sai romaanin muodon.]

Sisällys: I. Herran vasara: Kutsumus. Lain herätys. Hengen köyhyys ja evankeliumin valo. II. Jeesus yksin: Kolme päivää ennen joulua. Maaliskuun kevät. Kirkastussunnuntai. III. Tällä Kalliolla: Uusi elämä. Kiviperusta ja sovituksen kallio. Syntisen sijassa.

Giertz, Bo   Usko yksin

SLEY-Kirjat Oy. 2. p. 1984. 405 s. Ruotsinkielinen alkuteos: Tron allena. Suom. Lauri Hirvensalo.

Historiallinen romaani 1500-luvun Ruotsista. Aiheena usko sekä suhde kirkkoon ja sotaan.

Sisällys: Jumala ja keisari. Omaa tietään. Vihan päivänä. Jotta jokainen suu tukittaisiin. Mitä laki ei saanut aikaan. Sen teki Jumala.

Gordon, Ernest   Kwai-joen ihme

Kustannuskeskus Päivä oy. 1988. 239 s. Alkuteos: Miracle on the River Kwai, 1962. Suom. Oili Aho.

Kristillisen rakkauden ihme Kwai-joen sillan rakentajien vankileirillä. Kirjoittajan kokemuksista kertova romaani. Antaa teoksen mukaan todellisemman näkökulman kuin samoista tapahtumista kertova Pierre Boullen romaani Kwai-joen silta [Kustannusosakeyhtiö Otava. 2. p. 1958. 260 s. Alkuteos: Le pont de la riviére Kwai, 1952. Suom. Anna Louhivuori] ja sen pohjalta tehty, seitsemän oscaria saanut elokuva.

Sisällys: 1. Kuoleman talo. 2. Meriseikkailu. 3. Isäntämme. 4. Kuoleman laakso. 5. Kwai-joen ihme. 6. "Sillä sinä olet minun kanssani". 7. Avara kirkko. 8. Joulupäivä. 9. Leiristä toiseen. 10. Vapaus. 11. Pois laaksosta. Kotiin...

Grant, Myrna   Vanja
Kristuksen sankari Siperiasta

Kuva ja Sana. 1974. 146 s. Alkuteos: Vanya. Suom. Tuula Snow ja Pertti B. Lilja. Alkusanat Kristinuskon ja kommunismin tutkimuskeskuksen johtaja Michael Bourdeaux.

Neuvostoliittolaisen Ivan Vasiljevits Moisejevin (1952 - 72) ihmeellinen elämä armeijassa ja marttyyrikuolema. Tositapahtumiin perustuva romaani (I osa) ja sen tausta-aineisto (II osa). I osan lukujen otsikot ovat perinnäisiä venäläisiä sananlaskuja.

Sisältö: I osa - kertomus: Hän joka itkee sydämensä kyllyydestä voi saada sokeankin kyyneliin. Pane toivosi Herraan, mutta yritä itse. Ei kynnystä ilman Jumalaa. Onko missään ihmiselle niin selvää lakikirjaa kuin se, mikä on kirjoitettu hänen sydämeensä? (Tolstoi). Pyhimys ei nuku pehmeillä vuoteilla. Älä pelkää lakia, vaan tuomaria. Hän pakenee karhua joutuakseen susien uhriksi. Te annoitte minulle leipäänne, ja niin tehdessänne annoitte minulle takaisin koko Venäjän. Köyhät laulavat; rikkaat kuuntelevat. Se mikä nautitaan maidon kanssa, poistuu vain sielun mukana. Jokainen sirkka tuntee oman kotilietensä. Alastomien maassa ihmiset häpeävät vaatteita. Kuolema ei korjaa vanhoja, vaan kypsiä. Rehelliset eivät voi olla rehellisempiä.

II osa: Nauhoitettu selonteko. Muistikirjasta. Kirjeitä. Julkilausuma. Moisejevien virallinen vastalause maailmalle. Moisejevien vetoomus. "Lehdistöselvityksiä" Ivanin kuolemasta.

Green, R. L. &
Hooper, W.
  
C. S. Lewis
Elämänkerta

Kustannusosakeyhtiö Otava. 2006. 511 s. Alkuteos: C. S. Lewis - A Biography. Suom. Tarja Kontro.

Kirjallisuuden tutkijan ja professorin, kirjailijan sekä jumaluusopin kunniatohtorin Clive Staples Lewisin (1898 - 1963) elämänkerta, jonka ovat kirjoittaneet hänen ystävänsä Roger Lanceley Green ja Lewisin sihteeri Walter Hooper.

Sisällys: Esipuhe uudistettuun laitokseen. Esipuhe ensimmäiseen laitokseen. Prologi - Esivanhemmat. 1. Lapsuusaika. 2. Oxford: sota ja sodan jälkeen. 3. Nuori yliopistonopettaja. 4. Kääntymys. 5. Kristitty tutkija ja allegoristi. 6. Inklingit ja muut. 7. Arbolin kedolle. 8. Paholaisen puhetta. 9. "Ehyt elämä". 10. Älyn ristiretki. 11. Vaatekaapin läpi. 12. Ilon yllättämä. 13. Avioliitto. 14. "Lukukausi on päättynyt". Henkilöviitteet. Henkilöhakemisto.

  Gulin, E. G.   Risti ja todellisuus
Uuden Testamentin keskeisen sanoman tutkistelua

Kustannusosakeyhtiö Otava. 1938. 67 s.

Ristin sanoma ja merkitys. [Eelis Gideon Gulin (1893 - 1975) toimi eksegetiikan professorina ja Tampereen piispana.]

Sisältö: Lukijalle. 1. Sanoma rististä aikamme pahennuksena. 2. Kristuksen sovitustyö: Evankeliumin todistus. Apostolien julistus. 3. Kristuksen sijaiskärsimys. 4. Kristuksen voitto pimeyden valloista. 5. Risti ja todellisuus.

Gunn, Angus M.   Opettamisen juurilla
{Jeesus opettajana tänään}

Ev.lut. Herätysseura ry. Uudistettu p. 2008. 55 s. Alkuteos: Teaching Today with Christian Values, 1993. [Suom. Lilja Kuivanen.]

Jeesuksen käyttämä opetusmetodiikka nykytutkimuksen valossa. Teoksen lopussa on lista aihetta käsitteleviä englanninkielisiä kirjoja.

Sisältää luvut: 1) Oppitunnin aloitus, 2) Oppilaat, 3) Henkilösuhteet, 4) Esikuvana oleminen, 5) Kysymysten esittäminen, 6) Opetukseen sopiva hetki, 7) Tulevaisuus.

Haavio, Jaakko   Ukko-Paavon eväät

Kirjapaja. 1983. 92 s.

Jaakko Haavion (1904 - 1984) valitsemia katkelmia Paavo Ruotsalaisen rakkaimmista hartauskirjoista kieliasultaan uudistettuna. Lainauksia on seuraavista teoksista: Björkqvist, Antti, Uskon harjoitus autuuteen; Bunyan, John, Yhden kristityn Vaellus Autuahan Ijankaikkisuten; Fresenius, Joh. Philipp, Rippi- ja Herran Ehtollis-Kirja; Gouge, Thomas, Sana Syntisille ja Sana Pyhille; Hollaz, David, Armon Järjestys Autuuteen; Nohrborg, Anders, Jumalan suuri armo Christuksessa; Pontoppidan, Eric, Kaunis Uskon Speili; Topp, Peter, Huutavan Ääni Korvessa; Zieguerer, Kristian, Jumalinen tutkistelemus; Wegelius, Juhana, Se Pyhä Evangeliumillinen Walgeus Taivaallisessa opissa ja elämässä; Wilcocks, Thomas, Kallihit Hunajan-Pisarat Kalliosta Kristuksesta.

Sisällys: Lukijalle. Iäisyysmatka. Itsetutkistelua. Autuuden tie. Hyvä kilvoitus. Oikea tie. Perehdy Jumalan sanaan. Armahtava Jumala. Valvo ja rukoile. Särkynyt sydän. Suuri palkka. Taivaan autuus. Ahdistukset. Kärsivällisyys. Elämän puu. Kuolema. Kristityn rukous ahdistuksessa. Murheellisen kristityn rukous. Kristitty epäilyksen vankina. Kilvoittelijan kyynelet. Kun Jumala peittää kasvonsa. Alatie. Jumalisia neuvoja. Pimeät hetket ja taivaan valo. Salattua mannaa. Kun omatunto herää. Kääntymisen armo. Kuollut ja elävä usko. Ikävöivä ja omistava usko. Särkynyt sydän. Vain syntisille. Parannus. Mitä on saarnata Kristusta. Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Herra ei hylkää ketään. Köyhien evankeliumi. Turvaa Jeesukseen. Yksinkertainen evankeliumi. Jeesuksen veren voima. Yksin usko. Yksin armo. Yksin Kristus. Täydellinen anteeksianto. Vanhurskauttaminen. Tärkein opinkohta. Usko ei ole ansio. Armon kihlausajat. Pelastusvarmuus. Kiitä Herraa. Olen tomua ja tuhkaa. Harras rukous. Jumalan lapsen rukous. Mietelmiä. Pysy nöyränä. Varjele sydämesi. Autuas päivä. Hengellinen ylpeys. Jumalan huolenpito. Kristuksen tunnustaminen. Hellittämätön rukous. Kristityn nimi. Virvoitushetket. Joka janoaa, tulkoon. Ulkokultaisuus. Kehottakaa toisianne. Hengellinen ilo. Jumalan asialla. Ukko-Paavon kirjalliset auktoriteetit.

Hakomaa, Auri   Hurskas sika ja hunajanpisaran toivo

2004. 144 s.

Kritiikkiä tämän päivän farisealaisuutta vastaan ja toivoa armottoman uskonnollisuuden uhreille. Lähes sata katkelmaa Netmissionin keskustelufoorumiin tekijän kirjoittamista teksteistä. Tekstit on ryhmitelty aihepiireittäin.

Sisältää aihepiirit: Vastaanottelu. Takkuava tunnustaminen. Haku päällä. Isompikin renttu. Jospa kuitenkin. Samea joukko. Kunnian miehet. Pujotellen rähmälleen. Pyhimyskajoa. Apua heikkoudesta. Kaikki ja ei mitään. Liian oikeassa. Taistelu tiestä.

Hallesby, O.   Rukouksen maailmasta
{Rukouksen ihmeellinen maailma}

Werner Söderström osakeyhtiö. 1930. 222 s. [Alkuteos: Fra bønnens verden] Suom. Aune Krohn.

Käsittelee rukouksen evankeliumia ja rukouksen lakeja.

Sisältää luvut: Rukouksen olemus, Rukouksen vaikeudet, Rukoustyö, Rukoustaistelu I, Rukoustaistelu II, Rukous ja paasto, Rukouksen väärinkäyttö, Rukouksen tarkoitus, Rukouksen eri muodot, Rukouksen arvoitukset, Rukouksen koulu, Rukouksen henki.

Hambraeus, Axel   Uddarbon pappi
Laulu ystävästä

Werner Söderström osakeyhtiö. 4. p. 1956. 301 s. Ruotsinkielinen alkuteos: Prästen i Uddarbo. Suom. Margareta Lehtonen.

Romaani ruotsalaisesta papista.

Sisällys: 1. Saaristopreludi. 2. Amerikan intermezzo. 3. Studiosus vagabundus. 4. Jumalan leivonen Uddarbossa 5. Okariina soi Vassbäckenissä. 6. Virranhaltija soittaa.

Haukka, Hannu; Vuorinen, Markku: Vuosisadan ihme jatkuu  

Aikamedia Oy. 2. p. 2016. 319 s. ja 40 kuvasivua. Sisältää valikoituja ja uudelleen toimitettuja osia aiemmin julkaistuista kahdesta teoksesta Vuosisadan ihme (Ristin Voitto, 1992) ja Idän elonkorjuu (Kuva ja Sana, 2002) sekä Hannu Haukan kirjoittamaa, ennen julkaisematonta tietoa.

Hannu ja Laura Haukan elämäntarina.

Sisällys: Alkusanat. Vuosisadan ihmeen lukijalle. Johdanto Idän elonkorjuuseen. Ihmeen aika alkaa: Laura. Uskonto ja opiskelu törmäävät. "Suojelusenkeli". Svetlana. Suomi-vieraita ja kotitarkastuksia.

Tiet yhtyvät: Haukanpesä. Räjähdys. Myrskyyn. Biologiaa ja Raamattua. Jumala puhuu Kanadassa. Suomeen ja Neuvostoliittoon. Romanssi puhkeaa. Laura pidätetään. Ansaan Latviassa. Nuijamaalla.

KGB:n silmätikkuna: Kihloihin. Hääkellot soivat. Piispat ja sotilaat. Muutto länteen. Vainon tuntua Latviassa. Ahtaalle tullissa. Astronautin matkassa. Persona non grata. Haaksirikkoon Itämerellä.

Jumala sulkee ja avaa: Parolan "hihhuliradio". Hyvästi, Neuvostoliitto. Repeämiä rautaesirippuun. Tapaaminen Tehtaankadulla. Vakooja kääntyy. Imperiumi avaa ovensa. Suorassa lähetyksessä. Superihme. Miljoonan kirjeen tulva. Tuhlaajapoika, tule kotiin!

Elonkorjuun aika: Kolmensadantuhannen markan lounas. Venäjän vapaus vaakalaudalla. David Wilkersonin näky.

Kaukasuksella: Saul, miksi vainoat Minua? Tsetseenien käsissä.

Juutalaisille ensin: "Kivisateeseen". Ovi avautuu Israeliin.

Työ eriytyy: Työtä kohtaa maanjäristys. Uusi aika alkaa. Patmos pelastusrenkaana. Hengen sanoma.

Uusi aamunkoitto: Tuhkasta nousee toimitalo. Viimeiseen taistoon. Uusilla kaivoilla. Ensimmäinen kristillinen radio- ja tv-koulu.

Kaikkivaltiaan varjossa: Kuoleman kauhua New Yorkissa. Novgorodin mafia.

Vuosisadan ihme saa jatkoa: Pyhää tietämättömyyttä. Itkua Venäjän yöstä. Suurtehoiset mediamissiot alkavat. "Lähetä, oi Herra kallis, elomiehet korjaamaan."

Rohkaisuksi eteenpäin: Kestovoimaa!

Heikkilä, Risto   Joulun tähti

Werner Söderström Osakeyhtiö. 2000. 128 s.

Joulun tähti-ilmiö ja Jeesuksen syntymän ajankohta.

Sisällys: I tutkimuksen historiaa. II Milloin Kuningas Herodes kuoli? Kuningas Herodeksen elämänkaari. Kuoleman ajankohta. Ajankohdan kuunpimennykset. Dokumentti joka ehkä sisältää tiedonannon Herodeksen kuolinpäivästä. Herodeksen seuraajien hallitusvuodet.

III Kirkkoisien tieto Jeesuksen syntymävuodesta. IV Jouluevankeliumi Luukkaan mukaan: Syntymäkertomus. Keisari Augustus. Quirinius. Verollepano. Miksi Beetlehemiin?

V Matteuksen evankeliumin 2. luku: Matteuksen erityispiirteet. Idän tietäjät. Tähti joka nousi taivaalle. Betlehemin lastenmurha.

VI Ilmestyskirjan 12. luku. VII Ignatioksen kirje Efesolaisille. VIII Tähti-ilmiön eri selityksiä: Planeettakonjunktio vuonna 7/6 eKr. Pyrstötähti. Räjähtävä tähti. Planeetta. Jupiterin viisi konjunktiota 3/2 eKr.

IX Onko astrologia sittenkin totta? X Oliko tähti lainkaan todellinen? Lukijalle. Lähteet ja kirjallisuus.

Hansen, Karl Robert   "Ja tapahtui niinä päivinä, että..."

Suomen Raamattuopiston Kustannus oy. 1 p. 1986. 256 s. Raamattukirjasto 5. Tanskankielinen alkuteos: Men det skete. Suom. toim. Raimo Mäkelä.

Jouluevankeliumi lause lauseelta. Perehdyttää tapahtumien historialliseen taustaan. Lainaa useita jouluvirsiä.

Sisältää 25 lukua, joiden otsikot ovat lainauksia jouluevankeliumista Luukkaan mukaan (Luuk. 2: 1 - 20).

Heino, Harri   Mihin Suomi tänään uskoo

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1977. 400 s.

Suomessa esiintyvien perinteisten ja uusien uskontojen käsikirja. Sisältää tiedot yli sadasta uskonnollisesta liikkeestä ja yhteisöstä. Mukana asia- ja henkilöhakemisto. Kirjoittaja (1944 - 1999) on toiminut Kirkon tutkimuskeskuksen palveluksessa.

Pääluvut: 1. Uskonnollinen tausta ja suomalaisten uskonnollisuus. 2. Evankelisluterilainen kirkko ja sen herätysliikkeet. 3. Ortodoksinen kirkko. 4. Katolinen kirkko Suomessa. 5. Muut perinteiset kristilliset kirkot ja yhteisöt. 6. Tunnustuskuntiin sitoutumaton evankelioiva herätyskristillisyys (evangelicals). 7. Tunnustuskuntiin sitoutumattomat karismaattiset yhteisöt. 8. Helluntaiherätykseen pohjautuvat yhteisöt. 9. Baptismiin pohjautuvia uusia yhteisöjä. 10. Uskonliikkeestä (=The Faith movement) vaikutteita saaneita yhteisöjä. 11. Muita kristillisiä yhteisöjä. 12. Kristinuskon pohjalta syntyneet uudet yhteisöt. 13. Juutalaisseurakunnat. 14. Islamseurakunnat. 15. Lähinnä hindulaisuuteen pohjautuvat yhteisöt. 16. Buddhalaisuuteen pohjautuvat yhteisöt. 17. Teosofiaan pohjautuvat yhteisöt. 18. Muita yhteisöjä. 19. Parauskonnollisia liikkeitä ja virtauksia.

Hellström, Ivan   Ensimmäinen evankeliumi
Kristus-kuva Mooseksen kirjoissa

SLEY-Kirjat Oy. 1984. 253 s. Ruotsinkielinen alkuteos: Evangelium enligt Moses. Suom. Samppa Asunta. Sisältää kuvitusta.

Kristuksesta kertovat profetiat ja esikuvat viidessä Mooseksen kirjassa.

Sisällys kahden ylimmän lukutason osalta (tasoja on teoksessa neljä): Alkusanat. I luku. Odottamaton evankeliumi: Voiko Mooseksen kirjoista etsiä evankeliumia? Kuinka Mooses saattoi julistaa evankeliumia? Miten Mooses julistaa evankeliumia? Kuinka voimme löytää evankeliumin Mooseksen kirjoista?

II luku. Monet lupaukset: Vaimon siemen. Siunauksen välittäjä. Juudan leijona. Tähti Jaakobista. Mooseksen kaltainen profeetta.

III luku. Esikuvahenkilöt: Alkuhistoria. Patriarkkojen aika.

IV luku. Ihmeellinen vapautus: Pääsiäislammas. Pilvenpatsas.

V luku. Pitkä vaellus: Kaste. Manna. Kallio. Vaskikäärme.

VI luku. Maanpäällinen pyhäkkö: Kristuksen esikuva. Seurakunnan esikuva. Yksityisen ihmisen esikuva.

VII luku. Pyhät esineet: Esipiha. Pyhä. Kaikkeinpyhin.

VIII luku. Suuri ylimmäinen pappi: Ylimmäisen papin henkilö ja kutsumus. Ylimmäisen papin tehtävä suurena sovituspäivänä. Pyhäkköpalvelus.

IX luku. Yleinen pappeus: Pappisvihkimys. Papin etuoikeudet. Papin tehtävät.

X luku. Luvattu lepo: Sapatinpäivä. Sapattivuosi ja riemuvuosi.

Henry, Veli B.   Hengellinen todellisuus
Paluu raamatullisiin perusarvoihin

1998. 255 s. Alkuteos: Spiritual Reality - A Recovery of Basic Biblical Principles, 1997. Suom. Matti Laitsaari ja Kari Valtonen.

Verkkoversio: <tuomasjasuvi.jesusanswers.com/henry/>.

Käsittelee laajasti kristinuskon perusasioita ja Jumalan lapsena kasvamista. Aiheita ovat mm. Raamatun arvovalta ja tutkiminen, evankeliumi, rukous, pyhityselämä, kristillinen luonne ja hengellinen työ. Teoksen lopussa on lista suositeltavaa kirjallisuutta.

Lukujen otsikot ovat Paavalin kirjeistä Timoteukselle: 1) Pyri osoittautumaan sellaiseksi, joka koetukset kestää! 2) Harjoita itseäsi jumalisuuteen! 3) Kärsi vaivaa! 4) Vahvistu armossa! 5) Pidä itsesi puhtaana! 6) Pakene semmoista! 7) Ole esikuvana! 8) Usko se luotettaville miehille!

Hiltunen, Juha   Valokuva Jeesuksesta?
Torinon käärinliina tieteen, historian ja Uuden testamentin valossa

Kirjapaja. 2009. 435 s.

Todisteet Torinon käärinliinan aitouden puolesta.

Sisällys: Johdanto. Esipuhe. Kiitos. 1 Tutkimushistoriaa ja uusia näköaloja: Prologi. Lähtökohdat. Moderni maailmankuva haastaa Jeesuksen. Perinteinen raamatuntutkimus. Vanhojen traditioiden tutkimus. Historian väärentäminen ja muut tutkimuksen ansakuopat. Käärinliinatutkimus eli sindonologia,

2 Ihmeellinen reliikki: Mikä se on? Käärinliinakankaan kertomaa. Polttojälkiä. Ihmeellinen kuvajainen. Kiehtova haaste tieteelle.

3 Vuoden 1988 radiohiiliajoitus: Epävarmoja teorioita. Problemaattinen radiohiiliajoitus. Keskiaikainen paikkailu.

4 Uusimmat tutkimukset: Käärinliina ja veri. Restauraatio, kaksoiskuva ja syntyteorioita. Ratkaiseva käännekohta tutkimuksissa. Kooste tieteellisistä havainnoista.

5 Kärsimyksen fysiopatologia ja käärinliinan todistus: Julmuuden anatomia. Kuolemista julmin ja häpeällisin.

6 Aitouskysymys väärennösteorioiden testissä: "Pimeä keskiaika". Keskiaika, reliikit ja väärennökset. Leonardon valokuva. Miksi käärinliinan kuva ei voisi olla maalaus? Inkvisition ristiinnaulitsema. Vastustuksen filosofiaa. Suurin taiteilijanero, joka on koskaan elänyt.

7 Troyesin piispan kirjelmä vuodelta 1389: Fraus pia modernus. Käärinliinan näytökset ja närkästynyt piispa. Memorandum tutkimuspöydällä.

8 Passioreliikit ja symbolit kautta historian: Reliikit ja alkukirkko. Oikea risti. "Oikean ristin kappaleet täyttävät kokonaisen laivanruuman." Titulus. Naulat. Orjantappurakruunu.

9 Käärinliinan historialliset vaiheet: Pakolaisten mukana pohjoiseen. Antiokiasta Edessaan. Uudessa Jerusalemissa. Ateenasta Burgundiin. Piskuinen Lirey - suuri pyhiinvaelluskohde. "Käärinliina-mafia". Monfortista Hippolyte-sur-Doubsiin. Savoijit ja Torinon käärinliina. Torinon käärinliinan historialliset sijoituspaikat.

10 Oviedon kasvoliina ja muita rinnakkaistodisteita: Siitepölyä, hautauskukkia ja Jerusalemin hiekkaa. Lesken ropo ja Pilatuksen kolikot. Ikonografiaa ja vanhoja dokumentteja. Stigmatisaatio, metafysiikka ja Jeesus-kuvat.

11 Kriittisiä kysymyksiä: Uusia suuntia. Verumdictum.

Liitteet: 1. Abgar-legenda. 2. Pyhän Graalin ja pyhän keihään tarut. 3. Apokryfit, Jeesus-kuvat ja Jeesuksen kuvat. 4. Muut Jeesus-liinat. 5. Juutalaiset hautaustavat. 6. Ylösnousemusteesi nykytutkimuksen valossa.

Kartat: 1. Jerusalem A.D. 30-70. 2. Antiokia. 3. Edessa/Urfa. 4. Konstantinopoli 1204. 5 Besancon. 6. Champagne ja Burgundi. 7. Chambery. 8. Savoiji ja Torino. 9. Käärinliinojen historialliset reitit.

Listat ja taulukot: 1. Palestiina. 2. Syyria. 3. Rooman piispat ja paavit (valikoitu luettelo). 4. Ranska. 5. Italia. 6. Käärinliinan omistajasukujen genealogia.

Kronologia. Sanasto. Kirjallisuus ja lähteet. Viitteet.

Hiltunen, Paavo   Daavid ja Jeesus

Kustannuskeskus Päivä Oy. 1989. 257 s.

Jumalan toiminta Daavidin elämässä. Daavid Kristuksen esikuvana. Raamattuopetus (1. Sam. 16 - 2. Sam. 2). Jatkuu teoksessa Daavid-kuningas.

Sisällys: Esipuhe. 1. Kuningas voidellaan. 2. Jumalan valittu. 3. Kutsu kuninkaanlinnaan. 4. Kuninkaitten kohtaaminen. 5. Juudan jalopeura. 6. Vaino alkaa. 7. Outo morsiamenhinta. 8. Kuolemantuomio. 9. Nisunjyvän kuolema. 10. Ylipappien tapaaminen. 11. Hullu kuningas. 12. Daavidin urhot. 13. Saulin vastaisku. 14. Ylipapin kasukka. 15. Kavaltajien keskellä. 16. Pala kuninkaanviittaa. 17. Daavid ja Abigail. 18. Daavid säästää Saulin. 19. Daavidin alamäki. 20. Saulin kolmas lankeemus. 21. Daavidin kolmas ahdistus. 22. Daavid voittaa amalekilaiset. 23. Kuninkaan kruunu.

Hiltunen, Paavo   Daavid-kuningas

Päivä Osakeyhtiö. 1993. 263 s.

Jumalan toiminta Daavidin elämässä. Daavid Kristuksen esikuvana. Raamattuopetus (2. Sam. 2 - 24). Jatkoa teokselle Daavid ja Jeesus.

Sisällys: Johdanto. 1. Mene Hebroniin. 2. Hyvä mies väärällä puolella. 3. Daavidin suku. 4. Raakaa leikkiä. 5. Abnerin takinkääntö tulee kalliiksi. 6. Pitkä odotus päättyy. 7. Daavid voidellaan Israelin kuninkaaksi. 8. Daavid vapauttaa Jerusalemin. 9. Balsamipuissa kahisee. 10. Daavid uudistaa Herran liiton. 11. Miikal ilonpilaaja. 12. Monipuolinen lahjakkuus. 13. Naatan ilmoittaa Daavidille Herran lupauksen. 14. Daavid armahtaa Mefibosetin. 15. Daavidin lankeemus. 16. Daavid tekee parannuksen. 17. Daavidin ja Batseban poika kuolee. 18. Amnonin rikos. 19. Absalomin kosto. 20. Daavid armahtaa Absalomin. 21. Absalom tekee kapinan. 22. Daavid pakenee Jerusalemista. 23. Siimei kiroaa Daavidia. 24. Absalom Jerusalemissa. 25. Efraimin metsän taistelu. 26. Daavidin paluu. 27. Siimei, Siiba ja Mefiboset. 28. Vitsaus kohtaa Israelia. 29. Daavid uhraa Moorian vuorella.

Hiltunen, Paavo   Joosef Egyptin valtias

Kustannuskeskus Päivä Oy. 1987. 330 s.

Jumalan toiminta Joosefin elämässä. Joosef Kristuksen esikuvana. Raamattuopetus (1. Moos. 37 - 50). Sisältää kolme osaa.

I osa - Joosef kärsijä: 1. Tikittävä aikapommi. 2. Joosef heitetään kaivoon. 3. Joosef myydään orjaksi. 4. Veljet syyllisyyden kourissa. 5. Jaakobin suru. 6. Juuda ja Taamar. 7. Joosef Potifarin talossa. 8. Joosef ja Potifarin vaimo. 9. Potifarin kotikäräjät. 10. Ristin tiellä. 11. Syvyyden siunauksia. 12. Vielä kaksi vuotta!

II osa - Joosef Egyptin valtias: Egypti tarvitsee miehen! 2. Egypti valinnan edessä. 3. Joosefin valta. 4. Hyvä huoneenhaltija. 5. Joosefin perhe. 6. Ihmeellinen perinnönjako. 7. Joosef ruokkija. 8. Elämän ruhtinas.

III osa - Joosef kohtaa veljensä: 1. He tulevat! 2. Jaakob voittaa itsensä. 3. Joosefin juhla. 4. Veljet koetuksessa. 5. Joosefin evankeliumi. 6. Jaakob elpyy. 7. Israel Goosenissa.

Hiltunen, Paavo   Kaksinkertainen osa
Profeetta Elisan elämä ja ihmeet

Päivä Osakeyhtiö. 1991. 218 s.

Jumalan toiminta Elisan elämässä. Elisa Kristuksen esikuvana. Raamattuopetus (2. Kun. 2 - 13: 21).

Sisällys: 1. Elisa saa Elian Hengen. 2. Elisan ensimmäinen tunnusteko. 3. Elisa poistaa Jerikon kirouksen. 4. Beetelin poikien surma. 5. Elisa auttaa kolmea kuningasta. 6. Elisa maksaa lesken velan. 7. Elisa palkitsee vieraanvaraisuuden. 8. Elisa herättää pojan kuolleista. 9. Elisa puhdistaa myrkyllisen keiton. 10. Elisa ruokkii sata miestä. 11. Elisa parantaa Naemanin spitaalin. 12. Geehasin synti ja rangaistus. 13. Rauta kelluu vedessä. 14. Elisa pelastaa Jooramin. 15. Elisa avaa palvelijansa silmät. 16. Elisa sokaisee ja avaa vihollisten silmät. 17. Elisa ennustaa Samarian pelastuksen. 18. Neljä spitaalista Samarian pelastajina. 19. Elisa ennustaa seitsemän vuoden nälänhädän. 20. Elisa voitelee Hasaelin kuninkaaksi. 21. Elisa voitelee Jeehun kuninkaaksi. 22. Jeehu tuhoaa Ahabin suvun. 23. Jeehu hävittää Baalin uskonnon. 24. Elisan viimeiset ihmeet. 25. Elisa puhuu kuoltuaankin.

Hiltunen, Paavo   Minä en jätä sinua

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus. 2005. 128 s.

Jumalan toiminta Ruutin elämässä ja kertomuksen vertauskuvallinen sanoma.

Sisällys: 1 Johdanto. 2 Ruut ja Orpa. 3 Noomin suuruus. 4 Ruutin tie Jumalan luo. 5 Elisan testi. 6 Boas huolenpitäjä. 7 Kuka Boas on? 8 Rakkautta ensi silmäyksellä. 9 Minä lunastan sinut. 10 Kuusi mittaa. 11 Vaimonnouto Moabista. 12 Vaimonnouto Iisakille.

Hiltunen, Paavo   Seitsemän palmikkoa

Päivä Osakeyhtiö. 1994. 159 s.

Jumalan toiminta Simsonin elämässä. Simson Kristuksen esikuvana. Raamattuopetus (Tuom. 13 - 16).

Sisällys: Esipuhe. 1. Simsonin syntymä. 2. Israelin tuomari. 3. Simosin nuoruus. 4. Simson ja Timnan tyttö. 5. Simsonin häät. 6. Simsonin kosto. 7. Simson Eetamin luolassa. 8. Juuda luovuttaa Simsonin. 9. Lehin taistelu. 10. Juuda tunnustaa Simsonin. 11. Simson kantaa Gassan porttia. 12. Kohtalokas rakkaus. 13. Seitsemän palmikkoa. 14. Simsonin tuomio. 15. Hiukset kasvavat jälleen. 16. Simsonin kuolema.

Hiltunen, Paavo   Siunauksia syvyydestä
Tilitystä koettelemuksista, kiusauksista ja eksytyksistä

Kustannuskeskus Päivä Oy. 1983. 192 s.

Kirjoittajan (1923 - 2013) omat kokemukset vaikeasta sairaudesta, bashamilaisesta harhasta (Don Bashamin mukaan uskova voi olla riivattu) ja pelkotilasta sekä siitä, kuinka ne lähensivät häntä Jumalaan.

Sisältää pääluvut: 1. Anna aikasi minulle! 2. Minä vien sinut syvyyksiin! 3. Siunauksia syvyydestä. 4. Raamatun miehiä koetuksessa. 5. Kiusauksessa. 6. Kiusattujen Kristus. 7. Totuus vapauttaa. 8. Pahan oikea vastustaminen. 9. Minä se olen!

Hiltunen, Paavo   Älä lyö Kristusta

Päivä Osakeyhtiö. 2002. 112 s.

Verkkoversio: <www.kolumbus.fi/paavo.hiltunen/contents.htm>.

Vettä antava kallio vertauskuvana ristin sanomasta. Ensimmäinen osa käsittelee tapahtumaa Hoorebin luona (2. Moos. 17: 1 - 7). Se sisältää luvut: 1. Merkillinen käsky, 2. Mikä Hooreb on? 3. Jumalan sauva, 4. Kristus-kallio, 5. Miksi kalliota piti lyödä? 6. Lyöty kallio antaa vettä.

Toinen osa käsittelee tapahtumaa Kaades-Barneassa (4. Moos. 20: 2 - 13). Se sisältää luvut: 1. Katastrofi Meriban veden äärellä, 2. Puhukaa kalliolle! 3. Tilanne mutkistuu, 4. Toinen vaihtoehto, 5. Mooses jakaa oikeutta, 6. Kaksi lyöntiä, ja vettä tuli.

Hong, Edna   Rakkauden laakson lapset

Karas-Sana Oy. 1976. 167 s. Alkuteos: Bright Valley of Love. Suom. Marja Liljeqvist. Suomalaisen laitoksen alkusanat: Pauli Vaalas.

Vammautuneen Güntherin elämäntarina maailmansotien väliseltä ajalta. Kasvu Beetelissä, vammautuneiden ja heidän hoitajiensa kodissa. Laitoksen johtajan Friedrich von Bodelschwingh nuoremman taistelu Hitlerin valtakauden 'armokuolema' -operaatiota vastaan.

Sisällys: Suomalaisen painoksen alkusanat. Johdanto. Sinä olet hylkiö. Talo nimeltä Patmos. Rakkaus on paras lääke. Ylistyksen kieli. Ensimmäinen joulu. Minä osaan lukea. Uskon siivin. Jumalan kunniaksi. Raskaita aikoja kohti. Järkkymätön valtakunta. Loppusanat.

Houston, Graham   Kuka on oikea profeetta?
Profetia-ilmiö Raamatussa ja tänään

PerusSanoma oy. 1990. 164 s. Alkuteos: Prophecy Now, 1989. Suom. Hannu Viinikainen. Raamattukirjasto 13.

Raitis profetoiminen Vanhan ja Uuden testamentin valossa.

Sisältää luvut: I Astuisiko oikea profeetta esiin? II Profetia Vanhassa testamentissa, III Profetia Uudessa testamentissa, IV Apostolit ja profeetat, V Profetia, julistus ja opetus, VI Profetia ilmestyksenä, VII Kristillinen profetia - Kuinka? Mitä? Ja miksi? VIII Profetia: Kaikkia vartenko? IX Onko profetia lakannut? X Profetia tänään. Liite 1: Profetia tänään? Mielipidekysely, Liite 2: Esimerkkejä tämän päivän profetiasta.

Huima, Leena   Vapauden kuvat

Karas-sana. 1993. 154 s.

Ihmisen vapaudenkaipuu ja sitoutumisen siunaus.

Sisällys: Saatteeksi. Vapaan kansan vaellus. Ajatuksen vapauden tiet. Kapakassa itkee aina joku. Muurit ja vihreät niityt. Vapaus ja story. Orpolapsen kipeä vapaus. Vapaaksi byrokratiasta. Vapauden hinta. Vapauden suunta.

Ingman, Ulla & Ahola, Sari: Valittu vainottu kansa  

Aikamedia Oy. 2009. 128 s. Teksti: Ingman, akvarellikuvitus: Ahola.

Kronologinen kuvaus juutalaisten historiasta Aabrahamin ajoista nykyisen Israelin itsenäistymiseen.

Sisällys: Kiitokset. Esipuhe. Johdanto. Juutalaiset. Juutalaisuus. Messiaan odotus. Lupausten taivas. Orjuudesta erämaahan. Maitoa ja hunajaa. Kuningasten aika. Baabelin virtain vierelle. Pakkosiirtolaisuudesta kotiin. Pyhän maan kansalaisia. Jeshua ben Josef. Jerusalemista maailman ääriin. Vainottu kansa. Ensi vuonna Jerusalemissa. Siionin kaipuu. Holokausti. Kotiinpaluu. Israelin maa. Iankaikkinen toivo. Lähdekirjallisuus.

Junkkaala, Eero   Armolahjat

Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy. 1979. 96 s.

Sisältää seuraavat pääluvut: Pyhä Henki ja Hänen työnsä, Armolahjat ovat moninaiset, Uuden testamentin armolahjat, Parhaimmat armolahjat, Tavoitelkaa armolahjoja.

Armolahjoista käsitellään seuraavat 24: viisauden sanat, tiedon sanat, profetoiminen, ilmestyksen sanat, henkien arvosteleminen, kielilläpuhuminen, kielten selittäminen, opettaminen, evankelistan lahja, palveleminen, avustaminen, antaminen, laupeuden harjoittaminen, usko, parantamisen lahjat, voimalliset teot, kehottaminen, virvoittaminen, naimattomuus, laulaminen, apostolin lahja, johtaminen, hallitseminen, paimenen lahja.

Kagava, Tojohiko   Kärsimys on suuri asia
Jumalan sanoma kärsimyksen kuormaa kantaville

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1938. 174 s. Alkuteos: The Thorn in the Flesh. Viimeiset kaksi lukua on otettu teoksesta Christ and Japan. Suom. S. Sirenius.

Viisi puhetta kärsimyksestä, kaksi Japanin tarpeista.

Sisällys: Alkulause. Ensimmäinen luku: Vastoinkäymisten siunaus. Toinen luku: Vastoinkäyminen ja Jumalan suunnitelma. Kolmas luku: Mies, jota ymmärrettiin väärin. Neljäs luku: Kolme kadonnutta. Viides luku: Kärsimys, josta ei päästä - kyllin armoa heikkoudessa. Kuudes luku: Japani tarvitsee Kristusta. Seitsemäs luku: Antakaa Kristuksen päästä työhönsä.

  Kangasharju, Kari   Yksi seurakunta

Toinen tarkistettu p. 1997. 31 s.

Verkkoversio: <https://archive.org/details/YksiSeurakunta1997/>.

Käsittelee uusitestamentillista seurakuntaa.

Sisällys: 1. Seurakunnan rakennuspiirustukset. 1.1 Koko Kristuksen ruumis. 1.2 Paikallisseurakunta. 2. Tutkimusmatka seurakunnan raunioille. 2.1 Muurin sortumisen kuvaus. 2.2 Muurin sortumisen syyt. 3. Seurakunnan rakenteen korjaaminen ennalleen. 3.1 Erottautuminen ja yhdistyminen. 3.2 Kristuksen ruumiin solurakenne.

Kansanaho, Erkki  

Siperia opetti
Hengellinen herätys Kaarle XII:n sotajoukoissa

Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Raamattuopiston Säätiö. Perussanoma Oy. 2. uudistettu painos 2001. 223 s.

Herätys Siperiaan joutuneiden Ruotsi-Suomen sotavankien keskuudessa 1700-luvun alussa.

Pääluvut: Kirjoittajan alkusana. Julkaisijoiden alkusana. 1. Suuri sota ja sotilaiden hengellisyys. 2. Pietismi, hengellinen herätysliike. 3. Sotavankeus. 4. Siperian heränneet. 5. Tobolskin koulu herätyksen hedelmänä ja tukikohtana. 6. Sotapappi Gabriel Lauraeus - Sanan ja miekan mies. 7. Karoliinit kotimaassa.

Kargel, J. G.   Esikuvat puhuvat
eli Kristus vanhassa liitossa

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus. 1998. 288 s. Suom. K. A. Vaaranen.

Ilmestysmajan, uhrien ja pappispalveluksen uusitestamentillinen merkitys. Kirjailija Ivan Benjaminovitsh[/Veniaminovitsh (1849 - 1937)] oli venäläinen sananjulistaja.

Sisällys: Esipuhe. I osa, Ilmestysmaja ja sen esineet: Ilmestysmajasta yleensä. Pyhäkön piha ja sen kangasaita. Portti, pyhäkön ovi ja esirippu. Vaskinen alttari. Vaskiallas peseytymistä varten. Sovitusraha ja sen käyttäminen. Pyhäkkö ja sen laudat. Pyhät värit. Majan peitteet. Pyhäkön esineet, Suitsutusalttari, Kultainen lampunjalka, Näkyleipäpöytä. Kaikkeinpyhin ja liitonarkki.

II osa, Uhrit: Syntiuhri ja vikauhrit. Polttouhri. Yhteysuhrit ja ruokauhri. Vihkiäisuhri ja suitsutusuhri eli korkeasti-pyhä suitsutus.

III osa, Pappeus: Ylimmäinen pappi. Papit. Ylimmäisen papin puku. Onyks-kivet ja rintakilpi. Käärelakki ja kultainen otsakoriste. Pyhä voiteluöljy. Pappien vihkiminen. Israel ja pyhäkkö matkalla.

Karppinen, Saara   Ahtaasta uskosta avarammalle
Kokemuksia ja keskustelua uskomisen eri kehitysvaiheista

Päivä Osakeyhtiö. 1994. 250 s.

Sisältää luvut: 1. Voiko uskonto tehdä uhreja? 2. Usko elämän voimavarana, 3. Kun jotain menee vinoon, 4. Kun usko joutuu kriisiin, 5. Kun usko vahingoittaa, 6. Matkalla kohti aikuista uskoa.

Teoksessa on yli 30 henkilön oma kertomus uskostaan, uskonyhteisöstään ja hengellisestä kehityksestään. Uskonyhteisöistä mainitaan ainakin Evankelisluterilainen kirkko, Ortodoksinen kirkko, Kansan Raamattuseura, Kansanlähetys, Jengilähetys, Slaavilaislähetys, Perjantai Kristukselle, vanhoillislestadiolaisuus, Tuomas-messun yhteisö, Helluntaiherätys, Siiloan-seurakunta, Vapaakirkko, Mormonikirkko, Jehovan todistajat, Moonilaisuus ja Skientologia-kirkko.

Sisältää pääluvut: 1. Voiko uskonto tehdä uhreja? 2. Usko elämän voimavarana. 3. Kun jotain menee vinoon. 4. Kun usko joutuu kriisiin. 5. Kun usko vahingoittaa. 6. Matkalla kohti aikuista uskoa.

Karppinen, Saara   Kasvun tie
Erik Ewaldsin elämästä ja ajattelusta

Päivä Osakeyhtiö. Jyväskylä 1990. 240 s.

Erik Ewaldsin (1918 - 1997) elämänkerta. Kasvun ja kypsymisen kuvaus.

Sisällys: Lukijalle. 1. Erik Ewalds, monipuolinen persoona. 2. Sisäisesti yksinäinen lapsi. 3. Työntekoa ja hiven leikkiäkin. 4. Maalaispoika kaupungin koulussa. 5. Uskonnollisia vaikutteita. 6. Surun kevät. 7. Turun kautta Helsinkiin. 8. Teologiaa, psykologiaa ja ongelmia. 9. Pasifisti sotapalveluksessa. 10. Tyttö josta tuli kohtalo. 11. Jatkosodassa ja opintolomalla. 12. Sotilaspappina Syvärillä. 13. Työläispappi uusien haasteiden edessä. 14. Työväenopiston johtajana ja sairauden puristuksessa. 15. Kansanopiston rehtorina. 16. Seurakuntapappi ja sielunhoitaja. 17. Sairaalasielunhoidon johtajaksi. 18. Intiassa ja Kiinassa. 19. Pyörien päällä ja kirjojen lehdillä. 20. Kristillisessä liitossa ja karismaattisessa liikkeessä. 21. Erik Ewalds sielunhoitajana: Kokonaispersoonan hoitoa. Dynaaminen auttamisprosessi. Homoseksuaalien kohtaamisesta. 22. Erik Ewaldsin teologis-psykologisesta ajattelusta: Synti, olemassaolomme perusahdinko. Syyllisyys vie vapauteen ja vastuuseen. Yliminän herruudesta omantunnon vapauteen. Kasvaminen - tie itsensä tuntemiseen ja muuttumiseen. Erik Ewaldsin kirjallinen tuotanto.

Keller, Phillip, W.   Gideon - Jumalan sankari

Kustannuskeskus Päivä Oy. 1980. 124 s. Alkuteos: Mighty Man of Valor, 1979. Suom. Tellervo Ihalainen.

Elämänkerrallinen tutkielma Gideonista.

Sisällys: Alkusanat. Maan alla. Silloin - Gideon. Gideonin suunnanmuutos. Gideonin vihkiytyminen. Gideon kutsutaan aseisiin. Gideon valmistautuu taisteluun. Ohraleipäkakku. Hyökkäys keskiyöllä. Gideonin valtioviisaus. Gideonin hellittämättömyys. Gideon jakaa oikeutta. Gideon ja kulta. Gideonin elämän ilta. Kutsu toimintaan.

Keller, Phillip, W.   Hyvän paimenen hoidossa
Psalmi 23 paimenen silmin
{Psalmi 23}

KKJMK OY. 2007. 127 s. Alkuteos: A shepherd Looks at Psalm 23, 1970. Suom. Pekka Nieminen.

Paimenpsalmin sanoma lampaan ja paimenen näkökulmasta. Phillip Keller (1920 - 1997) on toiminut lampaankasvattajana Itä-Afrikassa ja seurakunnan paimenena.

Sisällys: 1. "Herra on minun paimeneni". 2. "Ei minulta mitään puutu". 3. "Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään". 4. "Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa". 5. "Hän virvoittaa minun sieluni". 6. "Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden". 7. "Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa". 8. "Sinut vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat". 9. "Sinä valmistat minulle pöydän". 10. "Sinä voitelet minun pääni öljyllä". 11. "Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua". 12. "Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti".

Kiene, Paul F.  

Jumalan pyhäkkö
Ristin Voitto. 1977. 150 s. 41 värikuvaa. Saksankielinen alkuteos: Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai. Suom. Toivo Koilo.

Ilmestysmaja kuvin, sanoin ja tulkinnoin. Värikuvat tekijän valmistamasta pyhäkön pienoismallista.

Sisällys: Alkulause. Yleiskatsaus raamatunkohtineen. Pyhäkön nimet. Ilmestysmaja. Jumalan asumuksen hengellinen merkitys. Johdanto. Pyhäkkö Siinain autiomaassa. Heilutusuhri Jumalalle. Heilutusuhrin neljätoista ainesta. Pyhäkön esipiha. Esipihan ulkopuoli. Esipihan aitaus. Esipihan sisäpuoli. Vaskinen polttouhrialttari ristikkoineen. Vaskiallas jalustoineen. Pyhäkön ulkopuoli. Sireeninnahkapeite. Oinaannahkapeite. Vuohenkarvapeite. Nelivärinen kerubipeite. Pyhäkön ovi. Pyhäkön oven viisi pylvästä. Pyhäkön kultaiset seinät. Asumuksen laudat. Poikkitangot. Pyhäkön sisäpuoli. Näkyleipäpöytä. Näkyleivät. Aitokultainen lamppu. Lampun valo. Pyhäkön astiat. Kultainen suitsutusalttari. Esirippu. Esiripun neljä pylvästä. Liitonarkki. Armoistuin kerubeineen. Liitonarkin sisällys. Liitonarkki kaikkeinpyhimmässä. Ylipapin pyhät vaatteet. Täytetty työ. Kirjallisuutta.

Kittelson, James M   Uskon puolesta
Martti Lutherin elämäntyö

Perussanoma oy. 1996. 376 s. Kuvitettu. Alkuteos: Luther the Reformer, The Story of the Man and his Career, 1986. Suom. Mervi Pöntinen. Esipuhe: Simo Kiviranta.

Saksalaisen uskonpuhdistaja Martti Lutherin (1483 - 1546) elämänkerta. Ensimmäinen yksiniteinen koko Lutherin elämää kuvaava teos.

Sisällys: I osa: Nuorukaisen elämänvaiheet. 1. Talonpojan poika. 2. Kipujen mies. 3. Teologian opiskelija. II osa: Uskonpuhdistajan syntyhistoria. 4. Kypsyvä professori. 5. Räjähdys. 6. Rajanveto. 7. Julkinen väittelijä. III osa: Lainsuojaton työssä. 8. Lainsuojaton. 9. Karkotus. 10. Takaisin etulinjoille. IV osa: Oikea kirkko. 11. "Valeveljet". 12 Pappina ja opettajana. 13. Kirottu Rooma. 14. Kirkon rakentaminen. V osa: Luther kypsässä iässä. 15. Neuvottelija uskon puolesta. 16. Uskon puolustaja. 17. Viimeiset vuodet. 18. "Kerjäläisiä me olemme". Aikajärjestys. Lutherin elämän tärkeitä paikkoja. Viitteet. Kuvien alkuperä. Nimihakemisto. Kartat.

Kiuru, Paavo   Noidan poika

Kuva ja Sana. 1945. 197 s.

Elämänkerrallinen romaani Juhana [Pohlsson] Kaartisesta (1831 - 1898), Venäjän Kumolan kylästä.

Sisällys: Kumolan noita. Paimenessa. Uusi pappi. Rippikoulussa. Pyhäkoulunopettajana. Yksin. Seuroja ja herätyksiä. Pahennus. "Muistan päivää autuasta."

Koch, Kurt   Indonesian herätys

Ev.lut. Herätysseura r.y. 1976. 281 s.

Apostolien tekojen kaltainen kertomus 1900-luvun Indonesiasta, jossa evankeliumi leviää noituuden, muhamettilaisuuden ja nimikristillisyyden keskellä. Kurt E. Koch (1913 - 87) on protestanttinen teologi ja kirjailija.

Sisältää pääluvut: I osa - Indonesia: I Indonesian historiallinen kehitys. II Indonesian veriuhri. III Indonesian talouselämä. IV Bali, paholaisen saari. V John Sung. VI Andrew Gih. VII Indonesian herätykseen liittyviä kysymyksiä. VIII Itä-Jaavan raamattukoulu. IX Jeesus Muhamettilaisten keskuudessa. X Muhamettilaisten tukikohdassa. XI Myrkynsekoittajien parissa. XII Yliopiston opettaja tulee uskoon. XIII Saari tekee parannuksen. XIV Herätys Timor-saarella. XV Tuli leviää. XVI Ihmeet. XVII Synti ja sairaus. XVIII Synti ja tuomio. XIX Jeesuksen läsnäolo Indonesian herätyksessä. XX Tämän selonteon merkitys. XXI Pak Elias. XXII Hänen jalkainsa juuressa on viisaus. XXIII Plantaasinomistaja löytää Kristuksen.

II osa - Aasian suuri tilaisuus: I Pimeyden linnakkeet. II Miten kirja syntyy. III Raamattu ja rautaesirippu. IV Kirkollisen pedon uhri. V Toisen kerran Indonesian herätysalueella. VI Olen todistaja. VII Äiti Li. VIII Kristuksen rakkaus. IX Kusa Nope. X Virkamies Jumalan armosta. XI Jumala kutsuu näkyjen kautta. XII Pakanallisen papin kutsuminen. XIII Erään naisen kutsuminen. XIV Kuka oli oikeassa? XV Vainoojasta tulee opetuslapsi. XVI Poppamies antautuu. XVII Evankelioimistyötä. XVIII Herätysliikkeen laulut. XIX Virheellisiä tietoja. XX Tulta Rote-saaren yllä. XXI Indonesian uskonnollinen tila. XXII Aasian suuri tilaisuus.

Koch, Kurt   Korean herätys

Ev.lut. Herätysseura r.y. 1973. 64 s. Saksankielinen alkuteos: Koreas Beter. Suom. Paula Karjalainen.

Apostolien tekojen kaltainen kertomus 1900-luvun Koreasta.

Sisällys: Hengellistä elämää etsimässä. I Korean herätys. 1. Korean poliittinen historia. 2. Hengellinen kehitys. 3. Herätyksen vaikutukset. 4. Liikkeen leviäminen. 5. Karismaattiset lievevaikutukset. 6. Koettelemusten aika.

II Toinen herätysaalto. 1. Pohjois-Korean poliittinen terrori. 2. Syngman Rhee. 3. Terrori uhkaa Etelä-Koreaa. 4. Tervehdyttävä järkytys. 5. Lakkaamaton rukous. 6. Hänen nimensä vahvistaa. 7. Uustestamentillinen ilmapiiri. 8. Maanalainen kirkko. 9. Uusia pilviä.

III Young Nak-seurakunta. 1. Perinteitä vai elämää. 2. Tohtori Kyung Tsik Han. Työkalun valinta ja valmistaminen. 3. Jälleenrakennusta Etelä-Koreassa.

Krauter, Tom   Ihme, josta länsi ei tiennyt

Päivä Osakeyhtiö. 2016. 125 s. Alkuteos: The Great Soviet Awakening. Suom. Mirja Sevón.

Tallinnan herätys 1970-luvun lopussa.

Sisällys: Alkusanat. Luku 1 - Tuokiokuva. Luku 2 - Alkuja. Luku 3 - Venäläiset tulevat. Luku 4 - Ihmeet. Luku 5 - Miksi se alkoi, miksi se päättyi. Luku 6 - Mitä tästä opimme. Loppusanat. Viitteet.

Krummacher, F. W.   Elija Tisbiläinen

Länsi-Suomen ev.lut. kirjakustannus. 2. korjattu p. 1982. 496 s. [Alkuteos: Elijah the Tishbite, 1848.]

Raamattuopetus Profeetta Elijasta (1. Kun. 17 - 2. Kun. 2: 18; 2. Aik. 21: 12 - 15; Matt. 17: 1 - 8). Saksalaisen herätyssaarnaajan ja kirjailijan Friedrich Wilhelm Krummacherin (1796 - 1868) pääteos. Sisältää 32 lukua, jotka kukin jakaantuvat 3 - 6 osaan.

Sisällys: Elijan esiintyminen. Elija Keritin ojan tykönä. Lähtö Zarpatiin. Herättäminen Zarpatissa. Elija ja Obadja. Pelastuminen jalopeuran kidasta. Elija ja kansa Karmelin vuorella. Pako korpeen. Käynti katajan alla. Tulo Hoorebin vuorelle. Ilmestys Hoorebin vuorella. Uudistettu lähetys. Verhottu seurakunta. Elisan kutsumus. Naabotin viinimäki. Aahabin katumus. Vaellus Ekroniin. Saarna tulen kautta. Juhlailta. Vaellus Jordanin läpi. Suuri rukous. Taivaaseenmeno. Huudahdus hänen jälkeensä. Testamentti. Pyhien kasvaminen. Kirouskirjoitus. Taabor. Taivaalliset lähettiläät. Shekina. Jeesus yksinänsä.

Krummacher, [F. W.]   Kärsivä Kristus

Kustannus ja Kirjapaino Osakeyhtiö Sampo. 1901. 710 s.

Raamattuopetus Kristuksen kärsimyksistä.

Sisällys: Esikartano. I Lunastus. II Waskikäärme. III Ylimmäinen pappi. IV Woitelu. V Juhlakulku Jerusalemiin. VI Jalkain peseminen. VII Pääsiäisateria. VIII Ehtoollisen asettaminen. IX Herra, lienenkö minä? X Juudas Israkariot. XI Woiwotus-huuto. XII Matka Öljymäelle. XIII Yöllinen keskustelu.

Pyhä. XIV Getseemanee; Taistelu ja woitto. XV Getseemanee, Tarkotus ja seuraus. XVI Kiinniottaminen. XVII Juudaan suutelo. XVIII Miekka ja kalkki. XIX Lahja ja uhri. XX Kristus Hannaan edessä. XXI Oikeudenkäynti. XXII Pietarin lankeemus. XXIII Suuri tunnustus. XXIV Pietarin kyyneleet. XXV Ennusta meille, Kristus. XXVI Kristus Neuwoskunnan edessä. XXVII Pettäjän loppu. XXVIII Kristus Pilatuksen edessä. XXIX Syytöskohdat. XXX Kristus on kuningas. XXXI Mikä on totuus? XXXII Jumalan Karitsa. XXXIII Kristus Herodeksen edessä. XXXIV Pilatus meidän asianajajamme. XXXV Suuri kuwaelma. XXXVI Barabbas. XXXVII Ruoskiminen. XXXVIII Katso ihmistä! XXXIX Oikeudenkäynnin loppu. XL Kärsimysten waltatie. XLI Siimon Kyreniläinen. XLII Jerusalemin tyttäret.

Kaikkein pyhin. XLIII Ristiinnaulitseminen. XLIV Waatteiden jakaminen. XLV Päällekirjoitus. XLVI Isä, anna anteeksi. XLVII Ryöväri. XLVIII Rakkauden testamentti. XLIX Eli, Eli, lama sabaktanii! L Minä janoon! LI Se on täytetty. LII Isä, sinun käsiisi. LIII Kuolemanjuhla. LIV Keihään pisto. LV Hautaaminen.

Kunnas, Unto   Kaarlo Syväntö - tienraivaaja

RV-kirjat. 4. p. 1984. 272 s.

Kaarlo Syvännön elämänkerran jatko-osa. Lähetys- ja Raamattutyö Israelissa. Kertomus on jatkoa teoksesta Orpo-Olavin koettelemukset.

Sisältää pääluvut: [I osa] Valmistusvuodet: Ensimmäinen virkapaikkani. Kiperiä tilanteita. Lupaukseni Herralle. Askel eteenpäin. Tie aukenee Englantiin. Kutsumukseni maahan. Takaisin Suomeen. Jälleen lupausten maahan. Monitoimimiehenä Tiberiaassa.

[II osa] Toiminnan vuodet: Raamattujen levitystyö alkaa. - Ja Raamattuja levisi maahan. Uusi vaihe työssä. Tähkäpäitä. Apu ajallaan. Työ jatkuu. Loppusanat.

Kunnas, Unto   Orpo-Olavin koettelemukset

Ristin Voitto r.y. 3. p. 1966. 92 s.

Kaarlo Syvännön elämänkerran alkuosa: lapsuus ja nuoruus sekä Jumalan johdatus. Kertomus saa jatkoa teoksessa Kaarlo Syväntö - tienraivaaja.

Sisällys: Kuinka tämä kirja syntyi. Lyhyt onnen aika. Uusi koti. Levottomia aikoja. Äidin mustakantinen. "Heinillä härkäin kaukalon". Uusia vastoinkäymisiä. Omin luvin. Hyvitystä. Sotajuoni. Vaarallisia hetkiä. "Rosvolaatikko". Anteeksipyyntöjä. Isä sairastuu. Herraspoika. Elämän vakavuus. En jaksa enää. Virkamiesharjoittelijana. Suunnanmuutos. Suljetut ovet. Loppusanat.

Kuosmanen, Juhani   Herätyksen historia

Ristin Voitto. 1979. 408 s.

Herätyskristillisyys kirkkohistoriallisena joukkoliikkeenä. Yleisesti paremmin tunnettua uskonpuhdistusta ei käsitellä perusteellisesti; painotus on vapaissa suunnissa ja muutamat kirjoittajan opilliset arvioinnit sen mukaisia.

Sisällys: Esipuhe. Mitä herätys on. Ennen alkua.

Vanha ja keskiaika: Alkuseurakunnan aika. Vanhan kirkon aika: Herätys sammuu. Montanolaisuus. Paulikiaanit eli "kristityt". Kirkollisia todistajia. Nestoriolaiset. Jumalan ystävät. Läntisen Euroopan eriuskolaisliikkeet 1000 - 1400-luvuilla: Kataarit, Valdolaiset ja muut ryhmät. Katolisia virtauksia: Fransiskaanit, Savonarola, yhteisen elämän veljet. Lollardit. Böömin veljet.

1500-luku: Uskonpuhdistus. Anabaptistit: Mennoniitat.

1600-luku: Englannin herätykset: Puritaanit ja independentit, baptismi, kveekarit. Hugenotit. Pietismi.

1700-luku: Suomen pietismi: Radikaalipietismi, karoliiniherätys, rukoilevaisuus. Herrnhutilaisuus. Amerikan suuri herätys. Metodismi.

1800-luku: Toinen suuri herätys. Herätystä Euroopassa: Norja, Iso-Britannia ja Keski-Eurooppa. Maailman ääriin. Suomen herätyksiä: Herännäisyys, renqvistiläisyys, evankelisuus. Finneyn aika: Plymouthin veljet, irvingianismi. Amerikkalainen rukoustunti. Uusi aalto Isossa-Britanniassa. Suuren rukousherätyksen vaikutukset lähetyskentillä. Manner-Euroopan baptistit ja metodistit: Baptistit, metodistit. Pohjolan muita herätysliikkeitä: Tanska ja Norja, Ruotsin Evankelinen Isänmaansäätiö, Ruotsin Lähetysliitto, lestadiolaisuus. Vuosien 1865 - 1900 kehitys lähinnä englanninkielisessä maailmassa: Uusia suuntia (adventistit, Pelastusarmeija, pyhitysliike), herätyspuhujia, opettajia ja järjestöjä, metodismin ja baptismin kehitys. 1800-luvun loppupuoli Suomessa: Lestadiolaisuus, evankelisuus, heränneet, baptistit, metodistit, vapaakirkollisuus, Pelastusarmeija, vankilähetystyö.

1900-luku: Yleistä. Walesin herätys. Massaevankeliointia: "Hannulan aika" Suomessa. Herätyksen aalto idässä. Helluntaiherätys: Yhdysvallat, Eurooppa, Etelä-Amerikka, Aasia, yleiskatsaus. Lähetysmiehiä ja evankelistoja. Uushelluntailaisuus: Karismaattinen liike, Jeesus-liike. Suomen herätyskristillisyys vuoden 1910 jälkeen: Vapaakirkollisuus, Pelastusarmeija, adventistit, kirkollinen herätyskristillisyys (Suomen Lähetysseura, uuspietismi), Suomen helluntaiherätys.

Loppusanat. Lähde- ja tekstiluettelo luvuittain. Aakkosellinen lähdekirjallisuus. Hakemisto.

Kuosmanen, Juhani   Joosuan kirja

Ristin Voitto. 1976. 98 s.

Vanhan testamentin Joosuan kirja ja sen varjokuvien vastineet Uudessa testamentissa, erityisesti Paavalin kirjeessä Efesolaisille. Raamattuopetus hengellisestä taistelusta.

Kirjan luvut vastaavat pääpiirteissään Joosuan kirjan lukuja Raamatussa. Sisällyksessä osalle luvuista on annettu aiheet: 1. 2. Vanhurskautettu. 3. Kuollut ja ylösnoussut. 4. Kivet Jordanissa ja Gilgalissa. 5. Ympärileikkaus. 6. Jeriko. 7. Ai. 8. 9. 10. 11. 12. 13 - 21 Maan jako. 22. 23 ja 24.

Ladd, George E.   Tulevaisuus on Jumalan
Raamatun opetus viimeisistä tapahtumista

Suomen Raamattuopiston kustannus oy. 1986. 142 s. Raamattukirjasto 4. Alkuteos: The Last Things, An Eschatology for Laymen, 1978. Suom. Mervi Pöntinen. Alkusana Raimo Mäkelä.

Papin ja teologian professori George Eldon Laddin (1911 - 1982) yleiskuvaus lopun ajan tapahtumista.

Sisällys: Alkusana suomalaiselle lukijalle. 1. Kuinka profeetallisia kirjoituksia tulisi tulkita. 2. Kysymys Israelista. 3. Välitila. 4. Kristuksen toinen tuleminen. 5. Kristuksen toista tulemista koskeva kielenkäyttö. 6. Antikristus ja suuri ahdistus. 7. Ylösnousemus ja ylöstempaaminen. 8. Tuomio. 9. Jumalan valtakunta. Kirjassa käytettyjen vierasperäisten sanojen selityksiä.

Lamparter, Helmut   Maria - Herran palvelijatar

PerusSanoma oy. 1989. 87 s. Raamattukirjasto 11. Saksankiellinen alkuteos: Maria - Die Magd des Herrn, 1988. Suom. Maritta Turunen. Esipuhe Johannes Hanselmann.

Herran äidin ja palvelijan kuva Raamatussa.

Sisältö: Esipuhe kolmanteen saksalaiseen painokseen. Johdanto. Valinta (Gal. 4: 4). Ilmoitus (Luuk. 1: 38). Elisabetin luona (Luuk. 1: 42). Ylistyslaulu (Luuk. 1: 46 - 47). Äitiys (Luuk. 2: 7). Ahdistus (Joh. 2: 4). Uhri (Valit. 1: 12). Lopuksi (Luuk. 1: 45). Viitteet.

Lechler, Alfred   Sielullinen ja hengellinen kristitty

Kansan Raamattuseuran Säätiö. 1960. 54 s. Alkuteos: Der seelische und der geistliche Christ.

Käsittelee käytännöllisellä tavalla sielua ja henkeä sekä rajanvetoa sielullisen ja hengellisen välillä.

Sisältö: Sielullinen ja hengellinen kristitty. I [Sielu ja henki: 1. Sielu. 2. Henki. 3. Raamatun kuvaus sielusta ja hengestä. 4. Syntiinlankeemus 5. Uudestisyntyminen].

II [Uskonelämä]: a) [Kääntyminen]. b) [Usko]. c) [Elämä]. d) [Muutama erikoisalue: Rukous; Arvostelu; Nautinto].

III [Seurakuntatyö] 1. [Sananjulistus: Kunnia; Luottamus; Keinot; Hedelmä.] 2. [Sielunhoito.]

IV [Lähetystyö].

[Itsensä tutkiminen: Sana; Pyhällä Hengellä täyttyminen.]

Lehtinen, Kalevi   Jumala sinun puolellasi
Evankeliumi Roomalaiskirjeessä

Karas-Sana Oy. 2. p. 1989. 153 s.

Evankeliumi Roomalaiskirjeessä. Kirjoitettu julistustyössä pidettyjen puheiden pohjalta.

Teos rakentuu seuraavasti: Johdannon (1: 1 - 15) jälkeen oleva teema: Uskosta vanhurskas on elävä (1: 16, 17) määrittelee kirjeen loppuosan kahteen osaan: [I] Uskosta vanhurskas... (1: 18 - 11: 36) [II] ...on elävä (12: 1 - 16: 27).

Pääluvut: [I:] 1: 18 - 3: 20 Pelastuksen tarve. 3: 21 - 5: 21 Pelastuksen tuottaminen. 6: 1 - 8: 39 Pelastuksen vaikutus. 9: 1 - 11: 36 Pelastuksen valtasuuruus. [II:] 12: 1 - 15: 33 Pelastuksen hedelmä. 16: 1 - 27 Ystävyys ja kuuliaisuus.

Lehtinen, Kalevi   Rakkautta loppuun asti
Näköaloja Johanneksen evankeliumista

Karas-Sana Oy. 1985. 208 s.

Johanneksen evankeliumin tulkinta. Kirjoitettu raamattuluentojen pohjalta.

Sisältää luvut: Johanneksen evankeliumin taustaa, 1. Alussa oli Sana (1: 1 - 18), 2. Johannes Kastajan todistus ja ensimmäiset opetuslapset (1: 19 - 51), 3. Jeesus kansan parissa (2 - 4), 4. Vastustus kasvaa (5), 5. Pääsiäinen Galileassa (6), 6. Lehtimajajuhla Jerusalemissa (7 - 9), 7. Hyvä Paimen (10: 1 - 21), 8. Kohti pääsiäistä (10: 22 - 12: 50), 9. Pääsiäisaterialla (13: 1 - 30), 10. Jeesuksen jäähyväispuhe (13: 31 - 16: 33), 11. Herran rukous (17), 12. Kärsimyksen tie (18 - 19), 13. Ylösnousemus (20 - 21).

Lehtonen, Ensio   Yrjö Müller - rukouksen mies

Kuva ja Sana. 2. p. 1944. 248 s.

Preussilaisen Yrjö [George] Müllerin (1805 - 98) elämänkerta.

Sisältää pääluvut: Sen Jumala valitsi (vuodet 1805 - 25), Seitsemän oppivuotta (1825 - 32), Seitsemän valmistusvuotta (1832 - 38), Seitsemän koetusvuotta (1838 - 45), Temppelin pystyttäjä (1845 - 74), Maailman ääriin (1874 - 92), Valoisa ehtoo (1892 - 98).

Lewis, C. S.   Hevonen ja poika

Kustannusosakeyhtiö Otava. 3. p. 1988. 188 s. Alkuteos: The Horse and His Boy, 1954. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kaarina Helakisa. Narnia-sarja.

Sastran ja Araviksen seikkailumatka puhuvien hevosten Riian ja Hvinnan kanssa Kalormeniasta Narniaan.

Sisällys: I Kuinka Sastran matka alkoi. II Tienvarren seikkailu. III Tasbaanin porteilla. IV Sastra törmää narnialaisiin. V Prinssi Koorin. VI Sastra muinaishaudoilla. VII Aranis [Aravis] Tasbaanissa. VIII Tisrokin linnassa. IX Aavikon poikki. X Eteläisen rajamaan erakko. XI Kutsumaton matkakumppani. XII Sastra Narniassa. XIII Anvardin taistelu. XIV Kuinka Riiasta tuli viisaampi hevonen. XV Rabadas naurunalainen.

Narnia-sarja on seitsemän teosta sisältävä fantasiatarina, joka sopii lapsille ja aikuisille. Lewisin suosittelema lukemisjärjestys on seuraava: 1) Taikurin sisarenpoika, 2) Velho ja leijona, 3) Hevonen ja poika, 4) Prinssi Kaspian, 5) Kaspianin matka maailman ääriin, 6) Hopeinen tuoli, 7) Narnian viimeinen taistelu.

Lewis, C. S.   Hopeinen tuoli

Kustannusosakeyhtiö Otava. 3. p. 1988. 178 s. Alkuteos: The Silver Chair, 1953. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kaarina Helakisa. Narnia-sarja.

Jill ja Eustace etsivät Narnian kadonnutta prinssiä Rapanhapakon seurassa.

Sisällys: 1 Voimistelusalin takana. 2 Jill saa tehtävän. 3 Kuninkaan lähtö. 4 Pöllöparlamentti. 5 Rapanhapakko. 6 Pohjoinen erämaa. 7 Omituisten ojien kukkula. 8 Harfangin talo. 9 Miten saatiin selville muuan tietämisen arvoinen seikka. 10 Auringottoman maan matka. 11 Pimeä linna. 12 Alamaan kuningatar. 13 Alamaat vailla kuningatarta. 14 Maailman pohjalla. 15 Jill kotona. 16 Aslanin vuorella.

Lewis, C. S.   Kaspianin matka maailman ääriin

Kustannusosakeyhtiö Otava. 4. p. 1988. 188 s. Alkuteos: The Voyage of the Dawn Treader, 1951. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kyllikki Hämäläinen. Narnia-sarja.

Lucy, Edmund ja Eustace purjehtivat Narnian prinssi Kaspianin kanssa maailman ääriin.

Sisällys: 1 Kuva makuuhuoneessa. 2 Laivassa. 3 Yksinäiset saaret. 4 Kaspianin toimet saarella. 5 Myrsky ja mitä siitä seurasi. 6 Eustacen seikkailut. 7 Miten seikkailu päättyi. 8 Kaksi täpärää pelastumista. 9 Äänten saari. 10 Taikurin kirja. 11 Hyppelipomppelit tehdään onnellisiksi. 12 Pimeä saari. 13 Kolme unikekoa. 14 Maailman äärten alku. 15 Viimeisen meren ihmeet. 16 Siellä mihin maailma päättyy.

Lewis, C. S.   Kasvoista kasvoihin
Tarina rakkaudesta

Kirjapaja. 2013. 304 s. Alkuteos: Till We Have Faces, 1956. Suom. Kirsi Nisula. Esipuhe Risto Saarinen.

Kirja kertoo uudestaan antiikin Eros ja Psyyke -myytin. Teos on vertauskuvallinen tutkielma kolmen maailmankuvan kohtaamisesta, myyttisen, antiikin filosofisen ja kristinuskon.

Sisällys: Suomenkielisen laitoksen esipuhe. Huomioita. Osa yksi, 21 lukua. Osa kaksi, neljä lukua.

Lewis, C. S.   Matka Venukseen

Kirjayhtymä. 1984. 268 s. Ransom-trilogia 2. Alkuteos: Perelandra, 1943. Suom. Matti Kannosto.

Kolmiosaisen tieteisfantasian, Ransom-trilogian, keskimmäinen osa. Hyvän ja pahan välinen taistelu Venuksessa, jossa vallitsee luomiskertomusta vastaava paratiisin olotila. Kirjailijan mielestä hänen paras romaaninsa.

Sisältää 17 lukua.

Lewis, C. S.   Muistiinpanoja surun ajalta

Kirjaneliö. 2. p. 1995. 80 s. Alkuteos: A Grief Observed. Suom. Anna-Mari Kaskinen.

Surun prosessi kirjoittajan (1898 - 1963) oman kokemuksen pohjalta. Surun taustalla on kirjoittajan vaimon kuolema v. 1960.

Sisältää neljä osaa.

Lewis, C. S.   Narnian viimeinen taistelu

Kustannusosakeyhtiö Otava. 3. p. 1988. 181 s. Alkuteos: The Last Battle, 1956. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kaarina Helakisa. Narnia-sarja.

Narnian ja Kalormenian välinen viimeinen taistelu sekä matka uuteen Narniaaan. Seikkailussa mukana aluksi Jill ja Eustace sekä myöhemmin Peter, Susan, Lucy ja Polly.

Sisällys: 1. Kattilalammella. 2. Äkkipikainen kuningas. 3. Apina kunniansa kukkuloilla. 4. Mitä sinä yönä tapahtui. 5. Kuinka kuningas sai apua. 6. Hyvän yön työ. 7. Etupäässä kääpiöistä. 8. Kotkan uutiset. 9. Suuri kokous tallikukkulalla. 10 Kuka menee talliin? 11. Tahti kiihtyy. 12. Tallin ovesta. 13. Kuinka kääpiöt eivät antaneet narrata itseään. 14. Yö saapuu Narniaan. 15. Yhä ylemmäs, yhä peremmälle. 16. Jäähyväiset varjojen maalle.

Lewis, C. S.   Neljä rakkautta

Kirjaneliö. 1982. 162 s. Alkuteos: The Four Loves, 1960. Suom. Taisto Nieminen.

Käsittelee rakkauden eri muotoja ja niiden ominaisuuksia.

Sisältää luvut: I Johdanto, II Ali-inhimillisestä pitäminen ja sen rakastaminen, III Kiintymys, IV Ystävyys, V Eroottinen rakkaus, VI Lähimmäisen rakkaus.

Lewis, C. S.   Paholaisen kirjeopisto

Kirjaneliö. 1980. 134 s. Alkuteos: The Screwtape Letters, 1942. Suom. Tyyni Tuulio.

Kokeneemman paholaissedän lähettämät kirjeet paholaisveljenpojalleen käsittelevät jälkimmäisen hoitoon uskotun "potilaan" tapausta. Satiirinen hartauskirja.

Sisältää 31 kirjettä.

Lewis, C. S.   Prinssi Kaspian
Paluu Narniaan

Kustannusosakeyhtiö Otava. 6. p. 1997. 188 s. Alkuteos: Prince Caspian, 1951. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kyllikki Hämäläinen. Narnia-sarja.

Peter, Susan, Edmund ja Lucy auttavat Prinssi Kaspiania vapauttamaan Narnian telmarilaisten valloituksen jälkeen.

Sisällys: 1 Saari. 2 Vanha aarrekammio. 3. Kääpiö. 4 Kääpiö kertoo prinssi Kaspianin tarinan. 5 Kaspianin seikkailut vuorilla. 6 Piilopirttien asukkaat. 7 Vanha Narnia vaarassa. 8 Miten he lähtivät saarelta. 9 Mitä Lucy näki. 10 Leijonan paluu. 11 Leijona karjuu. 12 Noituutta ja äkillinen kosto. 13 Suuri kuningas ottaa päällikkyyden. 14 Kaikilla on tavattomasti puuhaa. 15 Aslan tekee oven ilmaan.

Lewis, C. S.   Suuri avioero

Karatas-kirjat. 1970. 144 s. Alkuteos: The Grat Divorce, 1946. Suom. Kari Krohn. Piirrokset: Richard Seewald. Värikuvat: Aleksandra Ionowa.

Fantasian pukuun puettu kuvaus taivaan ja helvetin avioerosta - yhteensovittamattomuudesta. Sisällysluettelo on laadittu sanahakemiston tapaan.

Sisällys: Esipuhe. Bussipysäkillä. Pitkätukkainen Runoilija. Knallipäinen Mies. Piispa. Iso Mies. Perillä. Virralla. Sinnikkään näköinen Mies. Hyvin Puettu Nainen. Yksisarvisten taistelu. George MacDonald. Puhelias Vanha Vaimo. Flirttailija. Taiteilija. Tarmokas Vaimo. Poikaansa rakastava Äiti. Sisilisko ja Liekehtivä Enkeli. Luotujen Laulu. Lady. Kääpiö ja näyttelijä. Valon Henkien Laulu. Sääli. Aika ja Ikuisuus. Auringonnousu.

Lewis, C. S.   Taikurin sisarenpoika

Kustannusosakeyhtiö Otava. 4. p. 1988. 160 s. Alkuteos: The Magician's Nephew, 1955. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kyllikki Hämäläinen. Narnia-sarja.

Digoryn ja Pollyn seikkailu vanhoissa ja uusissa maailmoissa. Aslan luo Narnian.

Sisällys: 1. Väärä ovi. 2. Digory ja hänen enonsa. 3. Metsä maailmoitten välillä. 4. Kello ja vasara. 5. Tuhoava sana. 6. Andrew enon huolet alkavat. 7. Mitä tapahtui ulko-ovella. 8. Taistelu lyhtypylvään luona. 9. Narnian perustaminen. 10. Ensimmäinen pila ja muita seikkoja. 11. Digory ja hänen enonsa ovat kumpikin pulassa. 12. Mansikan seikkailu. 13. Odottamaton tapaaminen. 14. Puun istuttaminen. 15. Tämän kertomuksen loppu ja kaikkien muitten alku.

Lewis, C. S.   Tätä on kristinusko
{Ehyt elämä}

Suomen Lähetysseura. Kirjaneliö. 2. p. 1985. 213 s. Alkuteos: Mere Chrisianity. Suom. Marja Liljeqvist.

Entinen ateisti kuvaa kristinuskoa lähtemällä liikkeelle luonnollisesta moraalilaista ja eri uskontojen vertailusta. Teos käsittelee "pelkkää" kristinuskoa ilman eri kirkkokuntia erottavia kysymyksiä.

Sisällys: I osa - Kysymys oikeasta ja väärästä - avain maailmankaikkeuden merkityksen ymmärtämiseen: 1. Luonnollinen moraalilaki. 2. Joitakin vastaväitteitä. 3. Lain todellisuus. 4. Mitä lain takana on. 5. Meillä on syytä levottomuuteen.

II osa - Mitä kristityt uskovat: 1. Kilpailevat jumalkäsitykset. 2. Sisällissota. 3. Järkyttävä vaihtoehto. 4. Täydellinen parannuksentekijä. 5. Käytännön johtopäätös.

III osa - Kristityn elämä: 1. Moraalin kolme puolta. 2. Kardinaalihyveet. 3. Yhteiskuntamoraali. 4. Moraali ja psykoanalyysi. 5. Seksuaalimoraali. 6. Kristillinen avioliitto. 7. Anteeksiantaminen. 8. Suuri synti. 9. Rakkaus. 10. Toivo. 11. Usko (s. 134) 12. Usko (s. 139).

IV osa - Enemmän kuin persoona: ensi askelet kolminaisuusopin ymmärtämiseen: 1. Syntynyt vai luotu. 2. Kolmiyhteinen Jumala. 3. Ajassa ja ajan tuolla puolen. 4. Hyvä tartunta. 5. Itsepäiset tinasotilaat. 6. Pari huomautusta. 7. Uskottelusta todellisuudeksi. 8. Kristityn elämä - vaikeaa vai helppoa. 9. Kustannusten laskeminen. 10. Mukavaa väkeä vai uudenlaisia ihmisiä. 11. Uusiksi ihmisiksi.

Lewis, C. S.   Velho ja leijona

Kustannusosakeyhtiö Otava. 7. p. 1990. 155 s. Alkuteos: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950. Kuvittanut Pauline Baynes. Suom. Kyllikki Hämäläinen. Narnia-sarja.

Peterin, Susanin, Edmundin ja Lucyn seikkailu velhon lumoamassa Narniassa. Narnian vapautus.

Sisällys: 1 Lucy kurkistaa vaatekaappiin. 2 Mitä Lucy löysi sieltä. 3 Edmund ja vaatekaappi. 4 Suklaamakeisia. 5 Jälleen oven tällä puolen. 6 Metsässä. 7 Päivä majavien parissa. 8 Mitä tapahtui päivällisen jälkeen. 9 Velhon talossa. 10 Lumous alkaa murtua. 11 Aslan lähestyy. 12 Peterin ensimmäinen taistelu. 13 Aikojen alun Suuri Taika. 14 Velhon voitto. 15 Suurempi taika, joka oli jo ennen aikojen alkua. 16 Mitä kivipatsaille tapahtui. 17 Valkean hirven metsästys.

de Liefde, J.   Kaikki ilmaiseksi

Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy. Uudistetun suomennoksen 2. p. 1987. 66 s. Suom. Paula Eskola. Julkaistu myös äänikirjana.

Kertomus Widerburgin kylästä Hollannista havainnollistaa Jeesuksen sanoja: "Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa".

Sisällys: Kylä ja sen asukkaat. Andrian-eno. Kutsu tehtävään. Kaikki ilmaiseksi. Tarjous ei mene perille. Epäonnistunut saarna. Epäonnistunut sielunhoitokeskustelu. Laki saa aikaan vihaa. Syntiset saavat lohdutuksen. Evankeliumi saa aikaan rakkautta.

Lievonen, Paavo   Uskonto vai Evankeliumi?

Juurikasvu kustannus. 2002. 108 s.

Verkkoversio: <www.kristitynfoorumi.fi/UskvaiEvank.pdf>.

Käsittelee ihmisen luonnollisen uskonnollisuuden ja evankeliumin eroa. Sisältää useita lainauksia kristillisistä klassikoista.

Sisällys: Saatesanat. 1 Sana jokaiselle sukupolvelle. 2 Uskonnollisuus ihmisessä. 3 Uskonnolliset kokemukset. 4 Herätys vai uusi syntymä. 5 Uskonnollinen toiminta. 6 Kristittyjen yhteys. 7 Tie uskonnollisuuteen. 8 Jees-kristillisyys. 9 "Hengelliset pomosielut". 10 Uskonnollisuus ja synti. 11 Uskonnollisuus - elämyksellisyyttä ja tietoisuuden muutosta. 12 Liha, sielu ja henki. 13 Epäjumalanpalvonta ja ahdistus. 14 Lain antama "vapaus" (näennäisvapautuminen). 15 Hengellinen nälänhätä. 16 Kääntyminen vai parannus? 17 Jeesuksen vastaanottaminen. 18 Uskonto vai evankeliumi. 19 Farisealaisuus ajassamme. 20 Raamatun oppi. 21 Pyhän Hengen työ ja tehtävä. 22 Lakiko kumottu. 23 Lain hylkääminen. 24 Parempi laki. 25 "Minä olen rikas" Laodikea, Smyrna. 26 Evankeliumin antama vapaus. 27 Mikä on tämä joukko? 28 Hedelmä vai teot? 29 "Tosiuskovaiset". 30 Jeesuksen nimen väärinkäyttö. 31 Jeesuksen veren väärinkäyttö. 32 "Te olette maan suola". Loppusanat.

Livson, Ariel   Israel Luvattu maa

Ylä-Savon Ratsu- ja Lomahovi. 3 p. 2006. 598 s.

Arkeologin ja matkaoppaan kuvaus Israelin historiasta paikkakunnittain.

Sisällys: Saatesanat - rovasti Risto Santala. Esipuhe. Esipuhe uudistettuun painokseen. Kiitokset. Runot.

OSA I. 1. luku: 1. päivä. Siirtyminen Ben Gurionin kansainväliseltä lentokentältä Jerusalemiin: Emmaus. Kirjat-Jearim.

2. luku: 2. päivä. Jeesuksen jalanjäljissä: Getsemane. Betania (El Azarieh). Jerusalemin vanha kaupunki. Leijonanportti. Betesdan lammikot. Lithostroton. Via Dolorosa. Kolmas asema. Neljäs asema (Kouristuksen neitsyen kappeli). Viides asema (Simon kyrenealainen). Kuudes asema (Veronica). Seitsemäs asema. Kahdeksas asema. Yhdeksäs asema. Pyhän Aleksanterin kirkko. Pyhän Haudan kirkko. Torinon kääriliina. Paimenten keto. Beetlehem. Syntymäkirkko. Syntymäluola. Pyhän Katariinan kirkko. Salomon lammikot. Filippuksen lähde. Mamren tammisto. Hebron (El-Khalil). Selonteko Lähi-idän poliittisesta historiasta. Erään arabin mielipide: "Palestiina" on myytti. Raakelin hauta.

3. luku: 3. päivä. Juutalaisuus - islam - kristinusko: Länsimuuri. Temppelialueen arkeologiset kaivaukset. Pyramidit. Temppelialue. El Aksa moskeija. Kalliomoskeija. Juutalainen kortteli. Siionin vuori. Kukonlaulun kirkko. Hiskian tunneli ja Siiloan lammikko. Hakeldama. Daavidin hauta. Yläsali (Coenaculum). Schindlerin hauta ja essealaisten kaupunginosa. Puutarhahauta ja Gordonin Golgata.

4. luku: 4. päivä. Länsi-Jerusalem: Jerusalemin pienoismalli. Theodor Herzl ja Herzl Vuori. Siionismi 100-vuotias. Vainojen Museo (Yad Vashem). Hadassah-sairaala. En Kerem - Johannes Kastajan syntymäkylä. Knesset - Israelin parlamentti. Israelin Museo ja Kirjan Pyhäkkö.

OSA II. 5. luku: 5. päivä. Etelä-Israel: Tulen Kirjakäärö. Beit-Shemesh. Geser. Beit Guvrin. Maaresa. Laakis. Filistea (filistealaisten maa). Ekron. Askelon. Ashdod. Gassa. Beerseba. Arad. Negevin autiomaa. Beduiinit. Sde Bokerin kibbutsi ja David Ben-Gurionin koti ja hauta. Avdat. Makhtesh Ramon (Ramonin kraatteri). Immanuel Velikovsky (1895-1979). Historiallinen teoria. Tähtitieteellinen teoria. Israelin lasten autiomaavaellus. Eilat. Saban kuningatar ja faaraotar Hatshepsut. Alueen eläimistö ja kasvillisuus: Eläimistö. Kasvillisuus.

6. luku: 6. päivä. Retki Siinaille Pyhän Katariinan luostariin: Wadi Taaba. Gazirat Far'un (Korallisaari). Berekhat Ha Shemesh. Nuweiban keidas. Pyhän Katariinan luostari: Historia. Luostarin sisäänkäynti. Kirkastuskirkko. Palavan pensaan kappeli ja refektori. Ikonit. Luostarin kirjasto. Hautausmaa ja pääkallohuone. Moskeija.

7. luku: 7. päivä. Petra: Nabatealaisten aikakausi (noin 500 eKr. - 106 jKr.). Herodes Suuri. Petran viimeiset kuninkaat ja Herodes Antipas. Petran kuningaskunnan loppu. Roomalainen Petra. Petra kristittyjen ja muslimien aikana. Nabatealaisten uskonto. Vierailu Petrassa.

8. luku. 8. päivä. Jordanin laakso: Timna. Salomon pilarit ja Hathorin temppeli. Kibbutsi. Masada. Vierailu Masadalla. Alussa Jumala loi taivaan ja maan: Uranus. Maapallo ja kuu. Jättiläiset. Vedenpaisumus. Khima. Saturnus ja vedenpaisumus. Valtamerten alkuperä. Saturnuksen palvonta. Seitsemäntoista. Valon festivaalit. Saturnus ja Jupiter. Saturnuksen renkaat. Saturnuksen kultainen aikakausi. Kielten sekoitus. Merkurius. Kun tasangon kaupungit tuhoutuivat (Sodoma ja Gomorra). Syyro-afrikkalainen hautavajoama. Kuollutmeri. Varhaispronssikauden loppu. Sedek. Jupiterin palvonta.

9. luku. 9. päivä. Matkalla Samariaan ja Jordaniaan. En-Gedi. Babathan tarina. Matkalla Qumraniin. Vierailu Qumranissa. Matka Jerikoon. Vierailu Jerikon rauniokukkulalla (Tel es Sultan). Samarialaiset. Missä ovat Israelin 10 kadonnutta sukukuntaa? Nablus (Sikem). Joosef ja Potifar. Samaria. Gerasa.

10. luku. 10. päivä. Jordania: Amman. Madaba. Madaban mosaiikki. Nebon vuori. Meesan kivilaatta. Islam: Islamin laajeneminen. Maailmanlaajuinen uskonto. Kalifien valtakausi. Espanja ja Pohjois-Afrikka. Mongolien lyhyt valtakausi. Ottomaanien valtakunta. Siirtomaavallan jälkeinen aika. Arabimaat.

OSA III. 11. luku. 11. päivä. Etelä-Galielean retki: Gennesaretin järvi. Tabgha (Heptapegon). Pyhän Pietarin Primaatti. Kapernaum. Pietarin talo. Kapernaumin Synagoga. Betsaida Julias. Kursi. En Gev. Susita (Hippos). Muinaiset satamat Gennesaretin ympäristössä. Matkalla Beit Sheaniin. Belvoir (Kokhav Hayarden). Beit Shean. Beit Sheanin kaivaukset. Rooman gladiaattorit. Sachne (Gan Haslosa). Bet-Alfa (Beit Alpha). Gilboan vuori. Taaborin vuori.

12. luku. 12 päivä. Aikakaudet kaaoksessa (luento): Lähi-idän ajanmäärityksen korjaus. Thutmose III. Amenhotep II. El Amarna-kirjeet ja faarao Akhnaton. Sulmanin temppeli Jerusalemissa. Assyrian valloitus. Ramses II ja hänen aikansa. Unohdettu valtakunta. Mitanni. Faarao Merneptah (Exoduksen faarao?). Silmäys taaksepäin. Ramses III ja Meren Kansat. Kreikan "Pimeä Aikakausi".

13. luku. 13. päivä. Pohjois-Galilean retki: Tiberias. Karaiitit. Bereniken vuori. Hammat Tiberias. Hammat Gader. Golanin ylänkö. Gamla. Qatsrin. Kuneitra. Druusit. Birket Ram. Hermon. Kalat Nimrod. Filippuksen Kesarea (Banis). Daanin rauniokukkula. Hula laakso. Haasor. Safed. Ha'ariin Synagoga. Meiron. Korasin. Autuuksien vuori (Vuorisaarnan paikka).

14. luku. 14. päivä. Länsi-Galilean retki: Aksib (Ez-Zib). Montfortin linnoitus. Ristiretket. Akko. Vierailu Akkossa. Karmel ja Haifa. Beit-Shearim. Seforis (Zippori). Vierailu Seforiksessa.

15. luku. 15. päivä. Oidipus ja Akhnaton (luento 1). Oidipus. Sfinksi. Amenhotep III ja Tiy. Akhnaton (vieras valtaistuimella). Nefretete. Tiy (kuninkaan äiti ja vaimo). Tiyn veli Ay. Amenhotep, Hapun poika. Katse taaksepäin. Ihmiskunta muistinmenetyksessä (luento 2): Muistinmenetyksen uhri. Kollektiivinen alitajunnallinen muisti. Jesaja. Raamattu-koodi.

16. luku. 16. päivä. Matka lentokentälle: Kaana. Nasaret. Marian Ilmestyskirkko. Pyhän Joosefin kirkko. Pyhän Gabrielin kirkko. Megiddo. Vierailu Megiddossa. Kesarea. Saaronin tasanko. Tel Aviv - Jaffa (Joppe). Ramat Ganin eläinsafari. Lähdekirjallisuutta.

Lloyd-Jones Martyn D.: Kristittyjen yhteyden perustus  
Johanneksen evankeliumin 17. luvun ja Efesolaiskirjeen 4. luvun tutkistelua

Päivä. 1966. 96 s. Alkuteos: The Basis of Christian Unity. Suom. Matti Lintinen.

Käsittelee kristittyjen yhteyttä, seurakuntaa, ja siihen liittyviä kysymyksiä. Sisältää pääpiirteet kahdesta saarnasta v. 1962.

Sisällys: Johdanto: 1. Yleisiä näkökantoja. 2. Tutkielmamme määrittely.

Osa I Johanneksen evankeliumin 17. luvun opetus: 1. Tekstiyhteyden tulkitseminen. 2. Yhteyden periaatteet. 3. Yhteenveto.

Osa II Efesolaiskirjeen 4. luvun opetus: 1. Tuleeko yhteys vai oppi ensimmäiseksi? 2. Efesolaiskirjeen 4. luvun tekstiyhteys. 3. Yhteenveto Efesolaiskirjeen 1 - 3 luvuista. 4. Kaikkien Kristuksessa olevien yhteys. 5. Hengellisen yhteyden luonne. 6. Jumalan lahjat seurakunnalle. 7. Ongelman ydin. 8. Väärän opin vaarat. 9. Totuus ja rakkaus.

Osa III Uuden testamentin esittämä vahvistus: 1. Hajanaisuuden syyt. 2. Oppi voidaan tarkoin määritellä.

IV Loppupäätelmiä.

Lloyd-Jones Martyn D.: Terve usko  
Raamatun apu masennukseen

PerusSanoma oy. 1990. 249 s. Raamattukirjasto 12. Alkuteos: Spiritual Depression, Its Causes and Cure. Suom. Heljä Meuronen.

Lääkärin ja saarnaajan Martyn Lloyd-Jonesin (1899 - 1981) saarnojensa pohjalta laatima teos masennuksen voittavasta uskosta.

Sisällys: Esipuhe. I Yleisiä näkökulmia. II Todellinen perustus. III Käveleviä, puiden näköisiä. IV Mieli, sydän ja tahto. V Yksi ainut synti. VI Turhaa katumista. VII Tulevaisuuden pelko. VIII Tunteet. IX Viinitarhan työmiehet. X Missä on teidän uskonne? XI Älä katso aaltoja. XII Orjuuden henki. XIII Väärä opetus. XIV Väsyminen hyvän tekemisessä. XV Itsekuri. XVI Koetukset. XVII Kuritus. XVIII Jumalan koulussa. XIX Jumalan rauha. XX Oppia oloihinsa tyytymään. XXI Lopullinen parantuminen.

Lloyd-Jones Martyn D.: Vapisevat kansat  

Päivä. 1965. 112 s. Alkuteos: From Fear to Faith. Suom. Liisa Kollari.

Habakukin kirjan selitys. Jumalan johdatus kansojen vaiheissa ja profeetan uskonkamppailu.

Sisällys: Johdanto. Habakukin kirjan pääkohdat. I Jumalan tiet ovat tutkimattomat. II Profeetan hämmennys. III Jumalan vastauksen odottaminen. IV "Vanhurskas on elävä uskosta". V Kuinka tulee rukoilla. VI Kuinka voimme iloita ahdistuksissa.

Luther, Martti   Pyhän Paavalin Galatalaiskirjeen selitys

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. 2. p. 1957. 720 s. Suom. A. E. Koskenniemi.

Uskonpuhdistaja Martti Lutherin pääteoksia. Jakeittain etenevä selitysteos.

Lyall, Leslie T.   Kaukoidän suuri herättäjä
John Sungin elämäkerta

Ristin Voitto r.y. 1962. 183 s. Alkuteos: A Biography of John Sung. Suom. Kalle Korhonen.

Kiinan suurimman evankelistan elämäntarina.

Sisällys: Suomentajan sanat. [Ensimmäinen osa.] Lapsuus 1901 - 1909. Hinghuan herätys 1909 - 1913. Pieni pastori 1913 - 1919. Opiskeluaika Amerikassa 1919 - 1923. Sisäinen kamppailu 1923 - 1926. Sokaiseva ilmestys 1926 - 1927. "Arabiaan" 1927.

Toinen osa - Palava ja loistava lamppu. Alkaen Jerusalemista 1927 - 1930. Ja Samariassa 1930 - 1931. Unohtumaton yö, Maaliskuun 5 p:nä v. 1931. Beetel-ryhmän mukana Mantšuriassa 1931. Beetel-ryhmän mukana Etelä-Kiinassa 1931 - 1932. Beetel-ryhmän mukana Pohjois-Kiinassa 1931 - 1933. Viimeiset kuukaudet Beetel-ryhmän mukana. Huutavan ääni 1934 - 1935. Kunnioitettuna kotimaakunnassaankin. Rampa kävelee. Meren yli kiinalaisiin siirtokuntiin 1935. Kansakunta järkkyy. Hänen tulee kasvaa 1936 - 1938. Palaen ja kuluen Jumalan työssä 1938 - 1939. Äärimmille rajoille 1939. 1940 - 1944. Epilogi.

MacDuff, J. R.   Jumalan kaari pilvissä
Lohdutuksen sanoja murheen ja pimeyden aikoja varten

Suomen Lähetysseura. 13. kielellisesti tarkistettu painos 1976. 96 s. Pisara-sarja 3. Alkuteos: The Bow in the Clouds (1858).

Raamatun sanaan tukeutuvia lohdutussanoja lohduttomille.

Sisältää yhden kirjoituksen kullekin kuukauden päivälle. Sisällys: 1. päivä - 31. päivä. Rukous. Lohdutuksen sanoja Raamatusta.

Mac Intosh C. H.   Ei enää syntiä

Lähetys Ystävä. 1986. 8 s. Suom. Jaakko S. Ketola.

Verkkoversio: <www.kirjasilta.net/macintosh/ei/>.

Ilosanoma syntien anteeksiannosta. Usko ja tunteet. Raamattuopetus (Hebr. 10: 2).

Sisältää yhden lyhyehkön tekstikokonaisuuden.

Mac Intosh C. H.   Ensimmäinen Mooseksen kirja

RV-kirjat. 5. p. 1981. 277 s. [Alkuteos: Notes on the Book of Genesis.]

1. Mooseksen kirjan nimi Genesis tarkoittaa syntyä ja alkua. Se kuvaa tapahtumia luomisesta Israelin kansan Egyptiin asettumiseen.

Juutalaisen kirjoittajan (1820 - 1896) viittä Mooseksen kirjaa eli pentateukkia käsittelevä viisiosaisen raamatunselityssarja. Luvuittain etenevä selitys avaa Mooseksen kirjojen kertomuksia ja niiden vanhatestamentillisia varjokuvia Uuden testamentin valossa.

Teoksen luvut seuraavat lukujakoa Raamatussa. Yhdessä on käsitelty seuraavat luvut: 4 ja 5; 6 - 9; 27 - 35, lisäksi 28 erikseen; 29 - 31; 33 ja 34; 37 - 50. Lukua 36 ei ole käsitelty.

Mac Intosh C. H.   Kolmas Mooseksen kirja

RV-kirjat. 4. p. 1981. 343 s. [Alkuteos: Notes on the Book of Leviticus.]

3. Mooseksen kirjan nimi Leviticus viittaa leeviläisiin. Se käsittelee Leeviläisten pappispalvelusta.

Teoksen luvut seuraavat lukujakoa Raamatussa. Yhdessä on käsitelty seuraavat luvut: 4 ja 5; 6 ja 7; 8 ja 9; 13 ja 14; 18 - 20; 21 ja 22.

Mac Intosh C. H.   Muuttumisen salaisuus
{Mitä on uudesti syntyminen?}
{Uudestisyntymisen salaisuus}

Lähetys-Ystävä. 1976. 32 s.

Verkkoversio: <www.kirjasilta.net/macintosh/muuttumisen/>.

Käsittelee Jeesuksen ja Nikodeemuksen käymää uudesti syntymistä koskevaa keskustelua (Joh. 3: 5 - 8). Sisältää luvut: Uudeksi muuttuminen, Mitä se on, Kuinka se tapahtuu, Mitä siitä seuraa, Isän kuritusta.

Mac Intosh C. H.   Neljäs Mooseksen kirja

RV-kirjat. 4. p. 1981. 433 s. [Alkuteos: Notes on the Book of Numbers.]

4. Mooseksen kirjan nimi Numeri tarkoittaa lukuja ja viittaa siihen, että kansan lukumäärä laskettiin kahdesti. Kirja kuvaa 40 vuoden erämaavaellusta.

Teoksen luvut seuraavat lukujakoa Raamatussa. Yhdessä on käsitelty seuraavat luvut: 1 ja 2; 3 ja 4; 17 ja 18; 22 - 24; 28 ja 29; 33 ja 34. Lukua 36 ei ole käsitelty erikseen, mutta aihepiiri sisältyy lukuun 27.

Mac Intosh C. H.   Toinen Mooseksen kirja

RV-kirjat. 5. p. 1982. 288 s. [Alkuteos: Notes on the Book of Exodus.]

2. Mooseksen kirjan nimi Exodus tarkoittaa lähtöä. Se kuvaa Israelin kansan lähtöä Egyptistä ja matkaa luvattuun maahan.

Teoksen luvut seuraavat lukujakoa Raamatussa. Yhdessä on käsitelty seuraavat luvut: 5 ja 6; 7 - 11; 21 - 23; 28 ja 29; 33 ja 34; 35 - 40.

Mac Intosh C. H.   Viides Mooseksen kirja

RV-kirjat. 4. p. 1982. 380 s. [Alkuteos: Notes on the Book of Deuteronomy.] Suom. Pekka Lattu.

5. Mooseksen kirjan nimi Deuteronomium tarkoittaa toista lakia. Kirja kuvaa kansan opettamista ennen luvattuun maahan siirtymistä.

Teoksen luvut seuraavat lukujakoa Raamatussa. Yhdessä on käsitelty luvut 22 - 25.

Maharaj, Rabindranath R.; Hunt, Dave: Gurun kuolema

Karas-Sana Oy. 1979. 217 s. Alkuteos: Death of a Guru. Suom. Leena Huima.

Nuoren hindun Rabi Maharajin omaelämänkerrallinen kuvaus totuudenetsinnästä ja kristilliseen uskoon tulosta. Sisältää hindulaisten termien sanaston.

Sisällys: Prologi. 1. Avatar. 2. Tuhka Gangesiin. 3. Karma ja kohtalo. 4. Pandiitti Ji. 5. Nuori guru. 6. Shiva ja minä. 7. Pyhä lehmä. 8. Rikas mies, köyhä mies. 9. Tuntematon jumala. 10. "Ja se sinä olet". 11. Gurupuja. 12. Karma ja armo. 13. Valaistuminen. 14. Gurun kuolema. 15. Uusi alku. 16. Jälleennäkeminen ja hyvästit. 17. Itä ja länsi kohtaavat. 18. Kuoleman kautta elämään. 19. Uusi elämä. Epilogi.

Malk, Per-Olof   Jeesuksen jäähyväisrukous
Johannes 17

Evankeliumin Opintoyhdistys ry. Kustannus Oy Uusi Tie. 2010. 161 s.

Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous (Joh. 17).

Sisällys: Alkusanat. Alkusanat Jumalalle. Johdatus Jeesuksen rukoukseen. Jeesuksen taakka ja Isä. Iankaikkinen elämä. Lunastaja jo ennen maailmaa. Jumalan nimen merkitys. Kaikki on Jumalasta. Kolminaisuus palvelee. Jeesuksen jättämien. Maailman viha. Lähetys ja pyhitys. Kristus kaikki kaikessa. Jeesus kanssasi ikuisesti. Kirjallisuutta.

  Malk, Per-Olof   Kiusauksissa
Matt. 4. luvun tarkastelua uskovan kiusausten kannalta

Evankeliumin Opintoyhdistys ry. Juurikasvu-kustannus. 4. p. 2006. 48 s.

Raamattuopetus. Jeesuksen kiusaukset ja meidän kiusauksemme Matteuksen evankeliumin 4. luvun valossa.

Sisällys: Saatteeksi. Kiusausten maailma. Sitten Henki vei Jeesuksen... ...paholaisen kiusattavaksi. 40 päivää ja yötä. Jos sinä olet... Kirjoitettu on... Valkea perkele. Lähetystyön kaksi tietä. Katso, enkeleitä tuli...

Malk, Per-Olof   Piirteitä Filippiläiskirjeestä

Evankeliumin Opintoyhdistys ry. Juurikasvu-kustannus. 2006. 56 s.

Kolme Filippiläiskirjeen pohjalta pidettyä raamattuluentoa.

Sisällys: Luento I: Ensimmäinen kaupunki. Seurakunta syntyy. Lyydia. Vain usko pelastaa. Oikean ja väärän erottaminen. Onni kääntyy. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Usko Herraan Jeesukseen. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Elämän kirja. Läheistä yhteyttä ja pelastuksen riemua.

Luento II: Epänormaali seurakunta. Iloitkaa. Iloa vankeudessa. Ilo ja murhe Jumalan edessä. Näetkö ilon aiheet? Kristus kaikki kaikessa. Rauhattomuus ajassamme. Jumalan rauha varjelee sydämet. Pysytkö Jeesuksessa, saavutatko rauhan? Jeesus antaa rauhan. Rukous.

Luento III: Ei apua Roomasta. Vain evankeliumi luo todellisen yhteyden. Paavali jää yksin. Toiveita ja suunnitelmia. Todistuspuheenvuoro. Paavalin ansioluettelo. Kristuksen kohtaaminen. Vainoojasta vainotuksi. Uskon perusteella vanhurskas. Uskon lepo. Tiedämmekö, mitä omistamme Jeesuksessa? Rukous.

  Malk, Per-Olof   Rakkautta vailla vertaa
Joonan kirjan sanomaa

Sanansaattajat r.y. Suomen Raamattuopiston Säätiö. PerusSanoma Oy. 2. p. 1944. 160 s. Kuvitus: Minna Hannula. Raamattukirjasto 23.

Verkkoversio: <www.evankeliumikoulu.fi/opetuksia/kirjoja-internetissa/>.

Raamattuopetus Joonan kirjasta. Sisältää kolme osaa.

Pääluvut: I Johdatus Joonan kirjaan: 1. Katakombien Joona. 2. Miksi Joonan kirja on tärkeä? 3. Kuka on Joona? 4. Joonan kirjan rakenne.

II Joona merellä (1: 1 - 2: 11): 1. Joonan ensimmäinen kutsu (1: 1, 2). 2. Joonan pakomatka ja merimiehet (1: 3 - 2: 16). 3. Joonan ensimmäinen rukous ja Jumalan vastaus (2: 1 - 11).

III Joona Ninivessä (3: 1 - 4: 11): 1. Joonan toinen kutsu (3: 1 - 3). 2. Joona ja niniveläiset (3: 4 - 10). Joonan toinen rukous ja Jumalan vastaus (4: 1 - 11).

Markell, Jan   Enkeleitä hakaristin alla

Kuva ja Sana. 1995. 121 s. Alkuteos: Angels in the Camp. Suom. Irmeli Helin.

Anita Dittmanin omakohtainen kuvaus enkeleistä ja ihmeistä natsien keskitysleireissä.

Sisältää 35 lukua, jotka on nimetty ajankohtien (1933-1945) mukaan. Lopussa on epilogi.

Martin, Luther; Bach, Eugene   Takaisin idän Jerusalemiin
Kertomus Pohjois-Korean maanalaisesta seurakunnasta

Aikamedia Oy. 2012. 173 s., joista 13 kuvasivua. Alkuteos: Back to the Jerusalem of the East - The Underground House Church of North Korea. Suomennettu ruotsinkielisestä laitoksesta Gud är inte död - Inte ens i Nordkorea. Suom. Suvi Vesanen.

Kertomus Pohjois-Korean maanalaisesta kotiseurakuntaverkostosta, joka on syntynyt 1900-luvun alun herätyksen perustalle.

Sisällys: Esipuhe. 1 Johdanto. 2 Herätyksen juuret. 3 Idän Jerusalem. 4 Punaiset tulevat, sinne menivät ristit. 5 Pimeydessä - hiljaisuuden vuodet. 6 Länsimainen lähetystyömalli Pohjois-Koreassa. 7 Uusi sukupolvi. 8 Täältä tulevat punaiset, täältä tulee risti. 9 Tuhkasta timantiksi. 10 Juche-aatteen haaste. 11 Ajattelemattomuuden seurauksia. 12 Yhteenveto. Kuvaliite.

Maunu, J. A.   Kuvauksia Jeesuksen ajan historiasta

Werner Söderström. 1902. 176 s. + palestiinan kartta, 1 s.

Israelin maan sekä juutalaisen elämän ja kulttuurin kuvaus.

Sisällys: I Palestiina Jeesuksen aikana. II Valtiollinen historia. III Sisälliset olot, a. verot, b. ulkojumalisuus, c. terveysolot, d. siveellisyyskäsitteet ja -olot, e. kreikkalaisen sivistyksen vaikutus. IV Suuri raati ja ylimmäinen pappi. V Papisto ja temppelipalvelus. VI Raamatun arvo ja kirjanoppineet. VII Puolueet, a. fariseukset, b. saddukeukset, c. essealaiset, d. herodiaanit, e. kiivastelijat, f. maan hiljaiset. VIII Koulu ja synagooga. IX Elämä lain alla. X Messiastoiveet. XI Juutalaiset hajauksessa.

Monty, Shirlee   Mayn poika
Uskomaton tarina rakkaudesta

RV-kirjat. 1985. 203 s. Alkuteos: May's Boy. Suom. Heli Karjalainen.

Joe ja May Lemken Leslie-pojan kasvu musiikillisesti lahjakkaaksi kuuluisuudeksi. Leslie on sokea ja CP-vammainen, ja hänellä on Savant-syndroma.

Sisällys: Kiitokset. 1. Keitä ovat Lemket? 2. Alku. 3. Julma, julma sota. 4. Hoitaja May. 5. Kohti Amerikkaa. 6. May, tässä on Joe Lemke. 7. Ihme. 8. Kasvua. 9. Uusia ääniä. 10. Savant-syndrooma. 11. Konsertointia. 12. Televisioon. 13. Ymmärtämyksen vetoomus. 14. Lemket tänään.

Mustonen, Ilmari   Vuorilla kruunatut
Eeva ja Erik Barendsenin marttyyrikertomus

Kustannus Oy Uusi Tie. 2. p. 2009. 88 s. + 16 s:n kuvaliite.

Eeva (1939 - 80) ja Eerik (1934 - 80) Barentsin elämänkerta. Lähetys- ja kehitysaputyö Keski-Aasiassa.

Sisällys (alaluvut suluissa): Alkusanat. Johdanto. Eevan lapsuus ja nuoruus. Kodin perinnöstä omakohtaiseen uskoon (Todistustehtävissä). Kutsumusnäky. Erik Barendsenin vaiheita.

Työnäkyä toteuttamassa - iloa ja vaivaa (Keski-Aasian historiaa. Työtä levottomuuksien keskellä. Eevan ja Erikin "Love Story". Perhe kasvaa. Elämää vuorilla. Vankeinakin "vapaita". Vierailulla Eevan ja Erikin luona. Enteitä tulevasta).

Uskolliset kuolemaan asti (Surusanoma ja matka hautajaisiin. Kohtalokas yö. Hautajaiset. Takaisin Suomeen). Rohkaisevia näkyjä ja ilmestyksiä. Asko ja Ulla. Jälkisanat.

Müller, Johannes   Jumala

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1947. 187 s. Suom. Arvo Manner.

Jumala-uskon ja maailmakatastrofin suhde toisiinsa. Kirjoittaja on saksalainen teologi [1864 - 1949].

Sisällys: Jumala. Usko Jumalaan. Jumalan ilmestyminen. Jumalan käsittäminen. Jumala ja maailma ihmisessä. Maailman katastrofi ja jumalausko. Jumalaelämys. Jumalaelämä. Missä näemme Jumalan. Totuuden lähde, tie totuuteen. Jumalan apu. Jumalan huolenpito.

Mäkelä, Raimo   Ilmestyskirja nyt!

PerusSanoma oy. 1993. 247. Raamattukirjasto 21.

Selittää Johanneksen ilmestystä (Jeesuksen Kristuksen ilmestys) Raamatun ja kirjoitusajan historian avulla.

Sisällys: I Mikä Johanneksen ilmestys oikein on? 1. Johanneksen ilmestyksellä on ollut suuri vaikutus kulttuuriin. 2. Mikä on "ilmestys"? 3. Miten Johanneksen ilmestystä voi ymmärtää? 4. Johanneksen ilmestys kristillisen kirkon ajattelussa. 5. Kuka on Ilmestyskirjan Johannes? 6. Keille Johanneksen ilmestys oli alun perin tarkoitettu? 7. Ilmestyskirjan kieli. 8. Ilmestyskirjan rakenne. 9. Johanneksen ilmestyksen ydinsanomaa. 10. Onko Johanneksen ilmestys juutalaista apokalyptiikkaa? 11. Ilmestyskirjaa koskevaa kirjallisuutta. 12. Miksi tämä selitysteos?

II Johanneksen ilmestyksen selitys: 1. Ilmestyskirjan tekijä = kirjeen lähettäjä 1: 1 - 20; 2. Lähetekirjelmät vastaanottajaseurakunnille 2: 1 - 3: 22; 3. Näkymä taivaaseen 4: 1 - 5: 14; 4. Seitsemän sinettiä 6: 1 - 8: 5; 5. Seitsemän merkkisoittoa: varoitus maailmalle 8: 6 - 9: 19; 6. Seitsemän näkyä: historian draama 11: 19 - 15: 4; 7. Seitsemän Jumalan vihan maljaa: viimeiset vitsaukset rangaistuksena ihmiskunnalle 15: 5 - 16: 21; 8. Kaikkivaltiaan voitto 17: 1 - 20: 15; 9. Uusi luominen ja luomakunta 21: 1 - 22: 5; 10. Loppuhuipentuma: Jeesus tulee pian 22: 6 - 21.

III: Luvut vertauskuvina Raamatussa.

Mäkelä, Raimo   Kuka on oikea pappi

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Raamattuopiston Säätiö. PerusSanoma oy. 1988. 62 s.

Pappeus Vanhan ja Uuden testamentin sekä tämän ajan valossa.

Sisällys: 1. Pappi-sana tarkoittaa monenlaista: Pappi Uudessa testamentissa. Pappi Vanhassa testamentissa.

2. Jeesus on ainoa varsinainen pappi: Jeesus - ylimmäinen pappi. Jeesus - profeetta ja kuningas, apostoli, kaitsija, paimen ja johtaja, palvelija, opettaja ja evankelista.

3. Jokainen kristitty on pappi yleisesti: Yleisen pappeuden luonne ja sisältö. Yleisen papin tehtäviä ja oikeuksia. Yleisen pappeuden rajoituksia.

4. Seurakunnan paimen on pappi erityisesti: Alussa olivat apostolit. Vanhin, kaitsija, paimen, johtaja, johtava mies. Kirkkomme erityinen pappisvirka. Pappisviran erityisluonne.

5. Yleinen pappeus, paimenen virka ja muut virat ovat rinnakkain: Diakoni. Opettaja. Evankelista. Armolahjat. Pappisvirka ja yleinen pappeus.

6. Seurakunta tarvitsee isän ja äidin: Mies ja nainen. Seurakunta perheenä. Isänvirka seurakunnassa. Seurakunnan äidinvirka Raamatussa. Äidinviran nykyisiä tehtäviä. Kirkon isän- ja äidinvirka yhteiskunnan kannalta.

7. Nykykirkon pappeuden tulee uudistua: 1. Maallikko-sana pois yleisestä käytöstä! 2. Maallikko-sana pois ammattijulistajia tarkoittamasta! 3. Uskovia seurakuntalaisia enemmän pappien avuksi jumalanpalveluksiin! 4. Uskovia seurakuntalaisia enemmän julistustehtäviin! 5. Uskovien suuri varanto runsaaseen käyttöön ja pappisviran kynnys matalammaksi! 6. Virkaan vihkiminen tai tehtävään siunaaminen laajempaan käyttöön! 7. Usko asetettava ensimmäiseksi! 8. Enemmän nöyryyttä uskoville! 9. Isänvirka ja äidinvirka seurakunnan viran perustaksi! 10. Pappi-sanan tilalle pastori! 11. Enemmän nöyryyttä papeille! 12. "Tulkoon sinun valtakuntasi!"

8. Lue lisää pappeudesta [kirjallisuusluettelo].

Mäkelä, Raimo   Naamiona terve mieli
Kuinka kohtaan luonnehäiriöisen?

Perussanoma Oy. 3. p. 2001.

Narsistisen ihmisen tuntomerkit (n. 50 kpl) ja hänen kohtaamisensa. Sisältää viittauksia aihetta käsitteleviin Raamatunkohtiin. Teoksen lopussa esitellään aihetta käsittelevää kirjallisuutta.

Sisällys: Mistä luonnehäiriöisen tunnistaa? Millainen on luonnehäiriöinen persoonallisuus? Mistä luonnehäiriö aiheutuu? Miksi luonnehäiriöisiä voi olla myös ja erityisesti hengellisissä yhteisöissä? Miten luonnehäiriöiseen on asennoiduttava? Voiko luonnehäiriöinen ihminen olla uudestisyntynyt kristitty? Lue lisää luonnehäiriöstä.

Navigaattorit   Elämä Kristuksessa

Nav-Kustannys Oy. 1976. 32 s. Opetuslapseus-sarja 1. kirja. Sarjan eng. nimi: Design for Discipleship, 1973.

Käsittelee kristinuskon peruskysymyksiä, Jumalan persoonia ja suhdetta ihmiseen.

Sisältää luvut: Ei ainoastaan leivästä. 1. Jumala välittää sinusta: Jumala loi sinut. Jumala tuntee sinut. Jumala rakastaa sinua. Jumala teki sinusta perheensä jäsenen. Yhteenveto.

2. Jeesuksen Kristuksen persoona: Kristuksen jumaluus (sis. taulukko: Täyttyneet ennustukset). Kristuksen ihmisyys. Yhteenveto.

3. Mitä Jeesus Kristus teki: Jeesuksen elämä (sis. kaavio: Yleiskuva Jeesuksen elämästä). Jeesuksen kuolema. Jeesuksen ylösnousemus. Jeesuksen taivaaseenastuminen. Yhteenveto.

4. Pyhä Henki elämässäsi: Pyhä Henki sinussa. Pyhän hengen hallitsema elämä. Yhteenveto.

Kuusiosaisen opintovihkosarja käsittelee opetuslapseudessa kasvamista. Vihkoissa on aihepiireittäin raamatunkohtia käsitteleviä kysymyksiä ja tilaa vastauksille. Soveltuu pienpiirin oppimateriaaliksi.

Navigaattorit   Hengen täyttämä elämä

Nav-Kustannys Oy. 1976. 49 s. Opetuslapseus-sarja, 2. kirja.

Kristityn elämän hengelliset osa-alueet.

Sisältää luvut: Avuksi Raamatun tutkijalle. 1. Kuuliainen kristitty: Kuuliaisuuden perusta. Kuuliaisuus Jumalalle. Kuuliaisuuden avaimet. Kuuliainen elämä käytännössä. Yhteenveto.

2. Jumalan Sana elämässäsi: Jumala puhuu sinulle Sanassaan. Miten Raamattu auttaa sinua (sis. taulukko: Katsaus koko Raamattuun (66 kirjaa)). Sinun vastuusi. Mietiskelyn merkitys. Yhteenveto.

3. Rukous: Rukouksessa puhut Jumalalle. Mitä hyötyä rukouksesta on? Rukouksen edellytykset. Kenen puolesta sinun tulee rukoilla? Päivittäinen Jumalan kohtaaminen. Yhteenveto.

4) Kristittyjen yhteys: Raamatullisen yhteyden perusta. Yhteyden tarkoitus. Kristuksen ruumis. Paikallisseurakunta. Yhteenveto.

5) Kristuksesta todistaminen: Haaste. Miten voi kehittyä todistamisessa? Paavalin todistus. Sinun todistuksesi. Todistukseni. Yhteenveto (sis. vertauksen nelipuolaisesta pyörästä).

Navigaattorit   Kristityn luonne

Nav-Kustannys Oy. 1977. 48 s. Opetuslapseus-sarja, 4. kirja.

Uuden ihmisluonnon luonteenpiirteet ja hengen hedelmä.

Sisältää luvut: Tutki määrätietoisesti. 1. Kutsu hedelmää kantavaan elämään: Jumala haluaa sinun kantavan hedelmää. Luonteen kehittyminen. Jumalan viisaus. Pyhän elämän ilo. Yhteenveto.

2. Toimiva rakkaus: Mitä aito rakkaus on? Rakkautesi kohteet. Rakkaus puheessa. Rakkaus ja hyvät teot. Yhteenveto.

3. Elämän puhtaus: Jumalan sana ja puhtaus. Puhtauden merkitys. Tie puhtauteen. Suhteet muihin ihmisiin. Avioliitto. Yhteenveto.

4. Rehellisyys elämässä: Rehellisyyden merkitys. Taistelu rehellisyydestä. Rehellisyys jokapäiväisessä elämässä. Yhteenveto.

5. Kasvu kärsimysten kautta: Jumalan kaikkivaltius. Kärsimysten tarkoitus. Kärsimysten seuraukset. Yhteenveto.

Navigaattorit   Kristuksen seuraaminen

Nav-Kustannys Oy. 1977. 46 s. Opetuslapseus-sarja, 3. kirja.

Syventää edellisten vihkojen opetusta Kristuksen seuraamisesta.

Sisältää luvut: Miten tutkistelustasi on sinulle eniten hyötyä. 1. Kristuksessa kasvaminen: Täysikasvuisuutta kohti. Alku. Kasvu. Täysikasvuisuus. Yhteenveto.

2. Kristuksen herraus: Herra Jeesus Kristus. Päätä että hän saa olla Herrasi. Tunnusta hänen herrautensa käytännössä. Yhteenveto.

3. Usko ja Jumalan lupaukset: Uskossa vaeltaminen (sis. kaavion: Usko - Mistä se tulee ja miten se kasvaa). Uskon esimerkkejä. Jumalan lupaukset. Lupauksia joihin voi vedota. Yhteenveto.

4. Jumalan tahdon tunteminen: Jumalan ilmoitettu tahto. Jumalan tahto minun elämässäni. Yhteenveto.

5. Palvelijana eläminen: Kristus esikuvanasi. Palveleminen käytännössä. Kuinka tulla palvelijaksi. Palvelija antaa. Yhteenveto.

Navigaattorit   Opetuslapseudessa kasvaminen

Nav-Kustannys Oy. 1977. 51 s. Opetuslapseus-sarja, 6. kirja.

Käsittelee opetuslapseutta ja siihen liittyvää palvelutehtävää, todistusta ja lähetystä.

Sisältää luvut: Sinun tehtäväsi on antaa. 1. Mikä on opetuslapsi? Jeesuksen määritelmä opetuslapseudesta. Opetuslapsi on oppilas. Ahkeruus ja itsekuri. Yhteenveto.

2. Uskollinen huoneenhaltija: Minkä huoneenhaltija? Ajankäyttö. Lahjojen käyttö. Rahankäyttö. Ruumiin hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhteenveto.

3. Kuinka voin auttaa muita löytämään Kristuksen: Valmistautuminen. Ihmissuhteiden solmiminen. Tarpeiden tunnustaminen. Käytä Sanaa. Puhu Kristuksesta. Vastaväitteisiin suhtautuminen. Yhteenveto.

4. Jälkihoito: Mitä jälkihoito on? Miksi jälkihoitoa tarvitaan? Yksilöllinen huolenpito. Miten auttaa muita kasvamaan? Esimerkin voima. Yhteenveto.

5. Maailmannäky: Jumalan huoli maailmasta. Maailma tänään. Sinun vastuusi. Hengellinen moninkertaistuminen. Yhteenveto.

Navigaattorit   Uskon perusteet

Nav-Kustannys Oy. 1977. 45 s. Opetuslapseus-sarja, 5. kirja.

Syventää edellisten vihkojen opetusta uskon perusteista.

Sisältää luvut: Katsomme elämää Jumalan näkökulmasta. 1. Kuka Jumala on?: Millainen Jumala on? Mitä Jumala tekee? Mitä Jumala odottaa sinulta? Yhteenveto.

2. Jumalan Sanan auktoriteetti: Sanan kirjoittaja. Jeesuksen käsitys kirjoituksista. Jumalan sana on luotettava. Jumalan sana on riittävä. Sanan soveltaminen elämääsi. Yhteenveto.

3. Pyhä Henki: Kuka Pyhä Henki on? Kenellä on Pyhä Henki? Pyhän Hengen työ. Pyhän Hengen lahjat. Sinun vastuusi. Yhteenveto.

4. Hengellinen sodankäynti: Taistelu. Tunne vihollisesi. Taistelu syntiä vastaan. Varmuus voitosta. Yhteenveto.

5. Kristuksen paluu: Lupaus hänen paluustaan. Olosuhteet ennen hänen paluutaan. Kristuksen paluuseen liittyviä tapahtumia. Mitä hänen paluunsa merkitsee sinulle? Yhteenveto.

Nee, Watchman   Apostolinen lähetystyö

Lähetys Ystävä. 2. p. 1986. 284 s. Alkuteos: Concerning our Missions. Suom. E. V. Koskinen.

Ilosanoman levittäminen ja seurakunnat Uuden testamentin valossa. Sisältää luvut: I Apostolit, II Apostolien erottaminen ja heidän lähetysmatkansa, III Apostolien asettamat vanhimmat, IV Apostolien perustamat seurakunnat, V Yhteyden ja jaon perusteet, VI Apostolinen työ ja seurakunnat, VII Työntekijäin kesken, VIII Rahakysymys, IX Paikallisseurakuntien järjestäminen.

Nee, Watchman   Elämän rikkaus Kristuksessa

Kuva ja Sana. 2. p. 2002. 185 s. Alkuteos: The Normal Christian Life. Ilmestynyt aiemmin lyhennettynä teoksissa Elämän rikkaus Kristuksessa (Kuva ja Sana, 3. p. 1972) ja Kristityn normaali (Kuva ja Sana, 1958).

Kiinalainen Nee Shu-tsu eli Henry "Watchman" Nee (1903 - 1972) käsittelee kristillisen elämän peruskysymyksiä.

Pääluvut: 1. Kristuksen veri. 2. Kristuksen risti. 3. Tietäminen. 4. Totena pitäminen. 5. Risti erottaa. 6. Antautuminen Jumalalle. 7. Jumalan iankaikkinen aivoitus. 8. Pyhä Henki. 9. Laki. 10. Vaellus hengessä. 11. Yksi ruumis Kristuksessa. 12. Luontaiset kyvyt. 13. Ristiä kantaen. 14. Kaiken tuhlaaminen.

Nee, Watchman  

Hengellinen auktoriteetti
Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus Oy. 2007. 186 s. Alkuteos: Spiritual Authority. Suom. Marjut Mäntyjärvi.

Kristityn kuuliaisuus ja alamaisuus auktoriteeteille sekä auktoriteettina toimiminen.

Sisällys: Ensimmäinen osa: auktoriteetti ja alamaisuus. 1. Auktoriteetin tärkeys. 2. Vanhan testamentin kapinatilanteet. 3. Vanhan testamentin kapinatilanteet (jatkoa). 4. Mitä Daavid tiesi auktoriteetista. 5. Pojan kuuliaisuus. 6. Miten Jumala perustaa valtakuntaansa. 7. Ihmisen tulisi totella välillistä auktoriteettia. 8. Kristuksen ruumiin auktoriteetti. 9. Ihmisen kapinan ilmenemismuodot. 10. Ihmisen kapinan ilmenemismuodot (jatkoa). 11. Auktoriteetille alistumisen rajat.

Toinen osa: välillinen auktoriteetti. 12. Valtuutus Jumalan näkökulmasta. 13 Valtuutuksen ensisijainen edellytys: ilmoitus. 14. Valtuutettujen ominaisuus: armollisuus. 15. Valtuutettujen perusta: ylösnousemus. 16. Auktoriteetin väärinkäyttö ja Jumalan hallinnollinen kurinpito. 17. Valtuutettujen on toimittava auktoriteetin alaisuudessa. 18. Valtuutettujen jokapäiväinen elämä ja sisäinen motivaatio. 19. Valtuutettujen on pyhittäydyttävä. 20. Valtuutettuna toimimisen edellytykset.

Nee, Watchman   Jumalan palvelijan luonne

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus Oy. 2008. 208 s. Alkuteos: Character of God's Workman. Suom. Marjut Mäntyjärvi.

Kristillisen työntekijän luonteen perusominaisuudet.

Sisältö: Englanninkielisen laitoksen kääntäjän esipuhe. 1. Kuuntelukyky. 2. Koko ihmisen rakastaminen. 3. Kärsimyksen mieli. 4. Ruumiin kurittaminen. 5. Ahkeruus, ei laiskuus. 6. Puheen hillitseminen. 7. Vakaus. 8. Subjektiivisuuden välttäminen. 9. Oikea asenne rahaan. 10. Muita käsiteltäviä asioita.

Neerskov, Hans Kristian; Hunt, Dave: Mahdoton tehtävä

Kristityn kasvu. 1977. 209 s. Alkuteos 1975. Suom. Daniel Nylund. Esipuhe: Veli Andreas.

Tanskalaisen Hans Neerskovin elämänkerta. Raamattujen salakuljetus Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan.

Sisällys: 1 Mikä laki kieltää tämän? 2 Antakaa meille raamattuja. 3 Kuuliaisuuden hinta. 4 Valepukuinen siunaus. 5 Detente, lainrikkojat ja rakkaus. 6 Mitä kristinuskoa tämä on? 7 Sota ja rauha. 8 Pakolaiset ja herätys. 9 Uusi tehtävä. 10 Todistaminen Itä-Euroopassa. 11 Paimenia, susia ja lampaita. 12. 40 000 markan erehdys - ja vähän muitakin. 13 Elinajaksi halvaantunut. 14 Hulluuden palkka. 15 Ei minun tahtoni vaan sinun. 16 Takaisin Neuvostoliittoon. 17 Kapitalismi, kommunismi ja kristinusko. 18 Rakkauden vallankumous.

Nordlander, Agne  

Ristin salaisuus
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys. Kirjaneliö. 1984. 251 s. Ruotsinkielinen alkuteos: Korsets mysterium. Suom. Oili Aho.

Jeesuksen ristinkuoleman merkitys.

Pääluvut: Johdanto. 1. Jeesuksen tie ristille. 2. Ristiinnaulitseminen - häpeällisin kuolema. 3. Odottamattoman tulkinta. 4. Uhrimalli 1. 5. Uhrimalli 2. 6. Lunastusmalli. 7. Taistelu - voitto -malli. 8. Sovitusmalli. 9. Kristuksen risti ja meidän ristimme - esikuvamalli. 10. Risti ja aikamme ihminen.

Nummi, Yrjö A.   Israel, ilmoituksen kansa
halki Raamatun ja historian

Kuva ja sana. 1959. 96 s. 8 kuvaa, 4 karttaa.

Käsittelee valikoituja kohtia Israelin historiasta Raamatun valossa.

Sisällys: I osa - Johdantoa: "Halki Raamatun ja historian". "Raamatun kasvot". Mihin Aabel uskoi?

II osa - "Raamatun loimilankoja": Haamin kirot. Iisakin uhraaminen. Aabraham uskovaisten ja - epäuskoisten isä! Mooabin historiaa. Eesau - Edom. Raamatun lupauksia arabeille. Melkisedek.

III osa - Israel: Raamattu ja Israel. Israel, "Jumalan kello". Erets Israel, "maan napa". Israelin suuri tehtävä. Jerusalem - murheen ja ilon pyhä kaupunki. "He ovat minun kansani". Pieni Karmel-saarna [runo].

Odeberg, Hugo   Jumalallinen ja inhimillinen Raamattu

Suomen Raamattuopiston Kustannus oy. 1985. 142 s. Raamattukirjasto 2. Alkuteokset: Skriftens studium, inspiration och auktoritet, 1954; Rannsakan, 1968; Kristus och Skriften, 7. p. 1970. Suom. Paula Sarpola ja Raimo Mäkelä. Esipuhe Lasse Lappalainen.

Raamatun luonne Jumalan antamana ja ihmisen kirjoittamana Sanana.

Sisällys: Professori Hugo Odeberg teologina. Raamatun näkemys itsestään. Jeesuksen ja hänen apostoleidensa oppi Raamatusta. Jumalan sana ja pyhä kirjoitus Uuden testamentin mukaan. Uuden testamentin kirjoitusten edellytys. Uuden testamentin suhde Vanhaan testamenttiin. Uuden testamentin näkemys Vanhasta testamentista. Todistus Uudessa testamentissa. Alkukristillinen oppi ja opetus. Raamatun inspiraatio. Allegoria ja sanainspiraatio. Uuden testamentin kaanon. Uuden testamentin tutkiminen. Miten Raamattua on käytettävä? Jumalan sana puhuu koko ihmiselle. Auktoriteetti, koetteleminen ja vapaus. Julkisesti ja salassa. Raamatun ajankohtaisuus.

Odeberg, Hugo   Kristinusko ja fariseukset
{Farisealaisuus ja kristillisyys}

Suomen Raamattuopiston Kustannus oy. 2. p. 1984. 93 s. Raamattukirjasto 1. Alkuteos: Fariseism och kristendom, 1943. Suom. Paula Eskola.

Käsittelee farisealaisuuden ja kristinuskon vastakkaisuutta Raamatun valossa. Vierasperäisten käsitteiden selitykset löytyvät teoksen lopusta.

Sisällys: 1. Farisealaisuuden ja kristinuskon välinen suhde.

2. Virheellisiä tulkintoja farisealaisuuden ja kristinuskon vastakkaisuudesta: Todellista vastakkaisuutta ei olisikaan. Farisealaisuuden käsittäminen muuksi kuin se on. Farisealaisen etiikan määritteleminen kasuistiseksi. Väite ettei farisealaisuus olisi mielialaetiikkaa. Farisealaisuuden määritteleminen palkka ja rangaistusmoraaliksi. Farisealaisuuden määritteleminen ansio-opiksi. Farisealainen ansioteoria. Moraalikäskyjen kirjaimellinen tulkinta.

3. Farisealaisuuden ja alkukristillisen etiikan todellinen vastakkaisuus: Farisealaisuuden ja kristinuskon vastakkaisuutta valaiseva esimerkki. Farisealaisuuden oppi vapaasta tahdosta. Onko kristinusko determinististä. Farisealaisuus tuomitsee teeskentelyn. Kristillinen peruskäsitys. Farisealaisuuden oppi vapaudesta. Kristillinen käsitys vapaudesta. Farisealaisuuden oppi ihmisen jumalallisesta kipinästä ja käsitys syntiinlankeemuksesta. Hyvä ja paha taipumus. Kristillinen etiikka ja oppi syntiinlankeemuksesta. Kyky koetella mikä on oikein. Toisten esikuvaksi asettuminen. Kristityt maailman valkeutena. Viettelykset. Uskossaan ja omassatunnossaan heikkojen huomioon ottamien. "Vanhurskaan" yleinen turmeltuneisuus.

4. Perusvastakkaisuus: Kääntyminen - uudestisyntyminen. Vanha ihminen - uusi ihminen.

Olson, Bruce   Tämän ristin tähden tapan sinut
{Jumalan banaanipuu}

Perussanoma Oy. 3. p. 2010. 221 s. Alkuteos: Bruchko (For this cross I'll kill you). Suom. Pirkko Poutiainen. Alku- ja loppusanat suom. Mervi Pöntinen.

Ilosanoman välittäminen motiloni-intiaaneille Kolumbian ja Venezuelan rajaseudulla. Kielitieteilijä ja sosiologi Bruce Olsonin elämänkerta.

Sisällys: Alkusanat: Yhdeksän kuukauden vankeus. Esipuhe. 1. Kotiinpaluu. 2. Kuka on minun Jumalani? 3. Ristiriitoja. 4. Lähetyssaarnaajaksiko? 5. Ensimmäiset intiaanit. 6. Yhdennellätoista hetkellä. 7. Levottomuuksia. 8. Kuoleman hipaisu. 9. Lahjus. 10. Pelottava vastaanotto. 11. Sivistyksen parissa. 12. Odotusta. 13. Pettymyksiä. 14. Veriveli. 15. Ihmissyöjäksi epäiltynä. 16. Yhteistyöhön perinteisen parantajan kanssa. 17. Jeesus, motiloni-intiaani. 18. Tiikeriyö. 19. Arkipäivän ihmeitä. 20. Kuin Daavid ja Joonatan. 21. Gloria. 22. Tuho uhkaa. 23. Kurimuksessa. 24. Taivaanrannan tuolle puolen. Loppusanat.

Oravala Auk.   Erämaan profeetta
Historiallinen ja elämänkerrallinen romaani

Werner Söderström Osakeyhtiö. 6. p. 1950. 477 s.

Romaani herännäisliikkeen paimenesta Paavo Ruotsalaisesta (1777 - 1852). Kirjoittajan kuuluisin teos.

Paleario, Antonio   Ristiinnaulittu Kristus ja Hänen armotyönsä

Perussanoma Oy. 2011. 108 s. Kielellisesti uudistettu vuoden 1875 suomennoksen pohjalta. Italialainen alkuteos: Beneficio di Cristo (?)

Italialaisen Antonio Palearion (n. 1500 - 1570) kirjoittama hartauskirja. Käsittelee ihmisen vanhurskauttamista sekä uskon ja tekojen suhdetta.

Sisällys: Alkusana nykylukijalle. Johdanto. 1. luku: Perisynnistä ja ihmisen turmeltuneisuudesta. 2. luku: [Jumalan antamasta laista, joka on meille sitä warten annettu, että synnin tunnon kautta ja kun meidän on mahdotonta omin töin wanhurskaaksi tulla ottaisimme pakomme Jumalan laupeuteen. Tulemisestamme wanhurskaiksi ainoastansa uskon kautta.] 3. luku: Syntien anteeksiantamisesta, meidän vanhurskauttamisestamme sekä pyhityksestämme, jonka voi saada vain Kristukselta. 4. luku: Elävän uskon vaikutuksesta sekä yhteydestä ihmisen ja Kristuksen välillä. 5. luku: Miten ihminen voi uskossa pukea ylleen Kristuksen? 6. luku: Miten oikea usko voi vahvistua ja säilyä?

Teoksen ensimmäinen italiankielinen painos on julkaistu ilman tekijän nimeä vuonna 1542. Pelkästään Venetsiassa teosta painettiin tuolloin 40 000 kappaletta. Tämän teoksen johdosta kirjoittaja hirtettiin ja poltettiin yhdessä löydettyjen teosten kanssa 1570. Kirja oli kateissa lähes 300 vuotta. Vuonna 1847 löydettiin teoksen englanninkielinen käännös vuodelta 1638. Pian sen jälkeen löytyi italiankielinen käännös vuodelta 1543. Teos julkaistiin uudelleen italiaksi, englanniksi ja ranskaksi 1859 ja käännettiin Saksaksi samana vuonna. Suomeksi se on käännetty 1875 ja ndongaksi 1981.

Penn-Lewis, Jessie   Walesin herätys
ja sen salattuja lähteitä

Ristin Voitto. 2. p. 1968. 111 s. [Alkuteos: The Awakening in Wales & Some of the Hidden Springs.] Suom. Lauri Öhrnberg.

Kuvataan Walesin tapahtumat vuosina 1902 - 1905, niiden taustat ja hedelmät sekä analysoidaan aidon uskon virvoituksen tuntomerkit.

Sisällys: Johdanto. 1. luku: Ensimmäinen helluntai Jerusalemissa ja Jooelin ennustus. - Rukousliike. - Rukouspiirit 1902. - Kristuksen ristin saarnan uudistus.

2. luku: Walesin ruhtinaskunta. - Herätysprofeetta. - Hänen viimeinen sanomansa Walesille 1903. - Ensimmäinen Llandrindod-konferenssi elokuussa 1903.

3. luku: Elämänvirta New Quayassa helmikuussa 1904. - Toinen konferenssi Llandrindodissa elokuussa 1904. - Puoliyön rukouskokous. - Virrat nousevat syksyllä.

4. luku: New Quayssa syyskuussa 1904. - Blaenanerchin kokous. - Evan Robertsin henkikaste. - Loughrissa marraskuussa 1904. - Nousuaalto ja sen vaikutukset.

5. luku: Eri kanavien kautta kulkeva ylivuotava virta. - Miten Pyhä Henki vaikutti monilla paikkakunnilla. - Siitä johtuva yleinen vaikutus seurakunnissa.

6. luku: Elämän virrat Pohjois-Walesissa. - Piirteitä Ponkeysta kesäkuussa 1904. Nousuaalto Rhos'issa marraskuussa 1904. - Bethesdan hajaannus korjautuu.

7. luku: Sanoma seurakunnalle. - Havainto-opetusta Walesissa. - Golgatan merkitys herätykselle.

Pietilä, Hannu   Hannulan aika
Kuvaus vuosisadan alun herätyksestä

Veikko Koskinen. 3. p. 1985. 194 s.

1900-luvun alun herätyksen kuvaus ja analyysi. Herätystä on kutsuttu myös Hannulan herätykseksi lähetystyöntekijä Frans Hannulan (1855 - 1914) mukaan.

Sisällys: Herätystä ympäri maailman. Herra kutsuu todistajansa. Hannula palaa kotimaahan. Lounais-Suomen herätys alkaa. Herätys puhkeaa Helsingissä v. 1906. Ovet avutuvat. "Kotimaa" herätyksen aseena. Hannulan muistomerkki. Hengelliset pappeinkokoukset. Seurakunnallinen nuorisotyö orastaa. Herätysliikkeen julistus ja sielunhoito. Myötä ja vastaan. Herätyksen siunaus. Lähdeviittauksia.

Pippert, Rebecca Manley   Suola purkista ulos
Evankelioiminen elämäntapana

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja koululaislähetys. Kirjaneliö. 1988. 175 s. Alkuteos: Out of the Saltshaker. Suom. Ritva Miettinen. Esipuhe Walter Trobisch.

Hengellisen ihmisen luonteva tapa todistaa.

Sisältää pääluvut: 1. Pingottaja Barcelonassa. 2. Jeesus, evankelista. 3. Jeesus, Herra. 4. Kysymys tärkeysjärjestyksestä: Jeesus ja fariseukset. 5. Kysymys pyhyydestä: Jeesus ja fariseukset. 6. Kysymys kuuliaisuudesta: Jeesus ja fariseukset. 7. Kristus meidän kanssamme. 8. Jeesuksen kanssa joka tilanteessa. 9. Keskustelutyylin kehittäminen. 10. Kolme keskustelumallia. 11. Uskomme perusteiden selittäminen. 12. Yhteisön todistus.

Pontoppidan, Erik   Uskon peili
{Kaunis Uskon Speili}

Ev.lut. Herätysseura. 1981. 165 s.

Tanskalaisen piispan (1698 - 1764) teos käsittelee uskon kahta puolta: Jumalan luo pakenevaa uskoa ja Hänessä lepäävää uskoa. Teos sisältää lainauksia kristillisistä klassikoista.

Sisällys: Alkulause. Ensimmäinen osa, Autuaaksitekevän uskon todellisesta olemuksesta, 9 lukua. Käsittelee mm. tietoa, suostumista ja luottamista.

Toinen osa, Uskon tunteesta suorana todistuksena Pyhältä Hengeltä, 11 lukua. Käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä: Onko todella sellaista uskon lepoa ja voimaa, jota ihminen voi saada kokea? Mitä se on, ja mikä on sen perusta? Voivatko kaikki uskovat omistaa sen? Mitä uskovan tulee tehdä, kun hän joko omistaa tämän armon tai häneltä puuttuu se?

Kolmas osa, Järjenmukaisen uskon koettelemisesta - oman henkemme todistus, 5 lukua. Käsittelee mm. seuraavia tuntomerkkejä: rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäisiin, Hengen taistelu lihaa vastaan, mielen uudistus, vanhurskauden teot ja sielun yhteys Jumalan kanssa.

Liitteenä Pontoppidanin kommentoimana hovisaarnaaja Petrus Molinaeuksen kirjoitus: Vanhurskauttavan uskon todellinen olemus.

Pullinger, Jackie  

Lohikäärmeen ajo
Päivä Osakeyhtiö. 5. tarkistettu p. 2009. 298 s. Alkuteos: Chasing the Dragon. Suom. Maija Roinila.

Kirjailijan työ narkomaanien parissa Walled Cityssä, Hongkongissa.

Sisältö: Alkusanat. Uuden painoksen esipuhe. Sanasto. 1. luku: Verijäljet. 2. luku: Hitaalla laivalla Kiinaan. 3. luku: Sitä sanotaan pimeydeksi. 4. luku: Nuorisokerho. 5. luku: Valoa pimeydessä. 6. luku: Triadit. 7. luku: Isoveli valvoo. 8. luku: Lohikäärmeen ajo. 9. luku: Tuska yltyy. 10. luku: Koeta Jeesusta. 11. luku: Stefanus-asuntolat. 12. luku: Viihdyttävät enkelit. 13. luku: Todistajat. 14. luku: Vangit vapautuvat. 15. luku: Vaella Hengessä. 16. luku: Vanhojen miesten unelmia. 17. luku: Nuorten miesten työnäkyjä.

Päivänsalo, Hannu   Antamisen salaisuus

Karas-sana. 2004. 112 s.

Jumalan valtakunnan työhön antaminen etuoikeutena.

Sisältää pääluvut: Miksi kirjoitin tämän kirjan; (1) Antava Jumala; (2) Antaminen ja armo; (3) Antamisen mieli; (4) Taloudenhoitajan tehtävä; (5) Antamisen siunaus antajalle; (6) Antamisen vastaanottajille tuoma siunaus; (7) Antaminen tekee mahdolliseksi evankeliumin etenemisen; (8) Kenelle, kuinka paljon ja miten? Teoksen lopussa on keskustelu- ja mietiskelykysymyksiä kuhunkin lukuun.

Qureshi, Nabeel   Etsin Allahia, löysin Jeesuksen

Perussanoma Oy. 2. p. 2016. 276 s. Alkuteos: Seeking Allah, Finding Jesus. Suom. Kirsi Nisula.

Islam ja kristinusko törmäyskurssilla - ihmisen sydämessä.

Sisällys: Kiitokset. Johdanto. Prologi: Allahia etsimässä. Osa 1 - Kutsuttu rukoukseen: 1. Isieni rukoukset. 2. Äidin usko. 3. Neljän hengen yhteisö. 4. Täydellinen kirja. 5. Kertomuksia profeetasta. 6. Vanhurskauttavat rituaalirukoukset. 7. Monimuotoinen islam. 8. Sharian tie. 9. Uskovien unia. 10. Siunauksen kuukausi.

Osa 2 - Islamin lähettiläänä: 11. Kolmas kulttuuri. 12. Muslimina lännessä. 13. Pyörtymisteoria ja sijaisuhri. 14. Isä on suurempi kuin Jeesus. 15. Taivaan portit ja helvetin tuli. 16. Kallisarvoinen traditio. 17. Merkkejä taivaalla. 18. Kunnia ja auktoriteetti. 19. Rauhan uskonto.

Osa 3 - Uutta testamenttia koettelemassa: 20. Kuinka meistä tuli veljeksiä. 21. Kuinka silmäni avautuivat. 22. Kehittyvä teksti. 23. Luotettavuuden uudelleenarviointia.

Osa 4 - Ristin luo: 24. Lakmustestejä. 25. Kuinka pyörtymisteoria ristiinnaulitaan. 26. Muslimi kirkossa. 27. Väittely ylösnousemuksesta.

Osa 5 - Oliko Jeesus kuolevainen Messias vai taivaallinen Jumalan poika? 28. Genetiikka ja Jeesus. 29. Jeesus loi puusepät. 30. Jumala ja Ihmisen poika. 31. Polemiikkia Paavalista ja varhaisin Jeesus.

Osa 6 - Kristillisen sanoman perustelut: 32. Jännite ja kolminaisuus. 33. Kolminaisuus ja resonanssi. 34. Pelastus vaakakupissa. 35. Evankeliumin arviointia.

Osa 7 - Totuus Muhammadista: 36. Muhammadin uudelleenarviointi. 37. Virheetön profeetta. 38. Verhottu väkivalta. 39. Muhammad rasul Allah?

Osa 8 - Koraanin pyhyys: 40 Koraanin luotettavuus. 41. Koraani, luonnontiede ja bucailleismi. 42. Hadithit ja Koraanin historia. 43. Puolisot ja orjatytöt.

Osa 9 - Epäilevä usko: 44. Järki ja ilmestys. 45. Ristin seuraamisen hinta. 46. Olen lähellä, etsikää, niin te löydätte. 47. Ristien kenttä.

Osa 10 - Jumalan käden ohjauksessa. 48. Unien tulkintaa. 49. Ahdas ovi. 50. Ulos moskeijasta johtava portaikko. 51. Suruaika. 52. Sana puhuu. 53. Löysin Jeesuksen.

Epilogi. Sanasto. Viitteet.

Rahkila, Pekka  

Säihkyvät kivet
Kiviin kaiverrettu luomiskertomus

TV7 Kustannus. 2. painos 2016. 179 s.

Kirjoittaja, joka on Geologi ja pastori, käsittelee luomista ja Raamatussa mainittuja jalokiviä.

Pääluvut: Esipuhe. Kiitokset. Johdanto.

Maan synty ja muotoutuminen: Vedenpaisumus. Jääkausi. Jääkauden jälkeinen maailma. Raamatullinen aikataulu.

Maapallon rakenne: Outokummun syväkairaus. Kuolan SG-3-kairausprojekti. Yhteinen alkumannerlähtökohta. Nykyiset mannerliikunnot. Maan magnetismi.

Aineen olemus.

Jalokivet: Väri. Viiru. Kovuus. Ominaispaino. Kidejärjestelmät. Mineraalien optiset ominaisuudet. Upamalmit. Pegmatiittijuonet. Kimberliittipiiput. Hydrotermiset juonet. Vulkaniitit. Metamorfoituneet kivilajiympäristöt. Rapautumisvyöhykkeet. Vanhan testamentin kaksi jalokiviluetteloa. Jalokivien nimihistoriaa. Omaisuuskansan jalokivien alkuperä. Uusi testamentti ja Uusi Jerusalem. 1. Jaspis. 2. Safiiri. 3. Kalkedon/Kalsedoni. 4. Smaragdi. 5. Sardonyksi. 6. Sardion/Karneoli. 7. Krysoliitti. 8. Berylli. 9. Topaasi. 10. Krysopraasi. 11. Hyasintti. 12. Ametisti. Kulta. Akaatti. Onyksi. Rubiini. Turkoosi. Kolme puuttuvaa kiveä. Rubiinin ainutlaatuisuus.

Kuvaliite. Jalokivet. Termejä ja käsitteitä. Lähteitä ja lisälukemista.

  Ramu, Voitto   Älkää jokaista henkeä uskoko

Exodus kustannus. 7. p. [2001]. 32 s.

Verkkoversio: <https://vapaasana.swedishforum.net/t46-voitto-ramu-alkaa-jokaista-henkea-uskoko>.

Henkien erottaminen ja koetteleminen Johanneksen ohjeen (1. Joh. 4: 1 - 3) ja käytännön kokemusten opastamana, profeetan ja profetian luotettavuus sekä ajan hengen arvioiminen. Takakannessa Urho Muroman opetuksia Pyhästä Hengestä.

Sisällys: Miksi tämä vihkonen? 1. Johdanto. 2. Tässä se on. 3. Mitä siinä oikein sanottiinkaan? 4. Miten tuo koetteleminen sitten käytännössä on tehtävä? 5. Entä miten "profeetan" käy? 6. Huomaa ja muista tärkeä ero. 7. Entä voidaanko profeettaan luottaa? 8. Jälki on pelottavaa. 9. Miksi vääristä profetioista ei opita mitään? 10. Mitä tehdä? 11. Onko sitten ruvettava karttamaan Hengen toimintaa? 12. Mikä on totuus? 13. Pysy siinä mistä olet varma. 14. Älä anna kiihottaa itseäsi. 15. Pysy uskollisena Yljälle. 16. Olet saanut jo kaiken, -ristin tien-, tyydy siihen. 17. Henkien sekasotkun aikaa. 18. Jumala lähettää väkevän eksytyksen. 19. Jeesus tekee ihmeitä vieläkin. 20. Pyhä Henki on jo vuodatettu. 21. Näinkö siinä käy? 22. Henkien koettelemisen tärkeyttä kuvaavia Raamatunkohtia. 23. Mitä Pyhä Henki tekee Raamatun mukaan? Liite 1. Mitä Raamattu sanoo lopussa tapahtuvista ihmeistä?

Rawlings, Maurice   Kuoleman tuolla puolen

Suomen Raamattuopiston säätiö. PerusSanoma oy. 4. p. 1991. 146 s. Alkuteos: Beyond Death's Door. Suom. Mervi Pöntinen. Julkaistu myös äänikirjana.

Sydänsairauksien erikoislääkärin havaintoja ja pohdintoja kuoleman rajan takaa palanneiden kertomuksista.

Sisältää pääluvut: 1. Helvettiin ja takaisin, 2. Elvyttäminen, 3. Kuolinsyyt, 4. Käsityksiä kuolemasta, 5. Kokemuksia kuolemanjälkeisestä elämästä, 6. Käyntejä "taivaassa", 7. Käyntejä "helvetissä", 8. Kuolevan potilaan kohtelu, 9. Mistä on kysymys, 10. Jumalan tarjous.

Reichman, Sven   Lammasten vaatteissa
Uskonliike ja menestysteologia raamatullisessa läpivalaisussa

Kuva ja Sana. 1991. 144 s. Alkuteos: Allt är inte gud som glimmar, 1989. Suom. Leena Huima.

Uskonliikkeessä mukana työskennelleen kuvaus ja analyysi.

Sisältää pääluvut: 1. Omia kokemuksia, 2. Uudestisyntynyt, 3. "Usko on nyt", 4. Jumalan usko, 5. Tieto ja profetia, 6. Väärää ilmoitusta, 7. Voima ja kunnia, 8. Rukouksen synnytyskipu, 9. Jeesus tuonelassa, 10. Vetovoima, 11. Osatotuuksien palapeli, 12. Karismat, 13. Kristuksessa, 14. Autuaita ovat köyhät.

Richardson, Don   Iankaikkisuus heidän sydämessään

Ristin Voitto r.y. 1986. 259 s. Alkuteos: Eternity in Their Hearts, 1981. Suom. Salme Moksunen.

Antropologin ja lähetystyöntekijän kuvaus kansoista, jotka uskovat Luoja-Jumalaan, ja evankeliumista koko maailmalle.

Sisällys: I osa: Maailma valmiina evankeliumille, Melkisedek-tekijä: 1. Etäisestä Jumalasta tienneitä kansoja. 2. Hukatusta kirjasta tienneitä kansoja. 3. Kansoja ja kummallisia tapoja. 4. Tutkijoita ja kummallisia teorioita.

II osa: Evankeliumi valmiina maailmalle, Aabraham-tekijä: 5. Nelituhatvuotinen yhteys. 6. Messias kaikille kansoille. 7. Apostolien tekoihin kätkeytyvä sanoma.

Rongliang, Zhang; Bach, Eugene   Lujana Kristuksessa
Rohkean kiinalaispastorin elämäntarina

Avainmedia Lähetysjärjestö ry. 2016. 220 s. Alkuteos: I Stand with Christ. Suom. Reija Becks.

Zhang Rongliangin elämä Kiinan maanalaisessa seurakunnassa.

Sisällys: Kiitokset. Veli Yunin esipuhe. Alkusanat: Todistukseni kuuluu Kristukselle. 1 Suuri harppaus eteenpäin. 2 Isoisä Sun. 3 Kulttuurivallankumous. 4 Er Qi -yhteisön jengi. 5 "Minä pysyn lujana Jeesuksessa Kristuksessa." 6 Kuulustelua, kidu[tu]sta ja pakkotyöleiri. 7 Viisi mustaa. 8 Kommunistipuolueen orjat. 9 Li Tianen. 10 "Saatanan leiri" - lohikäärmeen kita. 11 Uskonnollinen rikollinen. 12 Talvensulo. 13 Kuoleman partaalla. 14 Feng-setä. 15 Herra kuulee vankien huokaukset. 16 Kiinalainen purim. 17 Koskaan ei ole turvallista jäädä paikoilleen. 18 Sanoma eteni salamannopeasti. 19 Fangchengin kotiseurakunta. 20 Herätyksen tulet. 21 Ankaraa vainoa. 22 Maanalaiset verkostot. 23 Seurakuntia yhdistämässä. 24 Uskontunnustus. 25 Yhteyttä yhteisissä kärsimyksissä. 26 Amerikan-vierailu. 27 Tarkkailtavana. 28 Oikeudenkäynti. 29 Poliittinen vanki. 30 Halvauskohtaus! 31 "Etkö halua lähteä?" 32 Kiinan tarina. Loppusanat: Virran haarat. Kirjoittajat.

Rosenius, C. O.   Vanhurskaana Jeesuksessa

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. 1976. 140 s. Alkuteos: Rättfärdig i Jesus, 1974. Suom. Helinä Kuusiola. Roseniusta nykysuomeksi 4.

Käsittelee vanhurskauttamisen merkitystä.

Pääluvut: Johdanto. Vanhurskaana Jeesuksessa - laista vapaana. Vanhurskaana Jeesuksessa - vapaana kaikesta synnistä. Vanhurskaana Jeesuksessa - kaikesta omasta paljaaksi riisuttuna. Vanhurskaana Jeesuksessa - joka hetki kaikessa syntisyydessämme.

Rostampour, Maryam; Amirizadeh, Marziyeh; Perry, John   Vankina Iranissa

Kuva ja Sana. 2013. 288 s. Alkuteos: Captive in Iran, A Remarkable True Story of Hope and Triumph amid the Horror of Teheran's Brutal Evin Prison. Suom. Risto K. Träff.

Kahden kristityn naisen kuvaus vankeudesta Iranissa.

Sisällys: Esipuhe. 1. Ei mitään huolta. 2. Syylliset tytöt. 3. Tie Vozaraan. 4. Kunnian kyltti. 5. Uusia ystäviä, vanhoja kysymyksiä. 6. Uskon juhlaa. 7. Evin, meidän kirkkomme. 8. Jumalan lapset. 9. Nälkäisten ruokkiminen. 10. Ikävä maine. 11. Henki altis, liha heikko. 12. Oikeudenmukaisuus ja lahjomattomuus. 13. Sidotuin silmin ja siunattuna osastolla 209. 14. "Teloittakaa meidät!" 15. Uskon oppitunti. 16. Erilainen vapaus. 17. Tarkkaileva maailma. 18. Uutisten odottelua. 19. Yli ymmärryksen. 20. Jumala tekee työtään. 21. Ajat muuttuvat. 22. Salaperäisiä vieraita. 23. Syyllisiksi leimattuina. 24. Odotamme Herraa. 25. Ei sitä mitä me odotimme. 26. On tuleva päivä. Jälkisanat. Viitteet. Kuinka tämä kirja syntyi. Kiitokset. Tekijöistä.

Ruotsalainen, Paaval   Muuan Sana Heränneille Talonpojan Säädystä
Alkuansa Lähetyskirja muutamille tuttawille eräässä Seurakunnassa Pohjanmaalla

Präntätty J. Kastrenin tykönä. 1847. 12 s. Fraktuura.

Alkuteos sisältyy valokuvattuna Tapani Ruokasen teokseen: Talonpoikain herättäjä Paavo Ruotsalainen (Werner Söderström Osakeyhtiö. 1989). Teos sisältyy liitteenä Tapani Ruokasen teokseen Ukko-Paavo, Paavo Ruotsalainen ja 1800-luvun heräävä Suomi (Kustannusosakeyhtiö Otava. 2002). Teos sisältyy myös kokoelmaan Paavo Ruotsalaisen kirjeet (Herättäjä-Yhdistys r.y. 2. p. 1986. Kirje nro. 89).

Verkkoversio: <www.kirjasilta.net/ruotsalainen/kirjeet/kirjeet.html#89>.

Paavo (Paaval) Ruotsalainen (1777 - 1852) käsittelee kirjoituksessaan seuraavia herätykseen liittyviä kysymyksiä: Miksi kaikki Herran herättämät eivät tule autuaiksi? Miten ja miksi osa heränneistä eksyy? Mikä on ahdas portti? Miten tullaan autuaaksi? Mitä on uusi syntyminen? Miksi oppineiden neuvot eivät kysyjää auta?

Sisältää kaksi otsaketta: Edellä Maine [=esipuhe]. Rakkaat Ystävät!

Saarisalo, Aapeli   Hyvä Opettaja
Evankeliumien Jeesus oman aikansa valossa

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1957. 288 s. + valokuvia 30 s. [Trilogia Jeesuksen elämästä, 2. osa.]

Jeesus opettajana evankeliumien ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa. Trilogiassa teosta edeltää Suuri Parantaja ja seuraa Syntisten Vapahtaja.

Sisältää luvut: Kuolleen meren profeetta. Herätys yli koko maan. Miekka sielun lävitse. Oppilaasta opettaja. Tuntematon mies. Taivaan tikapuut. Ukkosenjylinän pojat. Uuden temppelin rakentaja. Yöllinen keskustelu. Samarian nainen. Kotikaupunkinsa hylkäämä. Jeesuksen ajan jumalanpalvelus. Syntisten ystävä. Välikohtauksia aterialla. Sydämen puhdistus. Vilja kasvaa kuin palmupuut. Valoisa pilvi. Ken suurin on. Suuntana Jerusalem. Naiset seurasivat Jeesusta. Lasten on valtakunta. Valtakunnan salaisuudet. Katsokaa kedon kukkia. Väsymätön vaeltaja.

Saarisalo, Aapeli   Ihmisen Poika

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1986. 235 s.

Ihmisen Poika evankeliumien ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa. Sisältää enimmäkseen aiheita, joita kirjoittaja on käsitellyt aiemmissa teoksissaan: Messiaskuningas, Suuri Parantaja, Hyvä Opettaja, Pietari, suuri kalastaja ja Neljä evankelistaa.

Sisältää luvut: Paimenten löytö. Herääminen. Messiasta odottava veljeskunta. Kuningas on syntynyt. Miekka sielun lävitse. Aamun koittaessa. Neitseestä syntyminen. Synagogakoulu. Rakentajan poika. Sukujuuret. Työväkeä. Kuolleenmeren profeetta. Herätys yli koko maan. Taivaan tikapuut. Jaakobin kaivolla. Sairas ilman ystäviä. Koko kaupunki liikkeellä. Sairaan synnit anteeksi. Paljon kärsinyt parantui vaivastaan. Kuurot kuulevat ja sokeat näkevät. Kuollut mies herää. Täydellinen ihmissydämen tuntemus. Sielun pelastus ja ruumiin parantuminen. Korkeuden polkuja nöyryyden askelin. Äiti Salome. Temppelin puhdistus. Leivän murtaminen. Juonittelevan tuomarin edessä. Juonittelevan neuvoston päätös. Ristiinnaulittu. Ylösnoussut. Historiallisia tosiasioita. Hän saapuu. Hän ei viivyttele vaan odottaa.

Saarisalo, Aapeli   Jerusalem, jos unhotan sinut.
Kuvia pyhän kaupungin ja sen kansan vaiheista

Werner Söderström Osakeyhtiö. 2. p. 1963. 256 s. + kuvia 32 s. ja 2 karttaa.

Jerusalemiin liittyviä kuvauksia Raamatun ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa.

Sisällys: Alkusana. Via Dolorosa. Jerusalemin näköalat. Ylhäinen Siionin vuori. Kärsimysten yhteys. Kauniin portin viisitoista askelmaa. Herodeksen temppeli. Ei kiveä kiven päälle. Rauhan asumasija. Bysanttilainen loistokausi. Keisarinna kirkkojen rakennuttajana. Pyhiinvaeltajien määränpää. Öljyvuoren pyhät paikat. Muhamettilaisten toivioretket. Ristiretkien varjopuolet. Salaiset juutalaiset. Geton muurit. Uskonpuhdistus ja juutalaiset. Rukouskirjan merkitys. Siionismin synty. Saksalainen temppeli. Keisari saapuu Jerusalemiin. Venäläiset pyhiinvaeltajat. Pohjoismainen siirtokunta. Itkumuurin ääressä. Jerusalemin temppeli ja rukousmatto. Kaksi luola-asukasta. Hunajaa kalliosta ja öljyä kovasta kivestä. Suljettu viinitarha. Ennustukset toteutuvat. Silmäys taaksepäin. Jerusalem katsoo eteenpäin. Valitun kansan vaellus. Uusi Jerusalem. Kirjallisuusluettelo.

Saarisalo, Aapeli   Messiaskuningas
Evankeliumien Jeesus juutalaisen kirjallisuuden valossa

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1928. 187 s. + värikuvia 5 s.

Verkkoversio: <lbl.jesusanswers.com/saarisalo/>.

Messiaskuningas evankeliumien ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa. Kirjoittajan ensimmäinen teos Jeesuksen elämästä.

Sisältää luvut: "Kun aika oli täytetty". Ilmoitus Kuninkaan edeltäjän syntymästä. Ilmoitus Kuninkaan syntymästä ja hänen edeltäjänsä syntymä. Kuninkaan syntyminen. Mooseksen lain vaatimukset lapsen syntyessä. Jeesuksen lapsuusaika. Ensimmäinen tunnettu Jeesuksen lausuma sana. Erämaassa huutavan ääni. Johannes Kastaja ja Jeesus. Häät Galilean Kaanassa. Pyhäkön puhdistus. Jeesus ja Nikodeemus. Jeesus seurustelee samarialaisten kanssa. "Hän opetti heidän synagogissaan". Jeesus parantaa sapattina Betesdan lammikolla.

Liitteitä: Kertomuksia Jeesuslapsesta ulkopuolelta evankeliumien. Rabbiinisesta sapattilaista. Synagogan liturgia. "Juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa". Targumeista. Juutalainen proselyyttikaste.

Saarisalo, Aapeli   Muuttuva Pyhä maa
Hajamietteitä ja muisteloita Pyhän maan vaiheista

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1980. 251 s. + 16 kuvasivua.

Kirjoittajan muistelmia Israelista ja maan historian kuvausta.

Sisällys: Saatesanat. 1. Autiomaa vallataan auralla. 2. Juutalainen edellä, arabi perässä. 3. Maa käy saastaiseksi ihmisen alla. 4. Siionisti Herzl ja unelma Israelista. 5. "Päivä on lyhyt ja urakka suuri". 6. Uudisraivaaja Saara Malkin. 7. Pioneeriperhe. 8. Tel Avivin perustaja. 9. Kinneret. 10. Arabin ja juutalaisen ystävyys. 11. Salaperäinen lahko. 12. Maanviljelysinsinööri Raahel Ben-Zvi. 13. Siirtokunta Pohjolasta. 14. "Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää". 15. Kolme puuta. 16. Viinitarha. 17. Ihminen elää vedestä ja ilmasta. 18. Raamatun lääke- ja ravintokasveja. 19. Pyhiinvaeltajat ja matkamuistot. 20. Kaksi matkamiestä Galilean vuorilla. 21. Katukuvia pyhästä kaupungista vuosikymmenien takaa. 22. Savitauluja, papyrustekstejä ja pergamenttikääröjä. 23. Arkeologit ja kamarioppineet. 24. Vuorelle hiljaisuuteen. 25. Jeesuksen kotiseutu. 26. Muuttumaton Raamattu.

Saarisalo, Aapeli   Neljä evankelistaa

Werner Söderström Osakeyhtiö. 2. p. 1962. 251 s. + valokuvia 30 s.

Käsittelee evankeliumien kirjoittajien persoonaa ja elämää Raamatun sekä juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa.

Sisältää luvut: Antiikin uskonnollinen tilanne. Hellenismi Raamatun maissa. Historiallinen järvi. Mikä kirjallisuuden laji? Kuolleen meren veljeskunta. Matteuksen evankeliumin aitous. Matteuksen henkilö. Johannes ja Markus. Markus ja Pietari. Suuri kalastaja. Kreikkalainen Luukas. Rakas lääkäri. Luukas ja naiset. Historian tutkija. Asiallinen kirjailija. Laintuntija. Meren tuttu. Julistaja. Luukas ja Johannes. Johanneksen elämänkaari. Evankeliumin kuva Johanneksesta. Ylpeä nöyrtyy. Neljäs evankelista. Peiteniminen opetuslapsi. Saddukeus ja Johannes. Jerusalem ja Rooma.

Saarisalo, Aapeli   Paavali suuri vaeltaja

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1962. 260 s. + valokuvia 32 s. Karttaliite.

Paavalin persoona ja elämä Raamatun ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa.

Sisällys: I osa - Elämänvaiheet: Alkuvoimainen mies. Ajan täyttymys. Kääntymys. Ensimmäinen matka. Toinen matka. Kolmas matka. Roomaan.

II osa - Kirjallinen toiminta: Galatalaiskirje. Korintolaiskirjeet. Puustavi ja henki. Roomalaiskirje. Kolossalaiskirje. Yksityiskirje. Nimetön kirje.

III osa - Erikoistutkielmia: Antiokia. Galatian ongelmia. Purppuravärjäys vanhalla ajalla. Ateenassa ja Korintossa. Roomalaiset maantiet. Merimatka. Paavalin seurakunta. Paavali ja avioliitto. Paavali ja naiset. Persoonallisia ongelmia. Paavali ja keisari. Paavalin toiminta aikajärjestyksessä.

Saarisalo, Aapeli   Pietari suuri kalastaja

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1967. 224 s + valokuvia 24 s.

Pietarin persoona ja elämä Raamatun ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa.

I osa - Elämänvaiheet: Kalastajan kutsumus. Merellä nousi myrsky. Korkeuden polkuja nöyryyden askeliin. Katkerat kyyneleet. Ylösnousemuksen aamu. Suuri muutos. Isän lupaus. Vainot alkavat. Samariaan ja Joppeen. Taivaallinen näky. Avoimet ja suljetut ovet. Rohkeaa rajankäyntiä. Kolmen miehen linja. Ennustukset toteutuvat.

II osa - Kirjallinen toiminta: Päämäärä kangastaa. Vaarat uhkaavat. Luotaan työntävä evankeliumi. Uudestisyntymisen ihme.

III osa - Erikoistutkielmia: Sukulaissieluja. Historiallisia tosiasioita. Henget olivat alamaisia. Hajaannus ja kotiinpaluu. Henki liikkui vetten päällä. Kultamalja. Jaakobin kirje. Pietari piispana. Pietarin toiminta aikajärjestyksessä.

Saarisalo, Aapeli   Raamatun sanakirja

Data Universum Oy. Uudistettu painos 2009. 525 s. Kuvitettu. Teoksesta on myös sähköinen versio.

Hakusanakirja, joka sisältää lähes 2300 sanaa selityksineen. Teoksen ruotsinkielistä laitosta on käytetty oppikirjana Lundin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja Ruotsin laajalle levinneessä opintokerholiikkeessä. Sopii läpiluettavaksi. Perehdyttää Raamatun ajan elämänpiiriin ja kulttuuriin auttaen Jumalan sanan ymmärtämisessä.

Sisällys: Ensimmäisen painoksen esipuhe. Toisen painoksen esipuhe. Viidennen painoksen esipuhe. Uudistetun painoksen esipuhe. Kirjallisuutta. Raamatun kirjojen nimien lyhennykset. Teoksessa käytetyt lyhenteet. Sanahakemisto.

Saarisalo, Aapeli   Suuri Parantaja

Werner Söderström Osakeyhtiö. 3 p. 1958. 189 s. + valokuvia 32 s. 2 karttaa. [Trilogia Jeesuksen elämästä, 1. osa.]

Jeesus parantajana evankeliumien ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa. Trilogia jatkuu teoksissa Hyvä Opettaja ja Syntisten Vapahtaja.

Sisältää luvut: Aamun koittaessa. Daavidin huoneen Herra. Kuningas on syntynyt. Jeesuksen lapsuus ja nuoruus. Taitava työntekijä. Isä ahtaalla pojastaan. Sairas ilman ystäviä. Koko kaupunki liikkeellä. Synnin ja sairauden pelottava vertauskuva. Sairaan synnit anteeksi. Yli kaikkien rajojen. Sureva äiti saa lohdutuksen. Nuhteli myrskyä, riivaajahenkiä ja tauteja. Paljon kärsinyt parantui vaivastaan. Jännitystä surutalossa. Sairaat parannetaan, nälkäiset ravitaan. Ensin parantui äiti, sitten tytär. Kuurot kuulevat ja sokeat näkevät. Kuolemantuomio sapattirikoksesta. Menestyksellinen kokeilu. Suuri on hengellinen sokeus. Kuollut mies herää. Ruumiimme Pyhän Hengen temppelinä. Ihmissydämen täydellinen tuntemus. Sielun pelastus ja ruumiin parantuminen.

Saarisalo, Aapeli   Sydämeni asioita

Kuva ja sana. 1982. 135 s. + kuvia 8 s. Aapeli Saarisalon kuva-albumista.

Kirjoittajan (1896 - 1986) kooste hänelle tärkeimmistä asioista, joista hän toivoo kiinnekohtia lukijalleen.

Sisältö: I Elämän eväät. II Jumalan armolahjat. 1. Elämän tarkoitus. 2. Jobin kärsimys. 3. Lutherin ahdistuneisuus. 4. Elämäntien muukalaiset. III Parantajan seurassa. 1. Ihmisen keho. 2. Sairaus Raamatun taustalta. 3. Jumala parantaa. IV Taistelu Raamatusta. 1. Raamatun muinaistutkimuksen polkuja. 2. Raamattu ei joudu häpeään. 3. Raamatun kääntämisestä. 4. Luolasta löytyi aarrekätkö. V Pyhä maa. 1. Lupausten luvattu maa. 2. Sodan ja rauhan arabit. 3. Juutalainen professori Jeesuksesta. 4. Rauhan kaupunki. VI Jeesuksen tulemus. 1. Viimeinen kerrostuma. 2. Betanian esikuvia tempaussukupolvelle. 3. Tulevaisuus.

Saarisalo, Aapeli   Syntisten Vapahtaja

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1959. 200 s. + valokuvia 32 s. [Trilogia Jeesuksen elämästä, 3. osa.]

Jeesus Vapahtajana evankeliumien juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa. Trilogiassa teosta edeltävät Suuri Parantaja ja Hyvä Opettaja.

Sisältää luvut: Herääminen. Messiasta odottava veljeskunta. Verisissä vainoissa. Taakankantajat. Kaksi vaihtoehtoa. "Aikani on lähellä". Siunauksen malja. Oikeussalissa ja hiilivalkealla. Maaherra tuomitsee kuninkaan. Kolme ristiä. Kuoli ilman kuolemaa. Oliko Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus todellinen? Ylösnousemuksen voima. Rakkaus Jeesuksen Raamatussa. Paavalin sanoma rakkaudesta. Jeesus parantaa jatkuvasti. Maan ääriin. Herran palvelija. Syntisten kaupunki. Hän saapuu.

Saarisalo, Aapeli   Vapahtajan kotijärveltä
Matkakuvia ja tutkielmia Kinneretin järveltä ja Kuolleelta mereltä

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1953. 281 s. 9 tekstikuvaa ja karttaa, 100 liitekuvaa.

Gennesaretin järveen ja Suolamereen liittyviä kuvauksia Raamatun ja juutalaisen elämän ja kulttuurin valossa.

Sisältää luvut: Itämaille ilmateitse. Puhuvia todistuksia. "Historian silmä". "Siell' on kirkas lasimeri". Ikivanhat paikannimet. Solassa taistellaan. Tiberias turvapaikkana. "Kultaisen talon" salaisuus. "Vapahtajan oma kaupunki". Ennustukset ovat täyttyneet. Suuri kalansaalis. Ihmisten kalastajia. Kuumat lähteet. Sairaat paranevat. Pyhien paikkojen siunaus. Luolasta löytyy aarrekätkö. Tiedemiehet suorittavat tutkimuksia. Turmeluksen kaupunki. Elämä elpyy Kuolleen meren rantamilla. Israelin presidenttiä tapaamassa. Kylien hiljaisissa kätköissä. Suomalaisia uudisasukkaita. Suomalaisia pyhiinvaeltajia.

Saarnivaara, Uuras   He elivät Jumalan voimassa, I ja II osa
Kirkkohistoriaa Jumalan ihmisten elämänkertoina

Ev.lut. Herätysseura r.y. 1976. 503 s.

Euroopan ja Pohjois-Amerikan kirkkohistorian merkkihenkilöiden elämänkertoja 1100 - 1900-luvuilta.

Sisällys: I osa. Keskiaika, uskonpuhdistus ja saksalainen luterilaisuus. Pietari Valdes ja valdolaiset (1100-luvulta nykypäivään). John Wycliffe (1324 - 1384). Jan (Johann) Hus (1369 - 1415). Hieronymos Savonarola (1452 - 1498). Martti Luther (1483 - 1546). Johann Arndt (1555 - 1621). Filip Jakob Spener (1635 - 1705). August Hermann Francke (1663 - 1727). Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700 - 1760). Wilhelm Löhe (1808 - 1872). C. F. W. Walther (1811 - 1887).

II osa. Englanninkielinen maailma. John Bunyan (1628 - 1688). Jonathan Edwards (1703 - 1758). John Wesley (1703 - 1791). George Whitefield (1714 - 1770). Charles Grandison Finney (1792 - 1875). Dwight L. Moody (1837 - 1899). Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892). Yrjö Müller (1805 - 1898). William (1829 - 1912) ja Catherine (1829 - 1890) Booth. Billy Graham (1918 - [2018]).

Saarnivaara, Uuras   He elivät Jumalan voimassa, III osa

Ev.lut. Herätysseura r.y. 1975. 559 s.

Pohjoismaiden kirkkohistorian merkkihenkilöiden elämänkertoja 1500 - 1900-luvuilta.

Sisällys: III osa. Pohjoismaat. Tanskalainen kielialue. Nikolai Fredrik S. Grundtvig (1783 - 1872). Vilhelm Beck (1829 - 1901).

Norjalainen kielialue. Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824). Gisle Christian Johnson (1822 - 1895). Albert Lunde (1877 - 1939). Ole Hallesby (1879 - 1961).

Ruotsalainen kielialue. Henrik Schartau (1757 -1825). Pehr Brandell (1781 - 1841). Carl Olof Rosenius (1816 - 1868).

Suomalainen kielialue. Mikael Agricola (n. 1510 - 1557). Johan Wegelius, vanhempi (1660 - 1725) ja nuorempi (1693 - 1764). Aabraham Achrenius (n. 1706 - 1769). Henrik Renqvist (1789 - 1866). Matti Paavola (1786 - 1859). Paavo Ruotsalainen (1777 - 1852). Niilo Kustaa Malmberg (1807 - 1858). Wilhelmi Malmivaara (1854 - 1921). Fredrig Gabriel Hedberg (1811 - 1893). Johannes Bäck (1850 - 1901). Nils Viklund (1732 - 1785). Lars Levi Laestadius (1800 - 1861). Juhani Raattamaa (1811 - 1899). Aatu Laitinen (1853 - 1923). Väinö Rafael Havas (1898 - 1914). Frans Villehad Hannula (1855 - 1914). Paul Nicolay (1860 - 1919). Kustaa Adolf Paasio (1869 - 1935). Urho Rafael Muroma (1890 - 1966).

Salomies, Ilmari   Jumalan tulet
Piirteitä herännäisliikkeittemme menneisyydestä ja nykyisyydestä

Werner Söderström Osakeyhtiö. 4. p. 1964. 84 s. Kuvitettu.

Suomen herännäisliikkeet 1600-luvun lopulta 1900-luvun alkuun.

Sisältää pääluvut: [1 osa] Herännäisliikkeittemme historialliset vaiheet: Herännäisliikkeet kirkon historiassa. Varhaisempi herännäisyys. Myöhäisempi herännäisyys. Herännäisyyden päähaarautuma. Rukoilevaisuus. Evankelisuus. Laestadiolaisuus. Herännäisliikkeiden myöhemmät vaiheet. [2 osa] Herännäisliikkeiden merkitys.

Santala, Risto   Armolahjoista armon tasolta

Kuva ja Sana. 3. uudistettu p. 2005. 95 s.

Armolahjat ja karismaattiset ilmiöt.

Sisällys: Esipuhe. Ihmettelyä: Professori Tiililän arvio karismaattisesta liikkeestä. Francis Martinin haastattelu Jerusalem Postissa. Karismat ekumeenisena ilmiönä.

Karismat ja kokemus: Karismat herännäisyydessä. Ammanin unissasaarnaaja.

Kielilläpuhumisen karisma: Lähetyskenttien kokemuksia. Tohtori Paul A. Qualbenin analyysi glossolaliasta. Larry Christensonin liturginen resitaatio. Liturgisen morsiushymnin loppuarvio. Suurin ihmetyksen aihe.

Pyhän Hengen työ Raamatussa: Vanha testamentti korostaa. Uuden testamentin opetus.

Armolahjat armon tasolta: Armolahja ei ole irrallinen. Armolahjat ovat "erilaisia". Armolahjakäsitteet edellyttävät. Uuden testamentin virkakäsitys. Armolahjojen erittely. Armolahjojen erittely osoittaa. Onko rakkaus armolahja?

Karismaattisen liikkeen arat kysymykset: Mikä on ns. henkikaste? Korvaako ihmeparantuminen lääketieteen? Hengen vaikutusten luotettavuuden toteaminen.

Pyhä Henki ja lopun ajat: Viimeisten aikojen myöhäissade, "malkosh". Raamatun ennustukset lopun ajan vesi-ihmeistä.

Israelin hengellinen uudistuminen: Miten tämä tapahtuu Raamatun valossa?

Armolahjat käytännön kokemuksena.

Liite: Heprealaisen "morsiushymnin" käännös.

Santala, Risto   Elihu vapautettu orja

Kuva ja sana. 2006. 251 s.

Verkkoversio: <www.ristosantala.com/rsla/Elihu.pdf>.

Kuvitteellinen romaani Israelista Jeesuksen kuoleman jälkeiseltä ajalta. Sisältää runsaasti sen ajan juutalaisen elämän, uskonnollisten tapojen ja kulttuurin kuvausta. Sisältää kartan Jeesuksen aikaisesta Jerusalemista ja temppelistä. Sopii lapsille ja aikuisille. Jatkoa kirjalle Naatan kyyhkyspoika.

Sisällys: Johdannoksi. Elihu palaa juurilleen. Yllättäviä vieraita. Vanhat haavat avautuvat. Tikarimiesten hyökkäys. Rabbi Baba, Betesdan hyväntekijä. Lapsuuden muistoja ja seikkailuja. Alakaupungin elämää. Suljettujen ovien takana. Khyroksen yllätysvierailu. Hirmuinen ruoska. Kultainen Jerusalem. Hillelin koulukunta ja Gamaliel. Aleksandrian synagogan kokous. Elihun kosiomatka. Uskovien perhe kasvaa. Emmauksen uudet ystävät. Kohtalokas oikotie Kesareaan. Quintus Korneliuksen kohtaaminen. Betanian kyyhkyslakat. Beetlehemin kaksoishäät. Helluntain ihme. Tyyntä myrskyn alla. Kutsu uusiin tehtäviin. Matkalla Damaskoon.

Santala, Risto   Jesaja 53
Kärsivän Kristuksen sana kärsivälle ihmiselle

Karas-sana oy. 1975. 111 s.

Verkkoversio: <www.kirjasilta.net/santala/jesaja53/>.

Kristuksen ja kristityn kärsimys Jesajan kirjan luvun 53 valossa. Kirjoittajan pitämät puheet Helsingin Kallion kirkossa marraskuussa 1974.

Sisällys: Niin runneltu oli hänen muotonsa; Kuka uskoo meidän saarnamme; Kristus, jota emme minäkään pitäneet; Meidän sairautemme hän kantoi; Eksyksissä oleva ihminen; Ahdistettuna ja tuomittuna; Vikauhri viallisen puolesta; Hän antoi ja hän kantoi.

Santala, Risto   Kenenkä Te sanotte minun olevan

Kansan raamattuseuran säätiö. 1964. 186 s.

Juutalaiskysymys Raamatun valossa ja yleismaailmallisena ilmiönä.

Sisällys: I Juutalaiskysymys aikamme ongelmana. II Erilaisia asenteita juutalaiskysymykseen. III Uskontokeskustelu ja juutalaiskysymys. IV Juutalaisten suorittama lähetystyö - proselyyttityö. V Kristillinen juutalaislähetys. VI On kysymys Jeesuksesta. VII Onko Jeesus elänyt? VIII Mitä juutalaiset lähteet puhuvat Jeesuksesta? IX Mitä vuosistamme juutalaiset kirjailijat ja ajattelijat sanovat Jeesuksesta? X Mitä juutalaiset Jeesus-tutkijat sanovat Jeesuksesta? XI Mitä Kuolleen meren kääröt vaikuttavat juutalaisten nykyiseen ajatteluun Jeesuksesta? XII Onko Jeesus Jumalan Poika? XIII Juutalaisten ja kristittyjen suhde lakiin. XIV Juutalainen ja kristillinen käsitys synnistä. XV Juutalaisten ja kristittyjen suhde oppiin viimeisistä ajoista. XVI Hebrealaiskristityt ja heidän perusongelmansa. XVII Mitä me siis tähän sanomme? Kirjallisuusluettelo.

Santala, Risto   Kristinuskon juuret II
Uuden testamentin messias-odotus juutalaisen kirjallisuuden valossa
{Kristus Uudessa testamentissa ja oman aikansa valossa}

Raamattu- ja evankeliumipalvelu. 1985. 248 s. Juuret II.

Valottaa kristinuskon juutalaisia juuria Uuden testamentin sanoman osalta.

Sisältää pääluvut: Uuden testamentin luotettavuudesta. Johannes Kastaja, Messiaan airut. Jeesuksen syntymä evankeliumien valossa. Jeesuksen julkinen toiminta ja julistus. Esseitä Jeesuksen elämästä. Jeesus opetustensa valossa. Jeesuksen kärsimyshistoria. Jeesus lopun aikoja koskevan julistuksen valossa. Mitä me siis tähän sanomme.

Santala, Risto   Messiaan ateria
Ehtoollisen Hengellinen Sanoma Ja Historialliset Juuret

Kuva ja Sana. 1999. 143 s. Kuvitettu. Juuret IV.

Verkkoversio: <www.ristosantala.com/rsla/MessiaanAteria.pdf>.

Messiaan asettaman ehtoollisen sanoma ja sen juutalaiset juuret.

Teoksen alkuosa käsittelee Messiaan ateriaa. Se sisältää luvut: 1. Petitha eli avaus, 2. Pääsiäisateria ehtoollisen taustana, 3. Ehtoollinen Messiaan ateriana, 4. Kirkkojemme opetus eukaristiasta.

Teoksen loppuosa on otsikoitu: Pyhää maata kuvin ja sanoin. Se sisältää värikuvia Israelista ja kuusitoista kuviin liittyvää lyhyttä kirjoitusta.

Santala, Risto   Naatan kyyhkyspoika

Kuva ja Sana. 4. p. 2006. 189 s.

Verkkoversio: <www.ristosantala.com/rsla/Naatan.pdf>.

Kuvitteellinen romaani Israelista Jeesuksen maanpäällisen toiminnan ajalta. Sisältää runsaasti sen ajan juutalaisen elämän, uskonnollisten tapojen ja kulttuurin kuvausta. Sopii lapsille ja aikuisille. Kertomus jatkuu kirjassa Elihu vapautettu orja.

Sisällys: Messiaan askeleet kuuluvat. Murhetta Magdalassa. Leiritulella Jerikossa. Ge - Hinnomissa palaa. Uusia tovereita. Muuttunut Misha. Naatanin ohraleivät. Kohinaa Kapernaumissa. Phoenix-lintu. Sateen kohina kuuluu. Mestari palvelee. Ecce Homo. Maa halkeilee. Valkoiset Viestinviejät.

Santala, Risto   Paavali ihmisenä ja opettajana
juutalaisten lähteiden valossa

Suomen Raamattuopiston säätiö. Perussanoma Oy. 1994. 204 s. Juuret III, Raamattukirjasto 24.

Kristinuskon juutalaiset juuret Paavalin elämän ja opetuksen valossa.

Sisältää pääluvut: Paavalia etsimässä. Paavali nykytutkimuksen valossa. Paavalin lapsuus ja koulutus. Paavalin kutsu pakanain apostoliksi. Paavalin varsinaiset lähetysmatkat. Paavali opettajana. Mitä me siis tähän sanomme?

Santala, Risto   Pieni astia Pyhässä maassa

Suomen Lähetysseura. 2 p. 1961. 136 s. + 16 s. valokuvia.

Risto Santala (1929 - 2012) kertoo Ismo-poikansa (1952 - 1959) elämäntarinan läpi vaikean sairauden ja pois nukkumisen sekä omasta Jumalan tahtoon suostumisesta.

Sisältää pääluvut: Esipuhe. Pieni astia Pyhässä Maassa. Elämän ihme. Syntymäpäivämietteitä. Uutislahja. Siruja. Pieni kirjeenvaihtaja. Aabrahamin uhri. Kohden koettelemusta. Kolme sormea. Kämmenen leveyttä. Riisuttuna. Habaitaa. Valon juhla. Valoisa Vieras. Kärsimyksen ongelma. Tapahtukoon sinun tahtosi. Pitkäperjantai. Hagiga. Hoodaja.

Santala, Risto   Pieni kirja rakkauden rahastosta

Kuva ja sana. 2007. 29 s.

Käsittelee antamista ja kymmenyksiä ja niiden juutalaisia juuria.

Sisältö: Johdanto. Kiistely kymmenysten antamisesta. Farisealaisuuden pelko. Lain teot - mitä ne ovat? Mitä ovat rakkauden teot? Maallikot Jumalan asialla. Nykyajan Robin Hoodit. Aikamme käytännölliset haasteet.

Santala, Risto   Rukouksen juurilla
Isämeidän-rukous - elämäsi suuri mahdollisuus

Kuva ja Sana. 2004. 154 s. Juuret VI.

Verkkoversio: <www.ristosantala.com/rsla/Rukous.pdf>.

Käsittelee rabbinistisen kirjallisuuden valossa rukouksen juuria, erityisesti Isämeidän-rukouksen osalta. Teoksen lopussa esitellään Gottlieb Kleinin kirjallinen tuotanto.

Sisällys: Tie rukouksen juurille. Kaanaan kielen viitekehys. Rukouksen eri haasteet. Ylistys- ja kiitosrukoukset. Isämeidän-rukouksen aitous. Isämeidän-rukouksen sanoma. Ensimmäinen rukous. Toinen rukous. Kolmas rukous. Neljäs rukous. Viides rukous. Kuudes rukous. Seitsemäs rukous. "Verba volant, scripta manet".

Santala, Risto   Savesta astiaksi

Suomen Lähetysseura. Kirjaneliö. 8. p. 1992. 102 s. Kuvitus: Maija Karma.

Verkkoversio: <www.kirjasilta.net/santala/savesta/>.

Saven tie esikuvana ihmisen tiestä. Tarkoitettu erityisesti ahdistuneelle ihmiselle. Sisältää kolme raamattutuntia, jotka on pidetty Vivamossa 1967.

Aarre saviastioissa: Saven osa. Miksi Jumala valitsi juuri saven? Savi on pestävä. Savi on vaivattava. Savi on pantava syrjään. Savi kapinoi pakkoa vastaan. Kullakin savenvalajalla on oma mallinsa.

Valajan kädessä: Mene alas savenvalajan huoneeseen. Savenvalaja toimii pyöränsä ääressä. Useammassa eri vaiheessa. Savenvalajan polttouuni. Ensin poltettava astia esilämmitetään. Menettää painoansa ja pienenee. Asettaa parhaat astiansa pohjalle. Seuraa koko ajan astian polttoa. Astian tulee olla puhdas.

Kun astia on rikki: "Shvirat hakeliim" eli "astian särkymisen laki". hän vastustaa aina Jumalan tahtoa. Askel ylimaallisiin avaa. Lymyämisen taidossa. "Jokaisella on pakettinsa". Elämä on suuri hajottamo. Emme käsitä Jumalan tekoja suurissa puitteissa. Jumala ei tunne toivottomia tapauksia. Särkymisen arvo. Entinen savimurska sekoitetaan uuteen seokseen. Armosta voi tulla ihmiselle laki. Jeesus koki rusentamisen ihmeen. Savenvalajan huoneen sanoma.

Santala, Risto   Sielunhoidon pokkari

Kuva ja Sana. 2003. 208 s. Juuret V.

Raamatun henkilöihin liittyvät sielunhoidolliset opetukset.

Sisällys: Aadam ja elämän syvin tarkoitus. Aabraham, Jumalan ystävä. "Iisakin pelko" ja hänen rakkausavioliittonsa. Jaakobin tie miehuuteen. Joosef vastusten korkeakoulussa. Saul, kookas pieni mies. Joona, VT:n pakanalähetyssaarnaaja. Jeremia, itkevä evankelista. Paavali, pieni suuri mies. Raamatun naisista. Nöyryyden ja kestävyyden opettaja Mooses. Jeesus Kristus, mielenrauhan mestari.

Santala, Risto   Suudelma hunnun läpi
Uusi Kirkkoraamattumme ekumenian ja raamattuopetuksen kannalta

Kuva ja Sana. 1998. 151 s.

Vuoden 1992 raamatunkäännöstä ja yksittäisiä raamatunkohtia verrataan alkukieleen ja 30-luvun käännökseen.

Sisällys: 1) Suudelma hunnun läpi, 2) Uuden Kirkkoraamattumme esivaiheet, 3) Kirkolliskokouksen vahvistamat käännösperiaatteet, 4) Uuden Kirkkoraamattumme käännösratkaisut, 5) Uuden kirkkoraamatun teologiset kannanotot, 6) Uusi Kirkkoraamattu lopputentissä, 7) Seulottua satoa, 8) Mai qa mashma lan?

Santala, Risto   Vanhan testamentin messias-odotus
rabbinistisen kirjallisuuden valossa
{Kristus Vanhassa testamentissa rabbinistisen kirjallisuuden valossa}

Suomen Raamattuopiston Säätiö. Perussanoma Oy. 1995. 269 s. Juuret I.

Valottaa kristinuskon juutalaisia juuria Vanhan testamentin sanoman osalta.

Juuret-sarja koostuu itsenäisiä kokonaisuuksia sisältävistä teoksista.

Sisältää pääluvut: Messias tieteellisessä tutkimuksessa. Soveliaan tutkimusmenetelmän valinta. Messias viidessä mooseksenkirjassa. Messias Psalmeissa. Messias profeettojen kirjoissa. Messiaan syntymä ja olemus. Kärsivä Messias profeetoissa. Mitä me siis tähän sanomme? Rabbinistisen kirjallisuuden päälähteet.

Schaeffer, Francis, A.   Kristityn tuntomerkki

Uusi Tie. 1978. 69 s. Alkuteos: The Mark of the Christian. Suom. Leif Nummela. Lopussa Evangeline Patersonin runo.

Rakkaus kristittyjen tuntomerkkinä.

Sisällys: Kustantajan esipuhe. Kristityn tuntomerkki. Lähimmäiset ja veljet. Oikea tasapaino. Vain todellisille kristityille. Rakkauden laatu. Epäonnistuminen rakkauden osoittamisessa. Perimmäinen syy kristittyjen yhteyteen. Rehellisiä vastauksia, näkyvää rakkautta. Vääriä käsityksiä yhteydestä. Todellinen yhteys. Näkyvä rakkaus. Anteeksiantaminen. Kun kristityt ovat eri mieltä. Mielipaha. Rakkaus, joka maksaa paljon. Erilaiset erimielisyydet. Rakkaus käytännössä. Erillään mutta kuitenkin yhtä. Ainoa todellinen tuntomerkki. Valitus (runo).

Schaerer, Max   Kulkuri-guru
Sadhu Sundar Singhin elämänkerta

Lähetys Ystävä. 2. p. 1977. 107 s. [Alkuteos: Sadhu Sundar Singh]. Suom. Akseli Skutnabb.

Intialaisen sikhi-heimoon kuuluvan sadhun, eli eräänlaisen pyhiinvaeltajan, Sundar Singhin elämänkerta 1889 [- 1929 (nähty viimeisen kerran)]. Lähetystyö Intiassa ja Afkanistanissa.

Sisällys: Sana lukijalle. Historiatietoja sikheistä. Sundar Singhin nuoruus. Jumalan kutsumus. Pyhissä pukimissa. Ensimmäiset vaellukset. Uudelleen apostolin retkillä. Paasto. Vaaroissa Tiibetissä. Intialaisia marttyyrejä. Vanha intialainen kirkko. Kuvia sadhun uskosta. Kuvia sadhun elämästä. Sanysialähetys. Yllätys.

Schmidt, G. Herbert   Uskollinen kuolemaan asti

Ristin voitto. 4. p. 1975. 450 s. Englanninkielinen alkuteos: Faithful unto Death. Suom. Lauri Öhrnberg ruotsinkielisestä laitoksesta: Trogen intill döden.

Yhtenäisen kertomuksen muotoon puettuja tosi tapauksia venäläisten uskovien elämästä. Roomani sijoittuu 1890-luvulle Länsi-Venäjän Orelin maakunnassa sijaitsevaan Rosjankan kylään.

Tekijän alkusanat. I osa - Evankeliumin etsintää ja taistelua. 1. Merkillinen vieras. 2. Veeran saapuminen. 3. Rosjankan arkea. 4. Pappi ja kirkko. 5. Evankeliumia tukkisavotassa. 6. 'Uskovaiset' - Kristuksen seuraajia. 7. Iloa ja surua. 8. Vihaa ja vainoa. 9. Voittoa ja vastoinkäymisiä. 10. Myrskyn enteitä.

II osa - Kärsimystä ja kuolemaa evankeliumin tähden. 11. Valmistuksia kummallakin puolella. 12. Osat vaihtuvat. 13. Unohtumaton kokous. 14. Voitto koetuksissa. 15. Eroa ja kyyneleitä. 16. Toimivan uskon voima. 17. Murheen polulla. 18. Kuoleman varjon laakso. 19. Loputon marssi - aamua kohti.

Schneller, Ludwig  

Jeesuksen seurassa
Kuvauksia Vapahtajan elämästä Pyhän maan olojen valossa

K. J. Gummerrus. 1905. Suom. Antti J. Pietilä. [Saksankielinen alkuteos: Bilder aus dem Leben Jesu in der Beleuchtung des Heiligen Landes.]

Israelissa asuneen pastori Ludwig Schnellerin [1858 - 1953] kuvauksia Jeesuksen elämästä kronologisessa järjestyksessä.

Pääluvut: Koitto ylhäältä. Ensimmäinen sana Jeesuksen suusta.

Ensimmäinen Vuosi: Jeesuksen kaste. Neljä päivää Johannes Kastajan luona Jordanilla. Jeesuksen ensimmäinen ihmetyö. Kevätaika Genetsaretin järven luona. Nuotanveto. Kypsymättömiä seuraajia. Kuninkaaksi julistaminen kuningaskaupungissa.

Toinen vuosi: Kapernaumilainen kuninkaallinen virkamies. Vuorisaarna ja galilealainen toiminta. Kastajan vankeus ja kuolema. Monenlaista peltomaata. Jeesuksen matka Välimeren rannalle. Matka Hermonille. Lehtimajanjuhla Jerusalemissa. Jeesuksen viimeinen lähtö Galileasta. Joulun aikaan Jerusalemissa.

Kolmas vuosi: Kymmenen spitaalista miestä. Jeesus Jordanin itäpuolella. Ensimmäinen kristitty koti Jerikossa. Toinen kuninkaaksi julistaminen kuningaskaupungissa. Piinaviikon keskiviikko. Kiirastorstai. Pitkäperjantai.

Schneller, Ludvig   Tunnetko Pyhää maata?

K. J. Gummerrus o.y. 2. p. 1912. 458 s. Suomennos.

Kuvausta Palestiinan elinoloista ja kulttuurista sekä Raamatun teksteistä. Toinen osa sisältää matkakuvausta. Kirjailija on asunut Palestiinassa 1800-luvun lopulla.

Sisällys: Ensimmäinen osa. Johdatus. Joulukertomuksen johdosta: Joosepin koti. Verollelaskemiskäsky. Asettuminen Betlehemiin. Oliko jouluyö talviyö? Betlehem. Viimeiset tapahtumat Betlehemissä.

Jeesus Natsaretissa: Jeesuksen asunto Natsaretissa. Rakennusmestari. Natsaretissa oleskelemisen merkitys.

Raamatullisia jälkiä Palestiinan kansassa j.n.e.: Vuodenajat. Vesi. Maa ja kasvillisuus. Ruokalajit. Heinäsirkkamyrskyt. Vaatetus. Asunnot. Ruoka-ajat. Musiikki. Häät. Hautaus ja koulonvalitus. Heimot ja suvut. Matkat. Kansankieli. Yhtä ja toista muutamista raamatun kohdista.

Vapahtajan kärsimyshistoria: Juhlat Jerusalemissa. Voitelu Bethaniassa. Herran kulku Jerusalemiin. Viikunapuun kiroominen. Pyhä ehtoollinen. Viimeinen yö. Pitkäperjantai. Jeesuksen hauta. Loppusanoja.

Toinen osa. Jordanille ja Kuolleelle merelle: Ylös Jerikoon. Jerikon keitaalla. Kvarantanavuori. Kuollur meri. Jordanille.

Eliaan matkapoluilla: Ei sadetta. Kritin ojan varrella ja Sarpatissa. Karmelilla. Jumalan vuorelle saakka.

Sunnuntai Genetsaretin meren rannoilla: Sunnuntai-aamuna.

Yö Nain'issa.

Paran'in erämaan halki: Patriarkkain syöttöpaikat. Pyhimyshaudan luona erämaassa. "Egyptin puron" rannalla. Erämaassa. Ikivanhoja polkuja. Fata morgana. Rajusäät erämaassa. Tulo Suetsin kanavalle.

Scriver, Kristian   Pieni kirja masentuneelle

Kirjapaja Oy. Jyväskylä 2001. 123 s. Suomeksi toimittanut Timo Veijola. Saarna teoksesta "Sielun aarre"; alkuteos: Seelenschatz.

Masennusta käsittelevä saarna teoksesta Sielun aarre. Timo Veijolan johdanto ja saarnan analyysi.

Sisällys: Timo Veijola - Christian Scriver, masentuneiden suuri lohduttaja: Kohtaaminen Scriverin kanssa. Masentuneet ovat Jumalan rakkaita lapsia. Raamattu masentuneiden lohduttajana. Kokemusperäistä tietoa masennuksesta. Taivaalliset näköalat. Scriverin elämä, tuotanto ja kieli.

Christian Scriver - Saarna uskovien raskasmielisyydestä ja surullisuudesta, joilla Jumala koettelee heitä ajoittain: 1. Johdanto: Saarnateksti. Ristejä ristin päällä. Ristin hyödyllisyys.

2. Masennuksen luonteesta ja syistä: Jeesuksen ahdistuksen ajankohta. Jeesuksen ahdistuksen luonne. Jeesuksen ahdistuksen syy. Jeesuksen käyttäytymien ahdistuksen keskellä. Kristitty on osallinen Herransa tuskasta ja ahdistuksesta. Kausiluontoinen masennus. Yllättäen kohtaava masennus. Saarnaajan ahdistus ja nuoren ihmisen masennus. Masennuksen vaikutus ruumiiseen ja sieluun. Jumalan pyhä tahto masennuksen taustalla. Jumala sallii synkkien ajatusten nousta mieleen. Synnin säikäyttämä omatunto. Saatanan kateus syynä masennukseen. Maailman surkea tila syynä masennukseen. Maailman pahuus tekee kristityn murheelliseksi. Ateistinen kirjallisuus masennuksen syynä. Ateistien kokoukset ahdistuksen aiheena. Masennus voi johtua ihmisestä itsestään. Tarinoita ihmisen murheellisesta alkuperästä.

3. Keinoja masennuksen kohtaamiseen: Masentuneen tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä ja kääntyä Jumalan puoleen. Neitsyt Marian kärsivällisyys esikuvana. On rukoiltava ja suostuttava Jumalan tahtoon. Jumalan sana masentuneen lohtuna. Hengellinen lohdutuskirjanen masennuksen varalle. Katekismuksella masennusta vastaan. Katekismuksen pääkohdat uskon ja lohdutuksen lähteenä. Ehtoollinen masentuneen mielen virkistäjänä. Keskusteluapu. Luonto ilahduttaa ja opettaa masentunutta. Työnteosta ja lääkkeistä.

4. Masennuksen hengellinen hyöty: Miksi Jumala ei vapauta masennuksesta? Jumalan raskaan käden alla. Masennuksen tuska opettaa arvostamaan Jumalan rakkautta. Pitkäaikainen masennus riisuu ja muovaa ihmistä. Masentuneet ovat katumussaarnaajia. Masentuneet ovat sijaiskärsijöitä ja esirukoilijoita. Voimaa heikkoudesta. Jumala on lähellä masentuneita ja murheellisia. Jeesus, murheellisten ja ahdistuneiden puolustaja. Autuaita ovat murheelliset. Katse kohti päämäärää.

Scriver, Kristian   Sielun aarre
Valittuja kohtia

Werner Söderström Osakeyhtiö. Julk. Jaakko Haavio. 1941. 154 s. Uskonnollinen 10 mk:n kirjasarja 15.

Valikoituja kohtia saksalaisen kirjoittajan (1629 - 93) viisiosaisesta teoksesta Sielun-Aarre.

Sisältää 69 lyhyttä hartauskirjoitusta, jotka on julkaisijan toimesta järjestetty luterilaisen kirkkovuoden juhlapäivien mukaisesti.

Seestie-Leskinen, Kerttu   Kaiken se kestää

Vammaissäätiö Kivalakodit. 2004. 624 s.

Kuvitteellinen romaani vammaisia ja vanhuksia varten olevasta Armorakkaus-kotiyhteisöstä ja sen asukkaiden elämäntarinoista. Kirjassa heijastuu Kivalakotien elämä, josta kertoo Tapani Sopasen kirja: Mitkä ihmeen Kivalakodit?

Sisällys: Sinulle, hyvä lukija! Korsuyö. Valkenee. Edesmenneet. Suureen vastuuseen. Tulevaisuuden tähden. Juorun rikkaruohoa. Suvun kasvua. Peräsalon synty. Elämän sykkeessä. Naapurimiljöö lapsen silmin. Elävä ullakko. Armo ja rakkaus täydellistyy. Annan aika alkaa. Elämä jatkuu. Senjan ja Saaran Peräsalo-aika. Elma-tädin järkytys. Mysteerisen pelon vallassa. Torstin varjostus. Jäiden lähdön aikaan. Kristuksen mieli. Saaran siunauksessa. Ajan virrassa. Sisarpyyntö. Vanhan Sampan tunnusaie. Yllätyspaukku. Järkytys. Pienen vinttikamarin suuri elämä. Shokissa. Iäisyys puhuu edelleen. Jeesus maksoi maailman synnin. Todellista Jeesuksen seuraamista. Ristintiellä. Oikea juntti. Loppiainen. Murhako olisi armoa! Impi yllättää. Surun ja ilon kyyneleet yhdistyvät. Hääsikermän yllätyksissä. Pyhän nöyryyden siunaus. Kammottavan unen sisällyksestä valvetoimeen. Juurilleen palautuneet ja - Petteri-vaarin toimiva Kristus. Armorakkaus-väkeä. Kati-vanhus. Janne-vaarin opetuksissa. Murhien herra raivoissaan. Kallein uskon opetus. Vainon kuumuudessa. Impin uskon syvyys. Herran oma puhuu kuoltuaankin. Tappolain tulemisen pelossa. Esirukoustarve. Aura-tädin kohtalonkäyrä. Jumala on järjestyksen Jumala. Järkytysten kauttakulku. Juntan synty ja sen myyräntyö. Miksi, miksi maailma on niin paha? Juntan hajoaminen. Kallishintaista siunausta. Järkytyssumassa. Onko Jumalan työlle tulevaisuutta? Iloista odotusta ja syvää murhetta. Matleena - siunauksen ihminen. Monenmoisia elämänkohtaloita. Kuurankukan elontarinan siunattu sato. Todellinen Kristuksen seuraaminen kantaa hedelmää. "Kuolla itselleen, omalle minälleen..." Impi tarttuu kipeimpiin asioihinsa. Lauhan tarina. Anne-ystävä. Hertta-täti. Annen urakkaa - Impin tukemana. Kaksi ihmiskohtaloa ja seuraukset. Noora-Lyylia. Uskon raamattutunti. Sydäntuokio. Leslie. "Marietta". Priskilla. Kyösti. Huolten taakat kuuluvat ikuisille hartioille. Uskon uskontempaus. Kallis opetus. "Jumalan käsi toimii aina". Jumala on rakkaus. "Muun turvan pettäessä..." Ollin pyyntö. Stilla on poissa. Saimi-tädin mappi. Pienin askelin. Kaksi aatamia. Tuomikummun maisemissa. Iäisyyssilmin. Yhä ihmelisäystä Jumalan perheeseen. "Kuolema on elämää". Uskosta näkemiseen. Vierailumotiivit. "Uskonsotaa". Pikkuvanhat pohtivat. Parasta sielunhoitoa. Taivas kutsuu. Kohtaloiden hellettä. Annan testamentti. Luopumisen siunaus. Syvää pyhää iloa. Viisi leipää, kaksi kalaa ja laupias samarialainen. Kihlaus. Pelkojen paineesta luottamukseen. "Mieluinen välipala". Impin rakkauselämä. Enkeleitä - onko heitä? "Ihanasti uskossa". Kirje. "Katso nyt kuka siinä vieressäsi on!" Uskon kirje tyrmistyksen keskelle. Elämä on pätevin opettaja. "Myllytyksettä ei saada jauhoja". Elna-tädin opetus. Unelma-kukan siunaustarina. Sisarusrakkautta. Onnen tunnetta. Uskon hätkähdyttävä tosi opetus. Hengellinen julmuri. Rita-tädin elämänviisautta. Liisi-muorin muistelmia. Taivas ei ole maan päällä. Yhteiskotihenki tiivistyy. Tulevaisuutta kohden. Annan taivaanportti-tilitystä. Yksinäisen kilvoittelijan tuokio. Kaiken se kestää. Todellisuus on tarua ihmeellisempää.

Simojoki, Pentti   Ensimmäiset ja viimeiset kiusaukset
Ukko-Paavon taival

Kirjapaja Oy. 2006. 267 s.

Paavo Ruotsalaisen (1777 - 1852) elämäntie ja uskonnäkemys. Tuo esiin uusia löytöjä varhaisista lähteistä.

Sisältää pääluvut: Johdanto, Ensimmäiset kiusaukset, Kaikki selveni, Viimeiset kiusaukset.

Sjödin, Tomas   Se tapahtuu kun lepäät

Perussanoma oy. 2015. 143 s. Alkuteos: Det händer när du vilar. Suom. Anna Norrback.

Levon ja lepopäivän merkitys.

Sisällys: Alkusanat. Keittiön sohvalla. Mitä levätessä tapahtuu? Hengenvetoja. Päivä viikossa vauhtipyöränä muille. Sapatti - sielun nollapituuspiiri. Äkkipysähdyksen ylistys. Monet asiat elämässä jäävät kesken. Levon arvojärjestelmä. Rakastan sinua; Annan sinulle anteeksi; Ruoka on valmista. Seuraihmisten hengellisyys. Sohvafilosofia. Lepoa ja kasvua. Se tapahtuu kun lepäät. Levon vihollisia. Lepo on rakkauden kätköpaikka. Säven malli. Ikuisessa levossa vilisee elämää. Loppusanat.

Slåtten, Håvald   Taivaallinen mies
Nykyajan apostoli Kiinasta

Avainsanoma. 2001. 153 s. Suom. Leila Uosukainen.

Henanin maakunnasta olevan kiinalaisen lähetystyöntekijän elämänkerta. Sisältää myös Takaisin Jerusalemiin -liikkeen suunnitelman evankeliumin viemiseksi Kiinan ja Israelin välissä oleville kansoille.

Sisällys: Esipuhe. Alkusanat. 1. Mene länteen ja mene etelään. 2. Tule kotiin - Jeesus rakastaa sinua. 3. Mahdoton rukouspyyntö: Raamattu. 4. Ensimmäinen matka länteen ja etelään. 5. Vainoja, herätystä ja uutta avoimuutta. 6. Älä ole juudas. 7. Pidätyksiä ja pakomatkoja. 8. Jälleen pako - "Pietarin Jumala on sinunkin Jumalasi". 9. "Suuntaa katseesi Jerusalemiin". 10. Lisää vaikeuksia edessäpäin. 11. Taivaallinen mies. 12. Vainoja ja kidutusta. 13. Paasto alkaa. 14. Teräsportit tulevat aukeamaan. 15. Kiusauksessa. 16. Hiljaista kärsimystä pahuuden keskellä. 17. Vierailu ja paaston loppu. 18. Yunille syntyy poika - Isak. 19. Työleirille - sitten vapauteen! 20. Uusi tehtävä: yhteyden työkalu. 21. Teräsportit avautuvat. 22. Pako Kiinasta. 23. Kommunismi ei voi koskaan tuhota unelmaa. 24. Kolme reittiä länteen ja etelään. 25. Mitä me voimme tehdä? 26. Sairaat paranevat. Loppusanat.

Sopanen, Tapani   Mitkä ihmeen Kivalakodit?
Sosiaalineuvos, Äitimamma Kerttu Seestie-Leskisen elämä ihmeistä ihmeisiin

Päivä Osakeyhtiö. 2004. 247 s. + valokuvia 16 s.

Nuorena vammautuneen Kerttu Seestie-Leskisen elämäntarina Kivalakotien perustamisesta vammaisille.

Sisällys: Saatteeksi. Prologi. Osa 1: Kärsimyksen koulussa, luvut 1...7. Osa 2. Elämäntehtävää etsimässä, luvut 8...18. Osa 3. Elämäntehtävä, luvut 19...24. Osa 4. Uskossa eteenpäin, luvut 25...29. Epilogi.

Steinberger, Georg   Tie Karitsan askelissa

Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy. 12. p. 1979. 88 s. Norjankielinen alkuteos: Vejen i Lammets spår. Suom. Marja-Terttu Tolamo.

Karitsan tunteminen ja seuraaminen.

Sisällys: [I] Tie Karitsan askelissa: 1. Tie Karitsan askelissa on ennen muuta raivattu tie. 2. Tiellä Karitsan askelissa saavutamme pysyvän rauhan ja ilon. 3. Tiellä Karitsan askelissa kannetaan hedelmää taivasta varten. 4. Tiellä Karitsan askelissa tullaan voittajaksi. 5. Tie Karitsan askelissa on ainoa tie kirkkauteen.

[II] Sen lamppu on Karitsa: Askeleita Karitsan tiellä 1. Karitsa opettaa sinua rakastamaan. 2. Karitsa opettaa sinua palvelemaan. 3. Karitsa opettaa sinua kantamaan. 4. Karitsa opettaa sinua olemaan nöyrä. 5. Karitsa opettaa sinua kieltämään itsesi. 6. Karitsa opettaa sinua olemaan hiljaa. 7. Karitsa opettaa sinua kärsimään. 8. Karitsa opettaa sinua olemaan kuuliainen. 9. Karitsa opettaa sinua luottamaan. 10. Karitsa opettaa sinua tekemään työtä.

[III] Tien päämaali. [IV] Hän, joka on tuleva.

Studd, C. T.   Suklaasotilas

Kristillinen Kirja- ja Musiikki Kustannus. 1971. 65 s. Alkuteos: The Chocolate Soldier. Suom. Panu Kaila, Pertti B. Lilja sekä työryhmä Paula Karjalainen, Kari Törmä. Luvut Lukijalle ja Kirjoittajasta laatinut Pertti B. Lilja.

Sankarisotilaan ja suklaasotilaan vertailu vertauskuvana palavasta ja haaleasta kristitystä. Kirjailja Charles Thomas Studd [1860 - 1931] oli brittiläinen lähetystyöntekijä.

Sisällys: Lukijalle. Kirjoittajasta. Suklaasotilas eli "sankaruus - kristinuskon kadonnut sointu".

Suonto, Tapani   Lauri

Perjantai-koti ry ja Ristiretki Via Dolorosa ry. 2. p. 1998. 208 s.

Lauri Jakkilan tie puistokemististä Via Dolorosa avustusjärjestön toiminnanjohtajaksi, tehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

Sisältää 12 lukua, valokuvia ja muita dokumentteja.

Suonto, Tapani   Näky voittavasta seurakunnasta

One Way Mission. 2010. 108 s.

Käytännön kokemusten rikastuttama raamattuopetus seurakunnasta.

Sisällys: 1. Näky. 2. Näky yleisestä pappeudesta. 3. Näky johtajuudesta. 4. Näky jumalallisesta viisaudesta. 5. Näky taloudenhoidosta. 6. Näky Pyhästä Hengestä. 7. Näky lähetystyöstä. 8. Näky seurakuntien istuttamisesta. 9. Näky toimivasta seurakunnasta. 10. Näky herätyksestä. 11. Näky laupeudesta. 12. Näky sitoutumisesta. 13. Näky hengellisestä raittiudesta. 14. Näky menestyksestä. 15. Näky opetuslapseudesta. 16. Näky Jeesuksesta. 17. Näky One Way Missionista.

Suonto, Tapani   Tie ihmeiden maailmaan

One Way Mission ry. 2015. 170 s.

Jumalan tekemät ihmeet Raamatussa ja uskovien elämässä.

Sisällys: 1. Ihmeitä keskellämme. 2. Kenellä on oikeus ihmeisiin. 3. Ole Jumalasta riippuvainen. 4. Kuuliaisuus - avain ihmeisiin. 5. Erämaa - tie ihmeiden maailmaan. 6. Heikkouden ihme. 7. Mooses ja käärme. 8. Sitoutumisen ihme. 9. Jerikon ihme. 10. Kun Daavid voitti Goljatin. 11. Jobin ihme. 12. Voittosaaton ihme. 13. Jeesuksen kolme kiusausta. 14. Immanuel - Jumala kanssasi. 15. Sinä olet minun.

Suonto, Tapani   Valmistu Jumalan käyttöön [1]

PK-kustannus. 1999. 206 s.

Käytännön kokemusten rikastuttama raamattuopetus. Sisältää luvut: 1. Rakasta ja ole rakastettu, 2. Kuinka Jumala johdattaa, 3. Kuinka Jumala puhuu, 4. Kuinka selviät kiusauksista, 5. Apostolien menestyksen salaisuudet, 6. Mahdottomuuksien Jumala, 7. Evankelioimisen iloon, 8. Kuinka Jeesus kohtasi ihmisen, 9. Jeesus on Herra, 10. Kuolemasta ylösnousemukseen, 11. Olet kutsumuksen lapsi. 12. Loppusanat.

Aiheen käsittely jatkuu teoksessa Valmistu Jumalan käyttöön 2.

Suonto, Tapani   Valmistu Jumalan käyttöön 2

One Way Mission ry. 2008. 220 s.

Käytännön kokemusten rikastuttama raamattuopetus. Sisältää luvut: 1. Valmistu kohtaamaan vihollisesi. 2. Voita vihollisen linnoitukset. 3. Voima, joka muuttaa sinut. 4. Valitse, kumpaa palvelet. 5. Mitä on hengellinen johtajuus? 6. Jumalan palvelijan stressi. 7. Valmistaudu elämäsi tärkeimpään hetkeen. 8. Risti vai menestys. 9. Elä armosta. 10. Millainen on Jumalan ihminen? 11. Jeesuksen kolme kiusausta. 12. Ristin salaisuus. 13. Jumalan sydämen mukainen. 14. Vastaa Jumalalle "kyllä". 15. Usko Jumalaan. 16. Sana tuli lihaksi. 17. Vaella uskossa. 18. Opettele käyttämään uskon aseita. 19. Jumalan vastaus.

Jatkoa teokselle Valmistu Jumalan käyttöön [1].

Syvänne, Niilo   Miksi en menisi ehtoolliselle

Herättäjä-Yhdistys r.y. 2. p. 1983. 59 s.

Verkkoversio: <www.kirjasilta.net/syvanne/miksi/>.

Suomen sairaalasielunhoidon uranuurtajan Niilo Syvänteen (1900 - 1986) hartauskirja. Raamatun tekstien avaamia näkymiä ehtoolliseen.

Sisältää 19 lyhyttä lukua.

Talasniemi, Jukka & Talvitie, Simo
Miksi minä?
Kokemuksia uskosta, Jumalasta ja kärsimyksestä

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1986. 143 s.

Pappi Simo Talvitien (s. 1927) elämänkerta: uskoontulo, vauhdikas herätysaika Pispalassa, kuuntelemaan oppiminen, aika Kotimaa-lehden päätoimittajana, liikenneonnettomuus ja kärsivien rinnalla kulkeminen.

Sisällys: Lukijalle; Antero Honkkila: Muistatko Simo Talvitien? Tienviereen isketty merkkikeppi; Sinä valmistit minut tähän; Kun sanasi sattui minuun ja muihin; Tahdoin tuhota heidän panssarinsa; Simo siltoja tekee; Sain kunniaa, kun kuuntelin; Minussa syttyy rienaavia ajatuksia; Nousen itsestäni kuin haudasta; Sinä olet kaiken alku ja loppu; Simo Talvitien saarna tämän kirjan lukeneille.

Tassia, Mikko   Kristinusko pähkinänkuoressa
Ajatuksia Apostolisen uskontunnustuksen ääressä

2019. 304 s.

Apostolisen uskontunnustuksen sisällön selitys.

Pääluvut: Johdanto. 1. Apostolisen uskontunnustuksen sisällön ymmärtämisen tarpeellisuus nykyajassa. 2. Apostolisen uskontunnustuksen synty ja merkitys. 3. Raamatun ja muun varhaisen kirkollisen tradition suhde. 4. Apostolisen uskontunnustuksen rakenne ja sen suhde systemaattiseen teologiaan ja raamattuteologiaan. 5. Minä uskon. 6. Jumalaan. 7. Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. 8. Jeesukseen Kristuksen, Hänen ainoaan Poikaan, meidän Herraamme. 9. Joka sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. 10. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. 11. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. 12. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella. 13. On sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 14. Pyhään Henkeen. 15. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden. 16. Syntien anteeksiantamisen. 17. Ruumiin ylösnousemisen. 18. Iankaikkisen elämän. Viitattu kirjallisuus. Muuta taustakirjallisuutta.

Tassia, Mikko
Raamattu - Jumalan ilmoitus

1992. 44 s.

Raamattu ja sen pääsanoma.

Sisällys: Lukijalle. 1. Raamattu ja sen merkitys. 2. Raamatun päähenkilö - Jeesus Kristus. 3. Jeesuksen sanat Vanhan testamentin kirjoituksista. 4. Uusi testamentti pyhänä kirjana. 5. Raamatun inspiraatio. Loppusanat. Viitteet. Aiheeseen liittyvää muuta kirjallisuutta.

Taylor, Howard   Mies, joka uskoi Jumalaan
Hudson Taylor ja Kiinan Sisämaalähetys

Ev.lut. Herätysseura ry. 2000. 358 s.

Kiinan Sisämaalähetyksen perustajan Hudson Taylorin (1832 - 1905) elämänkerta.

Sisällys: 1. Pelasta kuolemaan kuljetettavia. 2. Yksinäisyydessä. 3. "Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies." 4. Uskonlähetys. 5. Hänen voimansa vaikutuksesta. 6. 'Minä käyn sinun edelläsi.' 7. Lepopaikkaa etsimässä. 8. Jospa sinä siunaisit minua! 9. Jospa sinä laajentaisit minun alueeni. 10. Avoin ovi - vähäinen voima. 11. Synkin hetki. 12. Uudistus. 13. Kristus kaikkeni. 14. Ei koskaan janoa. 15. Mutta sinä pystyt. 16. Jo valkenee. 17. En voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. 18. Voimistuivat heikkoudesta. 19. Jumalan uskollisuus. 20. Lännen portit. 21. 'Jeesuksen tähden.' 22. Hän käy heidän edellänsä. 23. Naisia, jotka ovat taistelleet evankeliumin hyväksi. 24. Seitsemänkymmentä. 25. Syvemmälle. 26. Yli odotusten. 27. Uusia vaiheita. 28. Siunausten päiviä. 29. Sata uutta lähettiä. 30. Harvat tietävät Kristuksen ja minun välisistä suhteista. 31. Risti ei miellytä. 32. Kotkan siivin. 33. Kaikille luoduille. 34. Tuhat työntekijää. 35. Kanavat syvenevät. 36. Eteenpäin. 37. Voitteko juoda sen maljan? 38. Yhä eteenpäin. 39. Niin, Isä. 40. Levon vedet. 41. Hänen tiensä on täydellinen. 42. Vastaustaan odottavat rukoukset.

Taylor, Howard   Pastori Hsi Pohjois-Kiinasta
Muuan Kiinan kristityistä

Suomen Lähetysseura. 1905. 310 s. Kaunistettu 16 kuvalla. Fraktuura.

Lähetystyön vaikutuksesta uskoon tulleen Pastori Hsin (k. 1896) elämä ja työ Jumalan valtakunnan hyväksi 1800-luvun lopun Kiinassa. Elämänkerrallinen romaani.

Sisältö: Esipuhe. Johdanto. I Suuri muutos. II Pahojen henkien woittaja. III Woittoja ja tappioita. IV Kaswaminen armossa. V Kylän epäjumalat näkewät nälkää. VI Sielunhoidon tarpeellisuus ja waikeudet. VII Tehtäwä selwiää. VIII Hsi löytää elämän tehtäwänsä. IX Käynti maakunnan pääkaupungissa. X Työ laajenee. XI Kuinka Jumala antoi waroja. XII Uusi edistys-askel. XIII Uusia työmiehiä. XIV "Ei werta eikä lihaa wastaan". XV Pastorin tehtäwään. XVI Wirran länsipuolella. XVII Talwikauden työ Hungungissa. XVIII "Tulen ja weren kautta". XIX Laaja waikutus. XX Päiwän kuorma ja helle. XXI Parantolat lähetysasemina. XXII Keskus-Eedeni. XXIII Lähtö-walmiina. XXIV Korkeampaan palwelukseen. Awoin kirje.

Thiede, Castren Peter   Kala Rooman keisarille
Juutalaiset, kreikkalaiset ja roomalaiset Jeesuksen ajan maailmassa

PerusSanoma oy. 1999. 375 s. Alkuteos: Ein Fisch für den Römischen Kaiser, Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus, 1998. Suom. Anne Leu.

Saksalainen historioitsija ja papyrologi kertoo, minkälaisen kuvan historialliset dokumentit antavat ajanlaskun alun maailmasta, sen arkipäivästä, kulttuurista ja uskonnoista.

Pääluvut: Autiomaa elää: kohtauspaikkoja hiekan ja kiven välissä. Ilta teatterissa: mitä Jeesus näki näyttämöllä. Kalastajien kesken: Betsaidasta Kapernaumiin ja Roomaan. Pietari ja Petronius: kun yöllä kiekuu kukko. Mirjamin kolikko: elämästä kuoleman jälkeen. Veljien kesken: Jaakob ja Jerusalem. Nero, Herra: selkkaus kärjistyy. Poliittinen haaste: Jumalan Poika syntyy. Lähikuvia: kuinka vanhoja lähteet ovat? Kristittyjä, kultteja ja kulttuureja: uusi usko leviää nopeasti.

Thoene, Bodie & Brock   Aamun koitto

Perussanoma oy. 2006. 325 s. Alkuteos: Fourth Dawn. Suom. Maija Roinila. A.D. -kronikka 4[/6].

Jatkoa kronikan 3. osaan: Henki ja elämä. Messiaan syntymän odotus. Edeltää ajassa aiempia osia. Uusina päähenkilöinä Maria, Joosef, Simeon ja pappi Onias. Jatkuu 5. osassa: Sydämen sinetti.

Sisältää 29 lukua. Kirjan lopussa pohdintakysymyksiä.

Thoene, Bodie & Brock   Henki ja elämä

Perussanoma oy. 2005. 463 s. Alkuteos: Third Watch. Suom. Maija Roinila. A.D. -kronikka 3[/6].

Jatkoa kronikan 2. osaan: Parantava kosketus. Uusina päähenkilöinä neiti Zahav ja huiluntekijä Alexander. Jatkuu 4. osassa: Aamun koitto.

Sisältää 30 lukua. Kirjan lopussa pohdintakysymyksiä.

Thoene, Bodie & Brock   Parantava kosketus

Perussanoma oy. 2004. 393 s. Alkuteos: Second Touch. Suom. Maija Roinila. A.D. -kronikka 2[/6].

Jatkoa kronikan 1. osaan: Tosi valo. Uusina päähenkilöinä spitaaliset Lilja-tyttö ja fariseus Simon. Jatkuu 3. osassa: Henki ja elämä.

Sisältää 29 lukua.

Thoene, Bodie & Brock   Sydämen sinetti

Perussanoma oy. 2007. 316 s. Alkuteos: Fifth Seal. Suom. Maija Roinila. A.D. -kronikka 5[/6].

Jatkoa kronikan 4. osaan: Aamun koitto. Messiaan syntymä. Uusina päähenkilöinä itämaan tietäjät. Jatkuu 6. osassa: Tähden poika.

Sisältää 38 lukua.

Thoene, Bodie & Brock   Tosi valo

Perussanoma oy. 2004. 421 s. Alkuteos: First Light. Suom. Maija Roinila. A.D. -kronikka 1[/6].

Kuvitteellinen romaani Jeshuan maanpäällisen toiminnan ajalta. Susannan ja Manaenin kielletty rakkaus. Kerjäläinen Penuel, upseeri Markus ja paimenpäällikkö Zadok odottavat toivon täyttymistä. Jatkuu kronikan 2. osassa: Parantava kosketus.

Sisältää 43 lukua.

Thoene, Bodie & Brock   Tähden poika

Perussanoma oy. 2008. 286 s. Alkuteos: Sixth Covenant. Suom. Maija Roinila. A.D. -kronikka 6[/6].

Jatkoa kronikan 5. osaan: Sydämen sinetti. Messiaan syntymää seuranneet tapahtumat.

Sisältää 29 lukua.

Tolamo, Marja-Terttu   Opeta meitä rukoilemaan

Suomen Raamattuopiston Kustannus oy. 1979. 63 s.

Kirjeitä rukouspiireille. Opetusta rukouksesta, erityisesti isämeidän rukouksesta. Ytimekkäät opetukset pohjautuvat Raamattuun ja rukousta käsitteleviin klassikoihin, joista mainitaan seuraavat kolme: Hallesby, Ole: Fra bønnens verden [suom. Rukouksen maailmasta]; Olsen, Peder: Til kildene [luvun Bønnen suom. Anova saa]; Wislöff, Fredrik: Bønnen.

Sisällys: "Opeta meitä rukoilemaan!" Isä meidän; Isä meidän, joka olet taivaissa; Pyhitetty olkoon sinun nimesi; Tulkoon sinun valtakuntasi; Tapahtukoon sinun tahosi; Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet; Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta; ...sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen; Rukous.

Trobisch, Walter   kanssasi naimisiin...

Suomen Lähetysseura. 2. p. 1973. 184 s. Alkuteos: I Married You, 1971. Suom. Leena Brummer. Sisältää kuusi kaaviokuvaa.

Teoksen kirjoittaja, perheneuvoja, pitää muutaman päivän luentosarjan avioliitosta ja sukupuolielämän kysymyksistä afrikkalaisessa kaupungissa ja auttaa ongelmista kärsiviä ihmisiä. Tositapahtumiin perustuva kertomus.

Sisältää yhdeksän lukua.

Trobisch, Walter   Rakastin tyttöä
kirjeenvaihto

Suomen Lähetysseura. 1965. 124 s. Ranskankielinen alkuteos: J'ai aimé une fille, 1962. Suom. Helinä Kuusiola.

Kirjailijan ja afrikkalaisen nuoren välinen, tositapahtumiin perustuva kirjeenvaihto, joka käsittelee rakastumista, seksuaalisuutta ja avioliittoa.

Sisältää 54 kirjettä.

Trotman, Dawson   Syntynyt moninkertaistumaan

Missio Helsinki. 1987. 35 s. [Alkuteos: Born to Reproduce.] Suom. Päivi Lankinen.

Evankelistan ja Navigaattorit-järjestön perustajan oma kertomus uskoontulostaan sekä työstä ilosanoman kertojana ja uskoon tulleiden opettajana.

Sisällys: Synnin poluilla. Paremman elämän alku. Jumalan salattu työ. Pyydä Jumalalta suuria. Kuuden viikon rukouskokous. Jumalan näkyvä työ alkaa. Rukouksemme piiri laajenee. Sielujenvoittajana kotipiirissä. Työssä Taiwanilla. Pelkoa sielujenvoittamistyössä. Naapurit ja sukulaiset tavoitettava. Miksi ihmiset luopuvat seuraamasta Herraa. Jumalalla on tehtävä sinullekin. Syntynyt moninkertaistumaan. Esteitä. Pienet lapset Kristuksessa. Miten ketjureaktio syntyy. Moninkertaistumista voi opetella. Jälkihoidon aloittaminen. Jumalan työn tekemiseen menee aikaa.

Tuomenoksa, Niilo   Kristusta oppimassa

Kuva ja Sana. 3 p. 1957. 143 s.

Kristuksen seuraaminen apostoli Paavalin ja kirjoittajan matkassa.

Sisällys: Lukijalle. Vaarallinen Kristus. Rajaton rakkaus. Sokeana näkevien luokse. Näkevänä sokeain luokse. Juuria kasvattamassa. Yhteyttä rakentamassa. Kohtalonyhteydessä koko maailman kanssa. Heikkouteen ja avuttomuuteen heitettynä. Hulluun saarnaan sidottuna. Vaeltajan ja palvelijan valmiudessa.

Tuomi, Veli   Kaksi perintöä

Juurikasvu-kustannus. 2007. 204 s.

Verkkoversio: <www.sanaveli.com/kaksi_perintoa.pdf>.

Kirjoittajan omaelämänkerrallinen kuvaus lakihenkisestä uskonnollisuudesta uskon vapauteen ja läpi vaikeiden sairauksien.

Sisältää seuraavat luvut: 1. Lapsuusaika. 2. Perintöuskon taakka. 3. Minustako mies? 4. Uudeksi luomukseksi. 5. Uuden elämän ongelmat. 6. Kristukseen kasvamista. 7. Särkyneeksi saviastiaksi. 8. Herran työssä. 9. Iankaikkinen evankeliumi. 10. Jumalan vanhurskaus. 11. Vielä muutama sana ikävästä ja armosta.

Uotinen, William   Sinäkin olet perillinen

Karas-Sana Oy. 1974. 150 s.

Puheista ja raamattutunneista koottuja ajatuksia ja opetuksia.

Sisällys: Pitävä testamentti. Synti. Syntisen pelastus. Toisenlainen evankeliumi. Miten voi kasvaa kristittynä? Armolahjoista. Jumalan lapsen ahdistus ja ilo. Mihin toivomme ankkuroituu? Kristuksen kanssa kuoleman edessä.

Valen-Sendstad, Aksel   Jäähyväiset uskonnolle
Uskonnollisuuden ja kristillisen uskon suhde

Perussanoma Oy. 1988. 128 s. Norjankielinen alkuteos: Farvel til religionen, Om forholdet mellom religio/sitet og kristen tro. Suom. Raimo Mäkelä.

Ihmisen uskonnollisuus vastakohtana kristinuskolle.

Sisällys: Saatesanat. Uskonnollisuus, Jumalan kuva ja Jumalan luomisessa meille antama lahja. Uskonnollisuus ja ulkokohtainen kokemuksemme siitä. Uskonnollisuus henkilökohtaisena elämyksenä. Raamattu sanoo, että synti on tuhonnut uskonnollisuuden. Epäjumalanpalvonta. Ahdistus. Hurskas uskonnollisuus ja teeskentely kristillisessä seurakunnassa. Uskonnollisuus ja evankeliumin ilmoitus. Jäähyväiset uskonnolle. Kääntyminen Kristuksen, Jumalan kuvan ja ilmoituksen lahjan, puoleen. Uskonnon kuolema ja uusi uskon elämä.

  Vanhan testamentin apokryfikirjat  

Kirjaneliö. 2. p. 1976. 354 s. Toim. Aarne Toivanen. V. 1938 käännös.

Verkkoversio: <http://www.finbible.fi/head/raam1_apokr.htm>.

Sisältää kymmenen Vanhan testamentin kokoelman ulkopuolella olevaa juutalaista teosta, joihin Raamatussa on viittauksia. Teosten synty ajoittuu Vanhan ja Uuden testamentin kirjoittamisen väliin.

Toimittaja on lisännyt sisällysluettelon, jaon alaotsikoihin, sekä teosten johdannot. Lopussa selvitys apokryfikirjoista.

      Juuditin kirja

Kaunis ja hurskas leski vapauttaa kotikaupunkinsa assyrialaisten piirityksestä. Kirjoitettu toisella vuosisadalla eKr. Sisältää 16 lukua.

   Viisauden kirja

Jumalasta lähtevää viisautta ja elämäntaitoa käsittelevä runollinen teos. Kirjoitettu n. 100 eKr. Sisältää 19 lukua.

   Tobiaan kirja

Kertomus Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen joutuneesta perheestä. Kirjoitettu n. 200 eKr. mahdollisesti Babyloniassa. Sisältää 14 lukua.

   Siirakin kirja

Moraaliopetuksia ja elämänohjeita sisältävä runollinen teos. Kirjoittanut Jerusalemin lainoppinut Siirak n. 180 eKr. Sisältää 51 lukua.

   Baarukin kirja

Baaruk kirjoittaa kirjeen Babylonista Jerusalemiin. Teos on osittain kerronnallinen ja osittain runollinen. Sitä on käytetty synagogaliturgian osana. Kirjoitettu Jeremian ystävän Baarukin nimissä 150-luvulla eKr. Sisältää 6 lukua.

   Ensimmäinen makkabilaiskirja

Juutalaisten vapautustaistelu Syyrian miehitysvaltaa vastaa v. 175 - 134 eKr. Kirjoitettu n. 100 eKr. Sisältää 16 lukua.

   Toinen makkabilaiskirja

Juutalaisten vapautustaistelu Syyrian miehitysvaltaa vastaa v. 175 - 161 eKr. erityisesti uskon harjoittamisen näkökulmasta. Kirjoitettu mahdollisesti Egyptissä 124 - 70 eKr. Sisältää 15 lukua.

   Lisäyksiä Esterin kirjaan

Sisältää seuraavat lisäykset VT:n Esterin kirjaan: Mordokain uni, Kuninkaan käskykirje, Mordokain rukous, Esterin rukous, Ester astuu kuninkaan eteen, Artakserkseen määräys, Haamanin rangaistus, Mordokain unen selitys. Kirjoitettu kreikaksi n. 100 eKr. Sisältää 7 lukua.

   Lisäyksiä Danielin kirjaan

Sisältää seuraavat neljä kirjoitusta lisäyksenä VT:n Danielin kirjaan: 1) Susanna, Kelkiaan tytär, 2) Beel ja lohikäärme, 3) Asariaan rukous, 4) Kolmen miehen kiitosvirsi. Asariaan rukous ja Kolmen miehen kiitosvirsi on tarkoitettu luettavaksi jakeen Dan. 3: 23 jälkeen. Sisältää yhden luvun.

   Manassen rukous

Juudan kuninkaan Manassen katumusrukous. Tarkoitettu luettavaksi kohdan 2. Aik. 33: 12 jälkeen. Sisältää yhden luvun.

Veli Andreas; Janssen, Al   Salaiset seuraajat

Päivä Osakeyhtiö. 2019. 297 s. Alkuteos: Secret Believers, What Happens When Muslims Believe in Christ. Suom. Marja Sevón.

Tositarina islamilaisissa maissa elävästä seurakunnasta.

Sisällys. Esipuhe: Hyvä jihad! Osa 1. Salaiset seuraajat (26 lukua). Osa 2. Kuinka vastaamme? (4 lukua). Loppusanat. Viitteet.

¤  Veli Andreas; Sherill, John ja Elizabeth   Sanan salakuljettaja
{Piikkilanka ei pidätä}

Päivä Osakeyhtiö. 2017. 335 s. Alkuteos: God's Smuggler. Suom. Merja Pitkänen.

Veli Andreaksen [Andrew "Anne" Van der Bilj, 1928 - 2022] tekemä lähetystyö rautaesiripun takaisissa maissa vainottujen kristittyjen parissa.

Sisällys: Esipuhe. 1 Savua ja leivänmuruja. 2 Keltainen olkihattu. 3 Pikkukivi kookospähkinässä. 4 Eräänä myrsky-yönä. 5 Kyllä-askel. 6 Kuninkaallisen tien peli. 7 Rautaesiripun takana. 8 Kärsimyksen malja. 9 Perusta on laskettu. 10 Lyhtyjä pimeässä. 11 Kolmas rukous. 12 Seurakunnan väärennös. 13 Sisäpiirin reunamilla. 14 Jättiläisentappaja Abraham. 15 Kasvihuone puutarhassa. 16 Työ alkaa laajeta. 17 Ensisilmäys Neuvostoliittoon. 18 Venäläisille rakkaudella. 19 Raamattuja venäläisille pastoreille. 20 Heräävä lohikäärme. 21 Kaksitoista toivon apostolia. 22 Epilogi: Sanan sanakuljettajan uudet seikkailut. Open Doors -järjestöstä. Aikajana: Open Doorsin historian avaintapahtumat.

Veli Andreas; Janssen, Al   Veljiä vahvistamassa

Kuva ja Sana. 2006. 336 s.

Veli Andreaksen oma kuvaus seurakuntien vahvistamisesta Libanonissa ja Israelissa.

Sisällys: Johan Companjenin esipuhe. Osa 1. Vahvista jäljellejääneitä: 1. Kauhu. 2. Ei mikään tunteeton terroristi. 3. Missä on seurakunta?

Osa 2. Libanon: Rauhan tavoittelua raa'assa sisällissodassa: 4. Itkua Libanonin vuoksi. 5. Jumala on hylännyt Libanonin. 6. Tarvitaan viisautta ja intoa. 7. Rauhansuunnitelma. 8. Siellä vallitsee kaaos. 9. Se, että olet kanssamme, on suurin mahdollinen rohkaisu. 10. Minulla ei ole valtaa. 11. Tapaaminen ajatollahin kanssa. 12. Näen Vanhurskauden Pojan nousevan.

Osa 3. Länsiranta ja Gaza: Kuka tavoittaa terroristeja? 13. Hyvin tähdätty kivi. 14. Haluan nähdä eläviä kiviä. 15. Mitä meidän pitäisi tehdä? 16. Tuomme osapuolet yhteen. 17. Mitä tällä kärsimyksellä saavutetaan? 18. Jokainen teltta on moskeija. 19. Hamasin perheet. 20. Aterialla terroristien kanssa. 21. Miten pitkälle menen? 22. Miehet, jotka tänään näin, etsivät Jumalaa. 23. Saamme aikaan pientä muutosta. 24. Millaisia ihmisiä kirja tuottaa? 25. Hamas haluaisi tulitauon. 26. Kutsuttu hoitamaan toisenlaisen valtakunnan asioita. 27. Opettajan kirjakauppa. 28. Oletteko koittaneet rukoilla?

Osa 4. Toinen intifada: Uskonnollinen kansannousu: 29. Jeesus-kiveä heittämässä. 30. Se ei ole itsemurha - se tapahtuu uskonnon nimissä. 31. Pako Beetlehemistä. 32. Ihme Hollannissa. 33. Mitä pitäisi saarnata tulituksen keskellä? 34. Valo on hieman kirkkaampi. 35. Aasi huutaa Gasan vuoksi. 36. Livahdamme Beetlehemiin. 37. Vaarallista peliä. 38. Esimerkki, jota muut voivat seurata. 39. Entä nyt? Järjestöt. Viitteet. Kirjan tekijöistä. Lyhyt historia. Kirjallisuutta. Open Doors.

Verwer, George   Kirjallisuusevankelioiminen

Kustannuskeskus Päivä Oy. 1979. 84 s. Alkuteos: Literature evangelism, 1977. Suom. Kirsi Virtanen.

Ilosanoman levittäminen kirjallisuuden avulla. Työhön suositeltavia kirjoja esitellään luvussa 11.

Pääluvut: 1. Kristillisen kirjallisuuden tarve. 2. Painetun sanan voima. 3. Johdonmukaisen elämän voima. 4. Jokainen kristitty kirjallisuuden levittäjäksi. 5. Ilmaisen kristillisen kirjallisuuden jakelu. 6. Kristillisen kirjallisuuden myyminen. 7. Talosta taloon. 8. Jakelu suurkaupunkialueilla. 9. Jakelu pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. 10. Lähestymistapoja. 11. Kirjojen esitteleminen. 12. Jumalan Sanan esittely. 13. Kirjallisuus ja paikallisseurakunta. 14. Siemenen kasteleminen. 15. Suurin tarve. Suositeltavia kirjoja esitellään luvussa 11.

Vesalainen, Marja ja Olavi   Vuoristoheimon poluilla

Päivä Osakeyhtiö. 2010. 237 s.

Läheys- ja raamatunkäännöstyö lhomi-kansan parissa Nepalissa.

Pääluvut: Lukijalle. 1. Ensiaskeleitamme vuoripolulla. 2. Lhomit ja heidän kulttuurinsa. 3. Vuoripolkujen kulkijoita. 4. Kielestä, käännösprosessista ja kääntäjän sudenkuopista. 5. Perhe-elämä, koulunkäyntiä ja viisumeita. 6. Thangmutsin seurakunnan synnystä ja kasvukivuista. Merkittäviä tapahtumia kirjoittajien elämänpolulta. Näyte lhominkielisestä tekstistä.

Vihantola, Aarno   Uskonvanhurskaus

Suomen Lähetysseura. 1963. 27 s.

Käsittelee lahjana saatavan vanhurskauden ja itsevanhurskauden eroa.

Sisältää luvut: 1. Vanhurskauttaminen - suuri peruskysymys, 2. Kaksi vanhurskautta, 3. Perisynti, 4. Kysymys herätyksestä vanhurskauttamisen valossa, 5. Uskonvanhurskaus, 6. Miten vanhurskauttaminen tapahtuu.

Viherkoski, Pirkko  

Murtunutta käytät
Suomen Raamattuopiston Säätiö. 1997. 105 s.

Jumalan kutsumus ja toimintatavat Raamatun henkilöiden elämässä.

Pääluvut: Murtunutta käytät. Saara: Usko arjen keskellä. Hagar: Herra kuulee ja Herra näkee. Abraham: Pitkät odotuksen vuodet. Jaakob: Olet tarttunut minuun ja voittanut. Hanna: Pyhän Hengen toiminta arkipäivässä. Elia: Jumalan yksityiskohtainen huolenpito. Esra: Esirukoilija - termostaattikristitty. Job: Kiitollisuus ja ruumiin ja sielun terveys. Daavid: Masentuneen rukous. Jeremia: Profeetan tehtävän yksinäisyys. Syntymästään saakka sokea: Katse luotuna Jeesukseen. Magdalan Maria: Voitokkaan elämän salaisuus. Hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston.

¤  Vilponen, Mauri   Herätys Hebridien saarilla 1949 - 1952

Omakustanne. 2., täydennetty painos 2021. 81 s. Kuvitettu.

Herätys Ulko-Hebridien saarilla.

Pääluvut: Hebridien saaret. Johdanto. Hebridien herätys. Duncan Campbell, mitä on herätys? Taakoitetut. Herätys alkoi esirukoilijoista. Ensimmäinen yö saarella. Todellinen esirukous. Toinen yö saarella. Herätys jatkuu. Jumalan vierailu Arnolissa. Rukouksen voimaa Bernerassa. Ateistien kääntyminen. Synnintunto. Jumalan käsittelyssä. Hengen johto, näkyjä, enkeleitä, ihmeitä. Herätyksen hedelmä. Kirjeitä ja raportteja. Rukouksen miehet. Opetuksia Hebridien heräämisestä. Loppusanat. Yhteenvetoa herätyksestä. Viitteitä.

Wallis, Arthur   Paasto johon Jumala mielistyy

Ristin Voitto. 1974. 150 s. Alkuteos: God's Chosen Fast, 1968. Suom. Inka Pekkanen.

Käsittelee paaston hengellistä ja fyysistä ulottuvuutta. Sisältää raamattuopetusta sekä käytännöllisiä neuvoja. Teoksen lopussa on aihetta käsittelevien raamatunkohtien hakemisto.

Sisältö: 1. Miksi paastota? 2. Normaalipaasto, 3. Täysipaasto, 4. Puolipaasto, 5. Kun - ei jos, 6. Aika on nyt, 7. Säännöllinen ja yleinen paasto, 8. Jumalalle paastoaminen, 9. Paasto ja henkilökohtainen pyhitys, 10. Jotta korkeudessa kuultaisiin, 11. Paasto muuttaa Jumalan mielen, 12. Vangittujen vapauttamiseksi, 13. Paastosivat sidottujen puolesta, 14. Paasto ja Jumalan ilmoitus, 15. Egyptin lihapadat, 16. Ruumis kuriin, 17. Entä askeesi? 18. Paaston vaikutus ruumiiseen, 19. Terveys ja parantuminen, 20. Miten aloittaa? 21. Miten paasto lopetetaan? 22. Erään paaston päiväkirja, 23. Viimeisinä päivinä. Liitteet: 1. Vastauksia käytännön kysymyksiin. 2. Terveellinen ravinto.

Waltari, Mika   Feliks onnellinen

Werner Söderström Osakeyhtiö. 7. p. 1959. 213 s.

Romaani miehestä, jolla on pakonomainen tarve todistaa ihmisille Jeesuksesta.

Sisältää 11 lukua.

Waltari, Mika  

Jumalaa paossa
Suomen Merimieslähetysseura. Toinen näköispainos 2008. 72 s.

Kertomus Jumalaa pakenevasta miehestä, joka saa osakseen pelastuksen armon.

Sisällys: I Nerokkaita mietteitä. II Antaa mennä! III Elämän ruusut. IV Synnin seurauksia. V Erämaan yössä. VI Harhaa! harhaa! VII Uuteen elämään. VIII Uusin silmin. IX Jumalan tiet.

Waltari, Mika   Valtakunnan salaisuus
Markus Mezentius Manilianuksen yksitoista kirjettä keväästä 30 jKr.

Werner Söderström Osakeyhtiö. 2. p. 1959. 423 s.

Kirjeiden muotoon kirjoitettu romaani roomalaisesta miehestä, joka kohtaa ristillä kuolevan Messiaan ja alkaa etsiä Tietä.

Sisältää 11 kirjettä.

Westberg, Granger  

Surun matka
Perussanaoma Oy. 2016. 70 s. Englanninkielinen alkuteos: Good Grief. Suom. Anne Leu.

Menetystä seuraavan surun vaiheet. Yhdysvaltalaisen papin ja professorin Granger Westbergin (1913 - 1999) tunnetuin kirja.

Sisällys: Alkusanat. Esipuhe. Johdanto. 1. vaihe: Sokkitila. 2. vaihe: Tunteet nousevat pintaan. 3. vaihe: Masennus ja syvä yksinäisyyden tunne. 4. vaihe: Mahdolliset fyysiset oireet. 5. vaihe: Mahdollinen paniikki. 6. vaihe: Menetyksen aiheuttama syyllisyydentunne. 7. vaihe: Suuttumus ja katkeruus. 8. vaihe: Sureva ei halua palata normaaliin elämään. 9. vaihe: Toivo herää vähitellen. 10. vaihe: Todellisuuden vähittäinen hyväksyminen. Jälkisanat.

Wetter-Parasie, Jost; Parasie, Luitgartis   pelkojeni voittajaksi

PerusSanoma Oy. 2000. 137 s. Alkuteos: Angst in Kraft verwandeln. Ein Ratgeber, 1999. Suom. Anne Leu.

Pelot ja niiden kohtaaminen.

Pääluvut: 1. Johdanto, 2. Pelko - suojaava ja kammottava, 3. Ihmisen reaktiot pelkoon, 4. Kun pelko lamauttaa normaalin elämän, 5. Pois pelon varjosta, 6. Ammattiapu, 7. Luova pelko - taidemaalari Alfred Kubin, 8. Elämän pelko ja turvallisuus.

White, John   Nehemia - rakentava johtaja

Suomen Raamattuopiston Säätiö. PerusSanoma oy. 1995. 138 s. Alkuteos: Excellence in Leadership. The Pattern of Nehemiah, 1986. Suom. Mervi Pöntinen. Raamattukirjasto 26.

Nehemia esimerkillisenä johtajana. Kunkin pääluvun lopussa on kysymyksiä pohdittavaksi.

Pääluvut: 1. Ensitapaaminen. 2. Johtaja ja rukous. 3. Johtaja ja järjestys. 4. Johtaja ja työ. 5. Johtaja ja ulkoinen vastarinta. 6. Johtaja ja sisäinen vastarinta. 7. Johtaja ja henkilökohtaiset hyökkäykset. 8. Johtaja ja uudistus. 9. Johtaja ja kestävyys.

Wiklund, Niilo   Suuri mutta armoitettu syntinen
Pastori Niilo Wiklundin kertomus herätyksestään ja hengellisestä kehityksestään

Porvoon Kirjapaino oy. Kaarlo Hyrskeen kielellisesti uudistama p. 1936. 16 s.

Hernhutilaisen pastorin Niilo Wiklundin (1732 - 1785) omakohtainen todistus.

Sisältää Kaarlo Hyrskeen alkusanat.

Wilcox, Thomas   Kallis hunajan pisara Kristus-kalliosta
eli neuvon sana kaikille pyhille ja syntisille
{Hunajan pisara Kristus-kalliosta}
{Kallihit hunajan-pisarat kalliosta Christuxesta}
{Kallihit Hunajan-Pisarat Kalliosta Kristuksesta}
{Kalliit Hunajan Pisarat Kalliosta Kristuksesta}
{kalliit Kalliosta Kristuksesta vuotaneet Hunajan-Pisarat}
{kalliit Kristus-Kalliosta vuotaneet Hunajan Pisarat}
{Kallio Kristus}

Suomen Lähetysseura. 1. p. 1975. 54 s. Alkuteos: A Choice Drop of Honey. Matti Tarkkasen kielellisesti tarkistettu suomennos. Pisara-sarja 1. Julkaistu myös äänikirjana.

Verkkoversiot: <www.kirjasilta.net/wilcox/haku.html>.

Englantilaisen saarnamiehen Thomas Wilcoxin (1621 - 1687) kirjoittama hartauskirja (1. p n. 1690). Julistaa tuomion ihmisen itsevanhurskaudelle eli omalle kelvollisuudelle Jumalan edessä ja kirkastaa Kristusta ainoana Pelastajana, joka lahjoittaa rauhan, onnen ja iankaikkisen elämän.

Vanhimmissa suomenkielisissä käännöksissä teksti on jaettu 53 pykälään ja mukana ovat Abraham Frosteruksen tekemät selitykset. Pykäläjako on peräisin alkukielisen teoksen (40. p.:n) saksankielisestä laitoksesta (1757), jonka Frosterus käänsi ruotsiksi (1764). Ensimmäinen suomennos (1779) ja Edvin Snellmanin suomennos (1893) perustuvat Frosteruksen tekstiin.

Wilson, Dorothy Clarke   Kymmenen sormea Jumalalle

Päivä. 1967. 276 s. Alkuteos: Ten Fingers for God. Suom. Rauno Luoto.

Englantilaisen leprasairaiden lääkärin Paul Brandin (1914 - 2003) elämänkerta.

Sisältää esinäytöksen "Pitaalinen" ja 24 lukua.

de Wohl, Louis   Keihäs

Werner Söderström Osakeyhtiö. 1958. 387 s. Alkuteos: The Spear. Suom. Irmeli Niemi.

Kuvitteellinen romaani Jeesuksen maanpäällisen toiminnan ajalta. Päähenkilö on sotilas Cassius Longinus, joka lävistää keihäällä ristillä kuolleen Jeshua Nasaretilaisen sydämen.

Sisältää neljä kirjaa: 7 + 15 + 13 + 4 = 39 lukua.

Wootten, Batya Ruth   Israelin juhlat - Sapatti ja kevään juhlat

TV7 Kustannus. 2015. 227 s. Alkuteos: Israel's Feasts and their Fullness. Suom. Hannele Lehtoranta.

Viikkosapatin, pääsiäisen, happamattoman leivän juhlan ja helluntain sanoma ja vietto.

Sisällys: Saatesanat. Esipuhe. Osa 1 - Ketkä viettävät ja miksi? Pyhät harjoitukset. Mistä löydämme vastauksia? Keitä nämä ovat? Täyteys on tulossa! Katumus ja harjoitukset.

Osa 2 - Sapatti, havdala ja uusikuu. Sapatti: viikoittainen juhla. Seitsemäs vai ensimmäinen päivä? Sapatin vietto: miksi ja miten. Chala-leipä ja sapatti. Henkilökohtainen havdala-kokemus. Havdala ja ensimmäisen vuosisadan uskovat. Havdalan vietto. Uusikuu - rosh chodesh.

Osa 3 - Kevään juhlat: pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, uutislyhteen heilutus ja shavout. Yleiskatsaus: seitsemän juhlaa - yhdeksän päivää. Isän pääsiäissuunnitelma. Ennennäkemätön pääsiäisjuhla. Kodin pyhittäminen. Pesachin esikuvia. Chag hamatsa - happamattoman leivän juhla. Jom habikurim - uutislyhteen heilutuspäivä. Lupauksen päivä. Shavoutin henki. Shavout Raamatussa ja perinteessä. Hengen voimassa. Shavoutin juhlinta. Perinteinen ja messiaaninen juutalainen pääsiäinen. Hakemisto. Englanninkielisen alkuteoksen lähdeluettelo.

Wootten, Batya Ruth   Israelin juhlat - Syksyn juhlat

TV7 Kustannus. 2015. 161 s. Alkuteos: Israel's Feasts and their Fullness. Suom. Hannele Lehtoranta.

Pasuunansoiton juhlan, suuren sovituspäivän ja lehtimajanjuhlan profeetallinen sanoma Messiaan paluuteen liittyen. Juhlien vietto.

Sisällys: Esipuhe. Pyhät harjoitukset. Syksyn juhlat: Jom teru'a, Jom kippur, Sukkot. Jom teru'a vai rosh hashana? Kaksi taottua hopeatorvea. Kymmenen rikasta päivää. Rukouksen päivät. Jom kippur. Katumus ja paluu: tashlich ja teshuva. Lehtimajanjuhla - sukkot. Hän tuli asumaan keskellemme. Joulun alkuperä. Suuri kahdeksas päivä. Daavidin sortuneen majan ennalleenasettaminen. Opiskelun tueksi. Hakemisto. Englanninkielisen alkuteoksen lähdeluettelo.

Wurmbrand, Richard   Kidutettu Kristuksen tähden
Kuvaus maanalaisen seurakunnan toiminnasta
{Kristus rautaesiripun takana}

Stefanus-Lähetys r.y. 11. p. 1995. 128 s. Alkuteos: Today's Martyr Church: Tortuned for Christ, 1967.

Pastori Richard Wurmbrandtin (1909 - 2001) kertomus omasta uskoon tulostaan ja työstään Romanian maanalaisessa seurakunnassa. Richard vietti vankeudessa toistakymmentä vuotta. Vapauduttuaan hän aloitti kansainvälisen työn kommunistimaiden vainottujen seurakuntien auttamiseksi.

Sisältö: 1. Ateisti löytää Kristuksen. Työni venäläisten keskuudessa. Rakkauden kieli ja viettelyksen kieli on sama. Venäläiset - kansa, jolla on "janoava" sielu. Saarnatoiminta venäläisten parakeissa. Maanalainen työmme orjuutetun kansan hyväksi. Maanalainen kirkko toimii osaksi julkisesti.

2. Kuvaamattomia kidutuksia. Millaista on aivopesu. Lyhyt vapaus - sitten uusi vangitseminen. Teimme sopimuksen - me saarnasimme he pieksivät. Mitä tapahtui vaimolleni ja pojalleni. "Mihai, usko Jeesukseen!"

3. Miksi lähdin kommunistisesta Romaniasta.

4. Miksi kykenimme iloitsemaan - vankilassakin. Hengelliset aseet kommunismia vastaan. Historian opetuksia ei oteta huomioon. Huomioitani vankilasta vapauduttuani. Miksi kärsin lännessä.

5. Miksi maanalainen kirkko "ravitsee" itseään ateistisella kirjallisuudella. Miksi kommunistejakin voidaan voittaa. Maanalaisen kirkon kolme työryhmää.

6. Jäävuoren huippu. Maanalaisen kirkon vainoaminen lisääntyy. Miten Varia, kommunistityttö, löytää Kristuksen.

7. Maanalaisen kirkon sanoma teille. Miten vapaat kristityt voivat auttaa. Raamattuja ja Uusia testamentteja tarvitaan kipeästi. Marttyyrien perheiden murhenäytelmä.

Wurmbrand, Richard   Kristus juutalaisella tiellä

Kuva ja Sana. 1990. 184 s. Alkuteos: Christ on the Jewish Road. Suom. käännösryhmä.

Wurmbrandien tekemä lähetystyö juutalaisten parissa.

Sisällys: Esipuhe. 1. Astuin tielle: Saksalainen puuseppä osoittaa juutalaiselle tien Kristuksen luo. Rabbit auttavat karkottamaan epäilykseni. Uskon tie järjestä sydämeen. Isac Feinstein ja uudestisyntymiseni. Vaikeuksia joidenkin kristillisten traditioiden kanssa. Minut kastetaan ja vaimoni voitetaan Herralle.

2. Kristuksesta todistavat juutalaiset: Clarutza. Alba. Mircea Petrescu. Pyhä Moishe. Bertha. Todistaja perheessämme. Antisemiittien käännyttämistä. Kristuksen marttyyreita juutalaisen kansan keskuudessa.

3. Pohdiskelua ylösnousemuksesta: Kohtaaminen junassa. Modernin teologian vaikutuksia.

4. Fasistinen aika: Vainon alku. "Mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin." Maanalaista uskonnollista toimintaa. Pastori Magne Solheim ja hänen vaimonsa. Asemamme vaikeudet. Kaksi vanhusta.

5. Seurakunta kasvaa: Uhkapeluri ja poliisin ilmiantaja. Taistelu sielusta. Kadotettu sielu ja luopio sielu. Käytännön toimintaa. Oppimittelöä. Epätavallisia ilmiöitä.

6. Keskusteluja sionistien ja muiden juutalaisten kanssa: Juutalaisten synnit. Keskustelu vankisellissä. "Pysyn vanhassa uskonnossamme." Kaikkea kaikille. Klausneria vastaan.

7. Asenteemme kommunismiin: Kommunismi osana Jumalan suunnitelmaa. Kristillinen kumouksellisuus. Ristiriita kommunismin kanssa. Epilogi.

Youngberg, Norma R.   Naila ja valkoinen krokotiili

Kirjatoimi. 1978. 99 s. Alkuteos: Nyla and the White Crocodile, 1963. Suom. Elvi Kuivisto.

Nuoren dajakkilaistytön ja salaperäisen krokotiilin seikkailu. Kristitty opettaja tuo ilosanoman taikauskon vankien kylään. Tosikertomus Borneon viidakosta, jossa kirjoittaja on ollut lähetystyöntekijänä. Sopii lapsille ja aikuisille.

Sisältää 12 lukua.

Youngberg, Norma R.   Vuorella palaa

Kirjatoimi. 1973. 80 s. Alkuteos: Fire on the Mountain, 1962. Suom. Elvi Kuivisto.

Borneon viidakkokylissä asuvan Saksee-pojan seikkailu noituuden pimeydestä totuuden valoon. Kertomus seudulta, jossa kirjoittaja on ollut lähetystyöntekijänä. Sopii lapsille ja aikuisille.

Sisällys: 1. Pakoon. 2. Juhlat. 3. Vierailijoita. 4. Taikalääke valmistuu. 5. Laulava vesi. 6. Luottavainen sydän. 7. Sobat-setä saa lupauksen. 8. Rajin kutsutaan. 9. Enkeli. 10. Vihan liekit loimuavat. 11. Sinapinsiemen. 12. Pikku Vee-Vee.

Zwirn, Isidor   Rabbi ja Messias

Kuva ja Sana. 1986. 92 s. Alkuteos: The Rabbi from Burbank. Toim. Bob Owen. Suom. Irmeli Helin.

Juutalainen rabbi Isidor Zwirn (1912 - 1999) löytää Messiaan tutkimalla Vanhaa testamenttia.

Sisällys: 1. Tooran tutkimiseen valmennettu. 2. Itäpuolella kaupunkia. 3. Bronxiin - ja sieltä Kaliforniaan. 4. Tooran tutkimisen periaatteet. 5. Etsiminen. 6. Jännitys tihenee. 7. Suuri ennustettu valkeus. 8. Mesubad. 9. Totuuden tultua ilmi. 10. Löydän Uuden testamentin. 11. Seikkailu apostoli Paavalin seurassa. 12. Jumala elää ja voi hyvin. 13. Miksi Jumala todella antoi Aabrahamille niin hyvän sopimuksen? Epilogi: Kahden kulttuurin kohtaaminen ja sulautuminen. Sanasto.

Øystese, Ole   Jumala tekee ihmeitä

PerusSanoma Oy. 2002. 163 s. Norjankieliset alkuteokset: Gud Gjorde under - gör han det i dag, 1992; Når teksten er en under, 2001. Suom. Raimo Mäkelä. Raamattukirjasto 42.

Ihmeet ja niiden sanoma. Viimeinen pääluku sisältää aihepiiriä käsitteleviä kysymyksiä.

Pääluvut: 1. Vanha ongelma, 2. Ihmeen asema Jumalan pelastussuunnitelmassa, 3. Jeesus ihmeidentekijänä, 4. Saatanan strategia, 5. Ihme kristillisen opin näkökulmasta, 6. Erilaisia selityksiä ihmeparantumisiin, 7. Jumalan lupaukset ihmeistä ja merkeistä, 8. Minkä sanoman ihme pyrkii välittämään? 9. Ihme julistuksessamme ja toiminnassamme, 10. Kun saarna- tai opetustekstinä on ihme, 11. Tärkeimmät ihmemotiivit, 12. Tiivistelmä, 13. Opintosuunnitelma. Viimeinen luku sisältää aihepiiriä käsitteleviä kysymyksiä.

Sivun alkuun