Suositeltavat kristilliset kirjat

Esipuhe

Raamattu kehottaa lukemaan ahkerasti2 kuuntelemaan Kristusta3. Suositeltavien kristillisten kirjojen esittely on tarkoitettu avuksi niille, jotka etsivät hyvää ja rakentavaa kirjallisuutta.4 Onhan nykyisin lisääntyvässä määrin tarjolla myös huonoja uskonnollisia teoksia.5

Mukaan on haluttu poimia helmiä.6 Ne ovat koko seurakunnan yhteistä, kallista omaisuutta.7 Pyrkimyksenä ei kuitenkaan ole ollut täydellinen luettelo; monia hyviä teoksia on jäänyt ulkopuolelle.8

Eri ihmisiä, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa, puhuttelevat eri aiheet ja eritavoin kirjoitetut tekstit.9 Tätä kirjoa on valinnoissakin tavoiteltu.10 Tarjonnasta toivotaan löytyvän tienviittoja Elämän (tarkoituksen) tielle, opastusta Raamatun ymmärtämiseen, teemoja eri uskonelämän alueilta, hartauspuhetta, apua ihmiselon ongelmiin, elämänkerrallista kerrontaa, tietoa, fantasiaa...11 Joissakin teoksissa aihe (ja sen tarkastelu) ei välttämättä ole "puhtaan" kristillinen, mutta silti hyödyllinen.12 Mukana on esimerkiksi juutalaisuutta käsitteleviä teoksia, koska kristinuskon juuret ovat juutalaisuudessa.13

Raamattu on "kokonansa totuus".14 Mikään muu kirja ei liene täydellinen.15 Suosittelijakaan ei aina voi yhtyä kaikkiin teoksen yksityiskohtiin - ja kun savolainen on äänessä, on vastuu kuulijalla.16

Sana kehottaa meitä tutkimaan.17 Kuin hedelmistä puun, tunnistamme vaikutuksista laadun.18 Raamattuun vertaamalla arvioimme luotettavuuden.19 Olemme turvallisin mielin silloin, kun kuulemme Paimenemme äänen.20 Koeteltuamme voimme pitää hyvän, koska tiedämme, että se on Jumalasta.21

Lukiessamme ymmärrämme joskus väärin.22 Esimerkiksi kehotuksen pyhitykseen saatamme kääntää lakihenkisyydeksi.23 Näin paljastuu sisimpämme tila.24 Tekstiä koetellessa joudummekin monesti koettelemaan itseämme ja oppiamme...25 Olemmeko valmiit muutokseen, parannuksen tekoon?26

Tahdon lausua lukemattoman kirjavat kiitokseni niille, jotka ovat itselleni suositelleet hyviä kirjoja!

Risto Syrjä

Yleistä

Sivun alkuun