Bro i Böcker

Projekt

Suomeksi          In English

Bro i Böcker är en samling bra kristna böcker i Internet. Nu finns det i samlingen verk t.ex. på följande språk: finska, engelska, svenska, estniska och portugisiska.

De publiserade verken mest är kortare skrifter, tal-inspelningar och -böcker; avsikten är att undvika längre verk åtminstone i början av projektet.

Med ord "kristna" hänvisas till det synsättet av tro som är i överensstämmelse med underrättelse av Bibeln och betydelsefullt för auktorer av projektet, och vars natur och innehåll kan man se bäst i verk valt till Bro i Böcker.

Med ord "bra" hänvisas till material som har förutsättningar att betjäna att bygga en i den kristna tron. Verken handlar om de mest väsentliga sakerna i den kristna tron eller deras underrättelse är annars nyttig för läsare. Basen i samlingen består av "pärlor" - äldre verk som har redan blivit klassiker och nyare verk som tros att bli sådana.

Till början