Artikkelit

Ymmärrä
hengellistä
todellisuutta

"Te olette maan suola"
(Matt. 5:13)

Rakkaat veljet ja sisaret!

Tuhansia vuosia sitten eli mies, joka uskonsa tähden oli erittäin kallisarvoinen Jumalan silmissä - Aabraham. Muukalaisena ja vaeltajana maan päällä Aabraham kulki läpi Mesopotamian ja Kaanaan maan karjansa kanssa. Yhdessä hänen kanssaan vaelsi myös veljenpoika, nimeltään Loot.

Eräänä päivänä Aabrahamin ja Lootin palvelijoiden välillä puhkesi riita. Näyttäisi siltä että palvelijoiden välinen riita vaikutti myös Lootiin. Sen vuoksi kerrotaan vanhan miehen, Aabrahamin, sanoneen veljenpojalleen Lootille: "Älköön olko riitaa meidän välillämme ... eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tahi jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle" (I Moos. 13:8-9).

Nyt paljastuu Lootin todellinen luonto. Onko hän valmis eroamaan Aabrahamista, Jumalan miehestä, palvelijoiden välisen riidan vuoksi?

Kyllä hän oli! Katsellessaan ympärilleen hän lisäksi huomasi, että Jordanin pellot olivat hedelmällisempiä ja valitsi sen alueen itselleen. Se ei ollut häneltä kovin kauniisti tehty. Sillä alueella, jonka Loot valitsi itselleen, oli kaksi kaupunkia - Sodoma ja Gomorra - molemmat pahamaineisia asukkaidensa syntisyyden tähden. Lootia tämä ei huolettanut. Hänet sokaisi mahdollisuus saavuttaa hyvä taloudellinen asema. Sillä tavalla Loot saapui Sodomaan.

Katsotaanpa mitä Jumala itse sanoo Lootista. Jumalan silmissä Loot oli maan suola. Kun otetaan huomioon aika jossa hän eli, ja se tieto Jumalasta joka hänellä oli, Jumala ei Lootin vuoksi tuhonnut Sodomaa.

Jumalan piti tuhota tuo kaupunki, mutta ennen sen tuhoamista Jumalan piti saada Loot pois sieltä. Kun hän oli turvassa, Sodoma voitiin tuhota. Mutta mistä koostui Lootin uskollisuus? Miksi häntä pidettiin maan suolana?

Me emme tiedä miten Loot suhtautui syntiin asuessaan Sodomassa, tai miten hän asennoitui totuuteen ja uskoon. Kirjoitukset kertovat meille vain että hän "kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden" (2 Piet. 2:8). Hän oli hyvin murheellinen heidän synnillisen elämänsä tähden. Ihmiset eivät kyenneet näkemään sielun tilaa, mutta Jumala näki sen. Jumala piti Lootia "maan suolana" vaikka hän ilmeisestikään ei näyttänyt elämällään suurta eroa itsensä ja toisten välillä. Ihminen tietää vain sen minkä näkee, kun taas Jumala näkee sydämeen ja sen pyrkimyksiin.

"Te olette maan suola", sanoi Vapahtajamme opetuslapsilleen. Milloin Hän sanoi nuo sanat? Oliko se sen jälkeen kun Pyhä Henki laskeutui heidän päälleen, ja kun Pietarin saarnan seurauksena tuhannet ihmiset tulivat uskoon? Päinvastoin! Hän sanoi nämä sanat heidän juuri aloitettuaan vaelluksensa Jeesuksen kanssa, kun he eivät vielä tienneet paljoakaan uskosta.

Siihen aikaan eli pappeja, miehiä, joilla oli korkea moraali. Silti Jeesus ei sanonut heille "te olette maan suola". Hän lausui nämä sanat vain apostoleille, miehille joiden Hän tiesi tekevän syntiä; mutta Hän tiesi myös, että he halusivat olla uskollisia ja seurata Herraansa loppuun saakka.

On totta että meidän silmämme eivät sitä näe; mutta Jumala näkee. Hän kertoo meille tänään: "Te olette maan suola."

Kahdeksan päivää Lunastajamme syntymän jälkeen Hänen vanhempansa veivät Hänet temppeliin, niinkuin tapa oli. Temppelissä oli vanha mies, Simeon, joka oli saanut Jumalalta lupauksen, että hän ei kuolisi ennenkuin olisi nähnyt Pelastajan. Kun Jeesus-vauva tuotiin temppeliin, Simeon otti hänet syliinsä, siunasi Jumalaa ja sanoi: "minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi ... kirkkaudeksi kansallesi Israelille" (Luuk. 2:30-32).

Ihmiset, jotka olivat temppelissä sinä päivänä ja tunsivat Simeonin, olsivat olleet ihmeissään kuullessaan nämä sanat. He olisivat katsoneet ympärilleen nähdäkseen sen voimakkaan soturin, jossa Simeon näki Jumalan lähettämän lunastajan. He eivät nähneet ketään odotustensa mukaista. Heidän silmänsä näkivät Jeesuksessa vain pienen lapsen. Simeonin hengelliset silmät näkivät Hänessä Jumalan lupaaman pelastuksen ja Israelin kunnian.

Jumala, joka näkee asioita joita ihmiset eivät aina näe, vahvistaa meille: "Kyllä, te olette maan suola, maailman valkeus".

Kun Jeesus oli 30 vuotta vanha, Hän alkoi saarnata väkijoukoille. Hänen perheensä luuli Hänen tulleen hulluksi. Luonnolliset silmät näkivät Hänessä - jopa pyhän perheen silmät - vain nuorukaisen, joka pisti henkensä vaaraan epäviisaalla tavalla.

Toinen tunnettu mies eli siellä myös: Johannes Kastaja. Eräänä päivänä Johannes näki Jeesuksen kulkevan tiellä ja sanoi: "Tämä on se Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit." Johanneksen hengen silmät olivat avoinna hengelliselle todellisuudelle, toisin kuin muiden luonnolliset silmät jotka eivät voineet sitä nähdä.

33-vuotiaana Pelastajamme oli maallisen elämänsä loppupuolella. Hänet ristiinnaulittiin kahden rikollisen väliin. Ristillä Hänen suustaan tulivat sanat: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" Ristin juurella seisoi roomalainen sotilas. Hänen silmänsä avautuivat äkisti hengelliselle todellisuudelle ja hän sanoi: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika" (Matt. 27:54).

Muut ihmiset, jotka seisoivat lähettyvillä, katselivat tilannetta vain luonnollisilla silmillään ja päättelivät: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa!" Siinä he olivat oikeassa. Jeesus pysyi ristiinnaulittuna ristillä. Nyt nähtiin heikkoutta, voiman ja vahvuuden puutetta. Hengen silmät näkivät toisen todellisuuden, hengellisen, yliluonnollisen: Jeesus oli Jumalan Poika.

Me olemme laittaneet uskomme Kristukseen! Ristillä Hän on kantanut kaikki meidän syntimme. Uskomalla Hänen uhraukseensa Jumalan pitää meitä oikeamielisinä. Hänen kauttaan olemme tänään sitä mitä olemme: maan suola ja maailman valkeus.

Kun eräs Englannin kuningas kuoli, viestintuojat toivat uutisen kruununperijälle, 12-vuotiaalle tytölle, sanoen hänelle: "Tästä lähtien sinä olet kuningatar!". Hän vastasi heille kauniisti: "Sitten minä olen tästä lähtien hyvä!"

Jumala sanoo meille: "Te olette maan suola." Me koetamme käyttäytyä sen mukaisesti. Auttakoon Hän meitä siinä.

Richard Wurmbrandin pääkirjoitus Stefanus Viestissä 3/1999. Stefanus Viesti on Stefanus-Lähetys ry:n tiedotuslehti, jonka voi tilata ilmaiseksi osoitteesta <stefanus@co.jyu.fi>.

Sivun alkuun