Etukansi

Risto Santala

JESAJA 53

Kärsivän Kristuksen
sana kärsivälle ihmiselle

© Risto Santala 1975

Kirjana julkaissut Karas-Sana Oy 1975
ISBN 951-655-114-9

Sisällys

Johdanto
Niin runneltu oli hänen muotonsa
Kuka uskoo meidän saarnamme
Kristus, jota emme minäkään pitäneet
Meidän sairautemme hän kantoi
Eksyksissä oleva ihminen
Ahdistettuna ja tuomittuna
Vikauhri viallisen puolesta
Hän antoi ja hän kantoi

Johdanto

Marraskuun lopulla 1974 oli Helsingin Kallion kirkossa eri evankelioimisjärjestöjemme perinteellisiksi muodostuneet kahdeksan illan julistus- ja sielunhoitotilaisuudet. Aiheeksi oli valittu Vanhan testamentin keskeisin ennustus kärsivästä Vapahtajasta, Jesaja 53. Keskityimme kuulemaan kärsivän Kristuksen sanaa ahdistuneelle. Iltoja valmisteltaessa sovittiin, että niissä käsiteltäisiin mahdollisimman pelkistetysti Raamatun omaa sanomaa.

Kun nyt julkaisen kuulijoiden pyynnöstä nämä kahdeksan puhetta, teen sen tietoisena siitä, että niiden sisällys on enemmän Raamatun omaa sanaa kuin tavanomaista julistusta. Näemme, mitä perinteellinen juutalainen tulkinta sanoo Messiaan kärsimyksistä ja hänen taivaallisesta alkuperästään, seuraamme Vanhan testamentin uhrilakeihin liittyviä kristillisen sovitusopin perusteita, tutkimme Jumalan sanan opetusta vanhurskauttamisesta, joka voi antaa sydämeen turvallisen pohjavireen ja ennen kaikkea katselemme läheltä kärsivää Kristusta, jolla on asiaa kärsivälle ihmiselle. Tämä kirja ei tarjoa pakettiratkaisua kärsimyksen ongelmaan. Se vie lukijan Jumalan eteen.

Iloitsen siitä, että tämän kirjasen synnytyskivut ovat merkinneet minulle omakohtaista viipymistä ja sielua hoitavaa hiljaisuutta Kristuksen kasvojen edessä.

Helsingissä 4. syyskuuta 1975

Risto Santala

Ensimmäinen luku: Niin runneltu oli hänen muotonsa

Sivun alkuun