Seniorilähetti Risto Santala rakentaa kirjoillaan
PAPYRUSSILTAA

Kuva: Risto Santala pitää kiinni pelastusrenkaasta.

Kuva: Danielle Miettinen