Kirjasilta

Projekti

In English          På svenska

Kirjasilta on kokoelma hyviä kristillisiä kirjasia verkossa - sanaa kirjasilta.

Teoksia on tällä hetkellä tarjolla mm. suomen, englannin, ruotsin, viron ja portugalin kielillä. Julkaistavat teokset ovat lähinnä lyhyitä "ruutuun sopivia" kirjoituksia sekä puheäänitteitä ja äänikirjoja; pidempiä teoksia pyritään välttämään ainakin projektin alkuvaiheessa.

Sanalla kristillinen viitataan sellaiseen Raamatun sanoman mukaiseen uskonnäkemykseen, joka on projektin tekijöille merkityksellinen, ja jonka luonne ja sisältö hahmottunee parhaiten Kirjasiltaan valittujen teosten avulla.

Hyvä-sanalla viitataan materiaaliin, jolla on edellytyksiä palvella uskonelämän rakentumista. Teokset käsittelevät uskonelämän oleellisimpia asioita, tai ovat muuten sanomaltaan hyödyllisiä. Kokoelman perusaines koostuu "helmistä" - sellaisista vanhemmista teoksista, jotka jo ovat muodostuneet alansa klassikoiksi, tai uudemmista, joilla nähdään olevan siihen edellytyksiä.

Kirjasillassa julkaistun teoksen tekijänoikeuden ollessa voimassa, on julkaisuun saatu lupa tekijänoikeuden haltijalta. Kirjasillan tekijät nauttivat ajatonta kiitollisuudenvelkaa luvan antaneita kohtaan!

Kirjasillassa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös näkövammaisten tarpeet.

Kirjasillan vaiheista kertoo erillinen historiakuvaus.

Kirjasillan tekijät toivovat, että heidän tarjoamansa palvelu olisi mahdollisimman monen sitä kaipaavan tiedossa ja löydettävissä. Käyttäjän internetsivuilla oleva, Kirjasiltaan osoittava linkki (aktiivinen viittaus) voinee parhaiten palvella tätä tavoitetta.


Sivun alkuun