ספרי

הברית החדשה

תרגום חדש

© 1976, 1991
החברה לכתבי הקודש בישראל

תוכן העניינים

הבשורה על-פי מתי(ללא ניקוד)
הבשורה על-פי מרקוס(ללא ניקוד)
הבשורה על-פי לוקס(ללא ניקוד)
הבשורה על-פי יוחנן(ללא ניקוד)
מעשי השליחים(ללא ניקוד)
איגרות שאול השליח
   אל הרומים(ללא ניקוד)
   הראשונה אל הקורינתים(ללא ניקוד)
   השנייה אל הקורינתים(ללא ניקוד)
   אל הגלטים(ללא ניקוד)
   אל האפסים(ללא ניקוד)
   אל הפיליפים(ללא ניקוד)
   אל הקולוסים(ללא ניקוד)
   הראשונה אל התסלוניקים(ללא ניקוד)
   השנייה אל התסלוניקים(ללא ניקוד)
   הראשונה אל טימותיאוס(ללא ניקוד)
   השנייה אל טימותיאוס(ללא ניקוד)
   אל טיטוס(ללא ניקוד)
   אל פילימון(ללא ניקוד)
האיגרת אל העברים(ללא ניקוד)
איגרת יעקב(ללא ניקוד)
איגרת פטרוס הראשונה(ללא ניקוד)
איגרת פטרוס השנייה(ללא ניקוד)
איגרת יוחנן הראשונה(ללא ניקוד)
איגרת יוחנן השנייה(ללא ניקוד)
איגרת יוחנן השלישית(ללא ניקוד)
איגרת יהודה(ללא ניקוד)
ההתגלות(ללא ניקוד)

אל תרגום דליטש

אל התנ"ך