Kirjasilta

Opinnäyte


Kirjasilta-projektin alkutaival on toteutettu Teknillisen korkeakoulun (TKK) Tietoliikenneohjelmistojen ja Multimedian Laboratorion kurssin Hypermediadokumentin laatiminen (Tik-111.361, 3 ov) harjoitustyönä kevätlukukaudella 2000.

Opinnäyte toteutettiin ryhmässä, jonka muodostivat Kirjasillan tekijät, kolme TKK:n opiskelijaa, omalla aihe-ehdotuksellaan:

Kirjasilta - kristillisen kirjallisuuden helmiä

Harjoitustyö sisälsi kolme vaihetta:
  1. Kirjallinen suunnitelma (17.3.2000)
  2. Demo-sivusto ja sen dokumentti (28.4.2000)
  3. Toteutus-sivusto ja sen dokumentti (26.5.2000)
Harjoitustyöstä (ja kurssista) annettiin tekijöille arvosana:

Kiitettävä (5).
Matt. 19: 18.

Tekijät tahtovat ilmaista jämerät kiitoksensa kurssin järjestäneelle oppituolille ja työtä ohjanneille opettajille!


Sivun alkuun